Energetika v Jordánsku – přehled zdrojů, trendy a příležitosti pro české firmy

12. 4. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Energetika v Jordánsku – přehled zdrojů, trendy a příležitosti pro české firmy Jordánské ministerstvo energie a minerálních zdrojů (MMRE) zveřejnilo přehled ukazatelů v oblasti energetiky za poslední léta v Jordánsku, zejména pokud se týká produkce a spotřeby elektrické energie. Dle informace předsedy vlády Hani Mulkiho ze 30. března 2017 bylo v posledních letech do energetiky investováno přes 5 miliard USD.

Celková produkce elektrické energie (v GWh) dle jednotlivých zdrojů dosáhla v posledních letech následující hodnoty:

Zdroj/Rok 2011 2012 2013 2014 2015
Parní bloky 6 817 6 843 6 972 7 656 5 060
Plynové turbíny/přírodní plyn 3 359 5 280 5 185 4 500 2 361
Plynové turbíny/diesel 79 136 116 38 10
Dieselové agregáty 30 730 753 1 634 2 519
Vodní turbíny 55 61 54 58 54
Větrná energie 2 2 3 2 123
Bio – plyn 8 6 6 5 4
Kombinovaný cyklus 4 241 3 537 4 172 4 067 8 708
Solární zdroje 0 0 0 0 2
Celkem 14 593 16 595 17 261 17 961 18 841

Dle zprávy dosáhla spotřeba elektrické energie na osobu v roce 2015 hodnoty 2 483 kWh. Finální spotřeba energie podle oblastí byla následující: doprava 48 %, domácnosti 22 %, průmysl 17 % a služby 13 %.

Dle informace předsedy vlády Hani Mulkiho ze 30. března 2017 bylo v posledních letech do energetiky investováno přes 5 miliard USD a cílem Jordánska je vyrábět do roku 2020 nejméně 20 % energie z obnovitelných zdrojů. Jednoznačným trendem jordánské energetiky je snižování podílu tepelných zdrojů, podpora instalací obnovitelných zdrojů energie a také úspornost. Z tohoto trendu, jenž je podporován vládou např. daňovými úlevami, vyplývají příležitosti pro české firmy účastnit se zpracování projektů a dodávat různá zařízení.

Trend je také součástí plánu zvyšování energetické účinnosti na léta 2017–2020 (tzv. NEEAP) uvedeném na webových stránkách MEMR, kde jsou průběžně publikovány tendry k dovozům v této oblasti. Vzhledem k vládní podpoře uvedeného programu se naskýtá českým firmám příležitost dodávat zařízení ke zvýšení úspornosti, tedy např. úsporné žárovky, světelná tělesa, moderní pohony k čerpání vody, anebo izolační materiály pro rezidenční stavby.

Webové stránky MEMR publikují nejen jednorázové tendry související s NEEAP, ale i projekty dlouhodobé realizace, jakým je např. výstavba vodních elektráren na plánované trase přivaděče vody z Rudého moře do Mrtvého moře. Doporučujeme českým podnikatelům sledovat uvedené stránky s perspektivou obchodu či výrobní kooperace s Jordánskem. České výrobní a exportní firmy z energetických oborů mají možnost účastnit se jednorázových i dlouhodobých projektů v oblasti energetiky, která patři k současným prioritám jordánské vlády.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Ammánu (Jordánsko). Autor: Ing. Josef Kostiha, ekonomický diplomat.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek