Energetický audit, nebo systém energetického managementu?

16. 6. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Už více než před rokem vstoupila v platnost novela zákona 406/2000 Sb., která všem velkým podnikům ukládá povinnost zpracovat energetický audit nebo zavést a certifikovat systém energetického managementu.

Termín pro splnění této povinnosti byl do 5. 12. 2015. I přestože jsme již více než půl roku po termínu, mnoho společností tuto povinnost teprve objevuje a hledá cestu, jak se s ní vypořádat.

Stále častou otázkou je, zdali se společnosti vyplatí energetický audit, nebo systém energetického managementu. Na tuto otázku ovšem neexistuje jednoduchá a vždy relevantní odpověď. Obecně ovšem platí, že pokud jste společností s mnoha pobočkami či objekty s pobočkami po celé republice a máte k tomu již zaveden jiný systém managementu, např. kvality dle ISO 90001 nebo environmentu dle ISO 140001, je pravděpodobné, že se vám minimálně z důvodu nižší ceny vyplatí zavést a certifikovat systém energetického managementu.

Naopak pokud jste podnik s nízkým počtem budov, jedním nebo několika málo areály, anebo máte k užívaným objektům kvalitní dokumentaci, je pravděpodobné, že pro vás bude cenově vhodný energetický audit.

Rozdíl není pouze v cenách

Mimo ekonomické náročnosti jednotlivých způsobů existují i další rozdíly. Energetický audit lze považovat za jednorázovou/krátkodobou záležitost, v rámci které u vás provede energetický specialista prohlídku objektů a energetického hospodářství, vyžádá si od vás potřebnou dokumentaci a následně vypracuje energetický audit v souladu s platnou legislativou.

V rámci zpracovaného energetického auditu musejí být navržena minimálně dvě energeticky úsporná opatření, rozhodnutí o jejich realizaci je již plně na vás. Povinnost realizovat je nemáte. Pokud ovšem o jejich realizaci máte zájem, můžete využít Operační program Podnikání a inovace, který v rámci titulu Úspory energie poskytuje investiční prostředky na jejich realizaci.

V případě rozhodnutí jít cestou dotace vám energetický audit může pomoci s identifikací energeticky úsporných opatření a je zároveň velmi dobrým podkladem pro vyhotovení energetického posudku. Jestliže vám bude energetický posudek pro případ dotace vypracovávat stejný energetický specialista jako energetický audit, lze obecně předpokládat, že jeho cena bude velmi nízká.

Pokud se ovšem pro žádná opatření nerozhodnete, energetický audit vám poskytne informaci o struktuře nakládání s energiemi, popis energetického hospodářství, ale více vám pravděpodobně neposlouží. Systém energetického managementu je ve srovnání s energetickým auditem neustálý proces. Obecně se řídí postupem PDCA, který zahrnuje následující kroky:

 • Plánování
 • Rozhodování
 • Zavádění a provoz
 • Kontrola

Neustálý dohled

Nejen systém jako takový se dá charakterizovat jako neustálý proces, ale pokud máte systém certifikován, je i systém, tedy vaše společnost, pod neustálým dohledem certifikačního subjektu. Neustálým dohledem je v tomto kontextu míněn certifikační audit v prvním roce, v následujících dvou letech audit dozorový a ve čtvrtém roce následuje audit recertifikační a dále opět audity dozorové.

Smyslem certifikačního dohledu je, aby byl systém skutečně funkční a disponoval potenciálem pro identifikaci energeticky úsporných opatření. Pokud máte zkušenosti se systémem kvality dle ISO 90001 nebo systémem enviromentu dle ISO 140001 či jinými obdobnými systémy, nebude pro vás postup a rozsah certifikace ničím novým.

Na rozdíl od energetického auditu musíte systém do společnosti nejdříve zavést. Zavedení systému znamená nastavení všech procesů, postupů, které systém vyžaduje (pokud je již samozřejmě nemáte v podobě normou akceptovatelné) a k daným postupům/procesům vytvořit též odpovídající dokumentaci. Dokumentací se myslí nejen typická příručka managementu, různé směrnice apod., ale i formuláře, které následně v rámci systému užíváte.

Velmi důležitou součástí procesu zavádění systému je tzv. Úvodní přezkoumání spotřeby energie. V rámci tohoto přezkoumání zmapujete kompletní tok energií vaší společností, identifikujete významné spotřeby/ spotřebiče, zjistíte proměnné vlivy, které ovlivňují spotřebu energie, a nastavíte tzv. indikátory energetické náročnosti. Právě indikátory energetické náročnosti jsou jedním z nejvýznamnějších prvků systému energetického managementu.

Pomocí těchto indikátorů sledujete, jakým způsobem se vyvíjí vaše spotřeba energie a pozor, jsou nedílnou součástí auditní zprávy, kterou za certifikační subjekt zpracovává externí auditor. Má tedy smysl hned od začátku důkladně uvažovat o tom, jak budou indikátory nastaveny, jakou budou mít vypovídací hodnotu a zdali budou vůbec vykazovat reálné hodnoty při změnách parametrů výroby atd.

Z hlediska procesu zavedení systému je postup následující:

1) Zavedení systému

 • Nastavení procesů
 • Tvorba dokumentace
 • Zpracování úvodního přezkoumání spotřeby energie
 • Nastavení indikátorů energetické náročnosti

2) Uvedení systému do provozu

 • Interní audit systému energetického managementu (přezkoumání systému managementu)

3) Provedení certifikačního auditu

 • Nejdříve tři měsíce po realizaci interního auditu systému energetického managementu

4) Vydání certifikátu

 • Celý proces zavedení a certifikace systému trvá několik měsíců, obvykle půl roku a více.

A jakých společností se vlastně tato povinnost týká? Jde o všechny velké podniky, které mají přímo nebo v rámci vlastnické struktury či vlastněných společností více než 250 zaměstnanců nebo případně plní další kritéria dle Doporučení komise 2003/361/ES. Pokud tedy patříte mezi společnosti, které splnění povinností čeká, je na čase vybrat z nabízených možností a pustit se do realizace.

Převzato z přílohy deníku E15 „Energetika“, autor článku: Tomáš Chladim

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek