Eritrea: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Káhiře (Egypt)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Bilance vzájemné obchodní výměny (tis. USD)

 

2011

2012

2013

2014

2015

Dovoz z ER

27

1

3

0

0

Vývoz do ER

105

1

9

117

0

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz ČR do Eritreje 2015 

 

Název zboží

Hodnota (tis. CZK)

1.

Slad

1

2.

Papír karton lepenky

1

 Dle údajů ČSÚ bylo z Eritreje v roce 2015 dovezeno zboží velmi nízké celkové hodnoty (cca 2.000,- Kč).

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Informace nejsou k dispozici.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Česko-eritrejské společné podniky nejsou ZÚ známy, poptávka po českém zboží v omezené míře existuje.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Od vstupu ČR do EU (1.5.2004) se vůči Eritreji v obchodní oblasti aplikuje smluvní základna EU.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Rozvojová pomoc ČR nebyla Eritreji poskytnuta.

V roce 2000 poskytla ČR Eritreji humanitární pomoc: na podzim bylo přiděleno celkem 45 tis. USD Etiopii a Eritreji (z toho Eritreji 25 tis. USD) pro uprchlíky, kteří trpí následky válečného konfliktu.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: