Energetika je turbulentní a bezkonkurenčně dynamické odvětví

26. 1. 2015 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Je důležité si uvědomit, že u aukcí je dominantním faktorem nejlepší, tedy nejnižší cena, což ovšem ne vždy také znamená nejlepší služby. Realizační vystřízlivění pak může být dost náročné, říká o situaci na trhu dodávek energií Jan Fischer, ředitel strategických projektů CE Group.

Na trhu se Česká energie profiluje jako dodavatel kombinovaných energií – elektřiny i zemního plynu. Jaké z toho plynou pro odběratele výhody?
Společnost CE Group, jíž je Česká energie součástí, dodává už sedm let jak elektrickou energii, tak plyn. Výhodou je, že se tak vytváří jeden komunikační kanál směrem k odběrateli a my můžeme v případě obou těchto forem energie zajistit komplexní poradenství.

Důležité také je, že jsme po konzultacích schopni klientům velmi dobře nastavit optimální skladbu energií. Paradoxně totiž může být pro některé klienty výhodné, aby třeba vytápěli elektrickou energií. U jednoho klienta jsme tak dosáhli úspory kolem 200 000 korun ročně. Pokud prodáváte jen jeden druh energie, pak tato možnost odpadá.

Co dnes odběratelé kromě přijatelné ceny požadují?
fischerNebudeme si nic zastírat – cena je rozhodující. Na druhé straně můžeme kromě ceny nabídnout optimalizaci nákladů a nastavení parametrů odběru na odběrnímmístě podle potřeb klienta. Naše služby jsou – jak se dnes s oblibou říká – customizované, takže jsme schopni přihlédnout k potřebám klienta, být s ním v kontaktu a vést dialog. Dokážeme pružně reagovat na změnu jeho potřeb, tedy na to, jakou má spotřebu, jaké má ekonomické starosti, co pro něj znamená elektřina v nákladech a podle toho mu nabízet řešení.

Vždy jsme také schopni vystavovat velmi srozumitelné podklady, které klienta vedou k rozhodování o racionalizaci nákladů. Není žádným tajemstvím, že náklady na energii u některých zejména malých a středních podniků nejsou nijak zanedbatelné. Důležitým požadavkem ze strany klientů je pak spolehlivost dodávek, což jsme prokázali za celou dobu působení České energie na trhu garantovat.

Mezi vaše zákazníky patří především malé a střední podniky (SME). Co je pro tento segment z hlediska dodávek energií typické?
Jsem osobně moc rád, že pracuji ve firmě, která má právě tuto cílovou skupinu. Jako makroekonom jsem hluboce přesvědčen, že malé a střední podniky mají v ekonomice velký význam – možná větší, než jsme schopni a ochotni si připustit nebo docenit. To neznamená, že se mají vést za ruku a že se o ně má nějak paternalisticky starat stát, ale péče o vytváření podnikatelského prostředí spočívá právě v těchto malých a středních, nikoliv v těch největších firmách.

Ale abych byl konkrétní. Malé a střední podniky často nemají obsazenou funkci specialisty energetika. Vždy tam někdo takový je, ale často je to kumulovaná funkce kombinovaná třeba s bezpečností práce. Byť není profesí energetik, přesto má tento člověk ve firmě zodpovědnost za náklady na energie. Právě těmto lidem nabízíme poradenství a snažíme se o vybudování partnerského vztahu. Všeobecně totiž platí, že klienta nevidíme jen jako ryzího odběratele, ale jako partnera.

Patříte k příznivcům elektronických aukcí?
Nejsme přímo členy „fanklubu“. Bereme je na vědomí, je to způsob formování trhu v energetice. Rezervace nabízené v aukcích vyplývají z toho, že trh je anonymní. Často vítězí méně známé společnosti a pak je na tom, kdo nabídku vysoutěží, aby si odpověděl na otázky, zda je dodavatel spolehlivý, zda dodrží vysoutěžené parametry a jestli u něho jako klient vydržíme.

Projevuje se to zejména v aukcích regionálního typu, kdy se soutěží pro menší či větší obce. Takto soutěžit s sebou pro volené zástupce obcí nese určité riziko. Nestačí jen korektně vysoutěžit, důležité je, co se děje potom. Je také důležité si uvědomit, že u aukcí je dominantním faktorem nejlepší, tedy nejnižší cena, což ovšem ne vždy znamená i nejlepší služby. Realizační vystřízlivění pak může být dost náročné.

V Evropě ceny elektřiny dlouhodobě klesají. Jakou nákupní politiku svým zákazníkům doporučujete a máte nějaký „věrnostní program“?
Náš věrnostní program spočívá v tom, jak s klienty zacházíme, abychom si je získali a udrželi. A co poradit klientům? V energetice se těžko někomu radí, což platí i na makroekonomické úrovni. Energetika je turbulentní a bezkonkurenčně dynamické odvětví. Trh je zvláštní v tom, že se velmi špatně predikuje, není odolný vůči politickým rozhodnutím a geopolitickým okolnostem.

Například rozhodnutí Německa o postupném zrušení jaderných elektráren má krátkodobě i dlouhodobě silný vliv na další země. Abyste odhadl ceny, musel byste mít křišťálovou kouli a ještě se do ní umět dobře dívat. Proto je tak obtížné na politicko-ekonomické úrovni dobře nastavit energetickou koncepci – a není to jen o mixu, zda budeme mít jadernou energii, či nikoliv. Navíc v energetice jde o procesy, o kterých musíte rozhodovat na mnoho let dopředu. A to jde opravdu špatně. Když se vrátíme od globálního pohledu ke klientům, určitě je nutné se vždy dobře zorientovat v nabídkách jednotlivých společností. Konkurence je široká a probíhá tu často až brutální boj nejen o podniky, ale i o domácnosti. Klient by neměl podléhat krátkodechým nabídkám a chovat se uvážlivě.

Elektřina z obnovitelných zdrojů v Česku získala jistou pachuť kvůli štědré státní podpoře solárního byznysu. Nicméně vývoj jde dál a v budoucnu lze předpokládat další rozšiřování podílu těchto zdrojů. Jste na tyto trendy připraveni?
Obchodně určitě ano – jsme připraveni adaptovat se na to, že budeme prodávat energii vyrobenou různými zdroji, ale nemáme ambici podílet se na tvorbě obnovitelných zdrojů. Jak bude nakonec konkrétní mix nastaven, je i součástí diskutované energetické politiky státu. Jisté je, že podíl obnovitelných zdrojů bude růst, jde o celosvětový trend. Výsledný mix pak bude záviset na úrovni výzkumu a i na porovnání ceny a nákladů. Pak se musí provádět nějaká substituce, musíte umět reagovat na výkyvy.

Podle mne mají velkou budoucnost zásobníky elektrické energie, kdy stlačíte vzduch do zásobníku pod zemí, a když je to třeba, jste schopni velmi rychle tímto vzduchem roztočit turbínu a alespoň na nějakou dobu doplnit, co v síti chybí. Taková zařízení už v omezeném množství existují například v Německu, jejich účinnost je ale zatím poměrně malá, pohybuje se kolem 50 procent. I když i zde probíhá intenzivní vývoj, takže se mluví o účinnosti až 75 procent, což už je hodně zajímavé.

Jednou z vašich aktivit je skladování plynu – chystáte se vybudovat vlastní velkokapacitní zásobník. Jaké jsou vaše plány v této oblasti?
V případě zmiňovaného zásobníku jsme v pozici investora. Zásobník je v plánu územního rozvoje v prostoru Dolních Rožínek, kde je dnes uranový důl, který tlumí těžbu. Průzkumné práce provádíme v útrobách dolu a tyto práce plynule přecházejí do ražby chodeb, kde by měl být zásobník umístěn. Jeho kapacitu budeme ještě upřesňovat, ale maximum je kolem 180 milionů metrů krychlových plynu. (Více o chystaném zásobníku v boxu Superrychlý zásobník)

Dalším z projektů vaší skupiny je Mozart, který spočívá v propojení české a rakouské plynárenské soustavy severojižním směrem. Jak se tento projekt vyvíjí?
Jedná se o sto kilometrů plynovodu, který by propojoval českou a rakouskou plynárenskou soustavu, tedy to, co má v Čechách Net4Gas a WAG v Rakousku. Považujeme to za projekt klasické příhraniční spolupráce, ovšem zároveň evropského významu. Víte, že se v Evropě vede debata o propojení energetické infrastruktury, čímž lze získat větší odolnost a větší flexibilitu. Když se podíváte na mapu, zjistíte, že plánovaný plynovod South Stream bude ústit v Baumgartenu. A ze severu je pak napojení na Gazelu a North Stream. Mozart by tedy byl součástí konektorů propojujících South Stream a North Stream. Jde o jeden z chybějících článků.

O skupině CE Group

Dnešní podoba uskupení CE Group se začala formovat v roce 2002 založením společnosti Česká energie, a. s. S postupující liberalizací trhu se záběr skupiny začal výrazně rozšiřovat. Do společnosti Česká plynárenská, a. s., se soustředily velkoobchodní aktivity se zemním plynem. Úkolem společnosti České plynovody, a. s., je příprava a realizace projektu MOZART – propojení české a rakouské plynárenské soustavy severojižním směrem.

V roce 2009 vznikla společnost GSCeP, a. s., (Gas Storage Česká plynárenská) s cílem rozvinout a dokončit projekt vlastního podzemního zásobníku zemního plynu. V roce 2009 skupina CE GROUP překročila se svými aktivitami hranice evropského kontinentu a založila v USA – stát Florida – účelovou organizační složku Czech Energy USA, LLC. Jejím cílem je zmapovat nové technologie v oblasti alternativních zdrojů elektrické energie a vytvořit podmínky pro rozvinutí obchodních aktivit České energie, a. s., v USA.

 

Jan Fischer

Statistik a politik, od května 2009 do července 2010 předseda tzv. úřednické vlády a nestranický kandidát na prezidenta České republiky v přímé volbě v lednu 2013. V červenci 2013 se stal ministrem financí a místopředsedou vlády Jiřího Rusnoka, ve funkci působil do ledna 2014. V 90. letech byl místopředsedou a od dubna 2003 předsedou Českého statistického úřadu. Od září 2010 do léta 2012 působil jako viceprezident Evropské banky pro obnovu a rozvoj v Londýně.

Převzato z časopisu Komora
Autor článku: Miroslav Honsů

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek