Eritrea: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Káhiře (Egypt)
Obsah neuveden

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Dovozy zboží se většinou uskutečňují prostřednictvím zástupce, který působí buď jako dovozce na vlastní účet, nebo jako prostředník.

zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Je preferováno zaměstnávání Eritrejců. Investoři mohou zaměstnávat zahraniční pracovníky v případě nedostatku místních expertů (místa technická i manažerská), ale musí zaškolovat místní občany a těmi pak cizince nahradit.

Pracovní povolení pro cizince vydává Ministry of Labour and Human Welfare. Před příjezdem do země musí zaměstnavatel ministerstvu doložit potvrzení o vzdělání budoucího zaměstnance, pracovní zkušenosti a kopii pasu platného nejméně jeden rok. Souhlas ministerstva je nutné mít ještě před příjezdem do země.

zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Doporučuje se očkování proti břišnímu tyfu, meningokové meningitidě (v období od října do května), tetanu a žloutence A, při delším pobytu i B. Doporučené je rovněž očkování proti vzteklině (zejména v případě pohybu ve venkovských oblastech).

Malárie se vyskytuje ve vnitrozemských nížinách, zejména v období dešťů od června do září, a na pobřeží celoročně, doporučují se proto antimalarika a repelenty, případně moskytiéra. Nebezpečí výškové nemoci může hrozit i při počátcích pobytu v hlavním městě Asmaře, jehož nadmořská výška (2400 metrů) může být příčinou i jiných zdravotních komplikací (bolesti hlavy). S vodou souvisí nebezpečí bilharziózy (onemocnění tropických a subtropických oblastí, vyvolané drobnými červy rodu Schistosoma)– je prakticky vyloučeno koupání v přírodních sladkých vodách.

V Eritreji žije asi 17 800 osob nakažených virem HIV - 0,7% (odhad 2012).

Úroveň místních zdravotnických zařízení není ZÚ známa  z vlastních zkušeností, patrně ale nedosahuje evropských standardů, snad s výjimkou tří nemocnic v Asmaře: italské Hospidem-Ospedale Italiano Ente Morale, největší Mekane Hiwet Hospital nebo 200-lůžková Orota Referral Hospital (vybudována roku 2003 za pomoci Číny.) V případě vážnějších obtíží se doporučuje odletět ze země. Při ošetření se vyžaduje platba v hotovosti. Nezbytné je cestovní pojištění zahrnující zdravotní rizika. Při zamýšleném delším pobytu je výhodné seznámit se se situací v zemi i z literatury (např. Vladimír Šerý - Lexikon cestovní medicíny).

zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Zakázány jsou dovozy slonoviny, denaturovaného alkoholu, narkotik, starého a použitého ošacení a stavebních materiálů s obsahem azbestu. Monopolizován je dovoz tabákových výrobků a zápalek. Dovoz automobilů podléhá předchozímu schválení ministerstvem dopravy a spojů.

Importér musí mít dovozní licenci, kterou vydává Business Licensing Office (BLO) pod ministerstvem obchodu a průmyslu, a to pouze Eritrejcům.

Další požadované dokumenty při dovozu – faktura, nákladní list, osvědčení o původu zboží.

Ochrana domácího trhu

Domácí trh chrání dovozní cla. Nominální cla se pohybují od 2 % (suroviny, zařízení pro investice, náhradní díly) až do 50–200 % (luxusní zboží, automobily, elektronika, alkohol, tabák, průmyslové zboží konkurující domácí výrobě).

zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Vyřizuje Business Licensing Office v Asmaře.

zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Nezbytné jsou prospekty v angličtině, event. v arabštině. Marketing a reklama jsou v Eritreji teprve v začátcích. Nejvýznamnějšími prostředky jsou letáčky a inzerce v novinách, rádiu a televizi. Kvalita kampaní je různá i vzhledem k často nízkému rozpočtu klienta.

zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Ochrana duševního vlastnictví je minimální, v praxi s ní nelze počítat. Krádeže technologických softwarových aplikací jakož i obcházení patentových práv, které by mohly české podniky ohrozit, nejvíce ovšem narážejí na nízkou technickou úroveň v zemi.

zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Vláda občas inzeruje v tisku, rozhlase i televizi nabídky tendrů na dodávky pro veřejný sektor, některé jsou údajně jen pro místní firmy, jiné i pro zahraniční účastníky, ZÚ o nich má pouze velmi sporadické informace.Tendry vyhlašované mezinárodními organizacemiZÚ sleduje a zveřejňuje (www.businessinfo.cz).  

zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Doporučené platební podmínky: neodvolatelný potvrzený akreditiv (L/C), splatný ihned proti dokumentům, nebo platba předem.

Ani eritrejská platební morálka se neliší od afrických zvyklostí: může být sporná, a proto důvěryhodní místní zástupci, zaštítění navíc (rovněž místními) právníky, jsou nezastupitelní.

zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Místní zvyklosti:

Oblečením, jídlem i zvyky a písmem jsou Eritrejci velmi podobní obyvatelům Etiopie, zejména její amharsko-tigrejské části.

I v Eritreji je nejdůležitějším a jediným relevantním údajem v poštovní adrese číslo poštovní schránky (P.O.Box), jakkoli na rozdíl od Etiopie ulice nosí svoje názvy.

Ani Eritrejci, stejně jako obyvatelé Etiopie, nemají příjmení. Druhé jméno je křestní jméno otce (případné třetí bylo křestní jméno dědovo), ale ve společenském styku se slyší výhradně na první, vlastní křestní jméno, kterým je tedy nutno osobu titulovat.

Oproti etiopskému hlavnímu městu není problém procházet se po ulicích Asmary ve dne i v noci, prakticky bez nebezpečí obtěžování žebráky nebo kapesními zloději.

Úřední jazyky a další používané jazyky:

 • Úřední jazyky: tigriňa (tigrinya), arabština, angličtina
 • Další jazyky: tigrejština, kunama, afarština, jiné kušitské jazyky

V praxi se mluví jazykem tigriňa a tigrejsky na západě a ve středu státu, na jihozápadě se hovoří nilotskými jazyky (5% mluvčích), na východě kušitskými jazyky (11% mluvčích) a na pobřeží a při hranicích se Súdánem se hovoří arabsky. Angličtina je široce rozšířena mezi vzdělanější populací a ve městech (používá se při výuce na středních a vysokých školách).

Veřejné svátky (dny volna) - 2017

 • 1. ledna Nový rok
 • 8. března Mezinárodní den žen
 • 14. dubna Velikonoční pátek
 • 16. dubna Velikonoční neděle
 • 1. května Mezinárodní den pracujících
 • 24. května státní svátek – Den osvobození (Liberation Day, 1991)
 • 26. června Eid ai-Fitr
 • 1. září Zahájení ozbrojeného odboje (Launching of the Armed Struggle,1961)
 • 2. září Eid Al-Adha
 • 27. září Meskel
 • 1. prosince narození Proroka Mohameda
 • 25. prosince gregoriánské Vánoce

Čas: GMT + 3 hodiny

Pracovní a prodejní doba:

Nařízená pracovní doba úřadů:

 • v Asmaře pondělí-pátek 7:00 - 12:00, 14:00 - 18:00
 • v Massawě a Assabu v období veder (červen-září) pondělí-pátek 6:00 - 14:30, v ostatních měsících pondělí-pátek 8:00 - 12:00, 14:00 - 18:30

Banky:

 • pondělí–pátek 8:00 - 11:00, 14:00 - 16:00
 • sobota 8:00 - 12:30

Obchody:

 • pondělí–pátek 8:00 - 12:00, 14:00 - 18:00
 • sobota většinou jen dopoledne

zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Všichni cizinci s výjimkou občanů Keni a Ugandy potřebují eritrejská vstupní víza, která vydávají zastupitelské úřady a konzuláty Eritreje v zahraničí. Pro ČR je příslušné eritrejské velvyslanectví v Berlíně:

Embassy of the State of Eritrea
Stavangerstrasse 18, D-10439 Berlin, Germany
Tel.: +49 30 4467 4620; Fax: +49 30 4467 4621
E-mail: er.embassy@freenet.de

V případě návštěv i jiných zemí než Eritreje je patrně jednodušší získat vízum tam (Keňa, Džibuti, Súdán, Egypt, Jemen, Spojené arabské emiráty) než v Evropě; v žádném případě však nelze získat eritrejské vízum v Etiopii.

Požadované doklady:

 • platný pas (nejméně 6 měsíců)
 • mezinárodní očkovací průkaz (s vyznačeným očkováním proti žluté zimnici)
 • zpáteční letenka
 • fotografie
 • výpis z bankovního účtu
 • potvrzení o cestovním pojištění
 • vyplněný formulář
 • nadepsaná obálka s adresou, známka v hodnotě € 4,50

Vydávají se jednorázová turistická víza na 30 dní za 50 € (žádost se zpracovává minimálně 30 pracovních dnů!), obchodní víza jednorázová na 30 dní za 95 €, na 90 dní za 100 € a vícenásobná na 90 dnů za 140 €; pro vydání obchodního víza se navíc požaduje dopis potvrzující účel cesty a dokument o zaměstnání/profesi v ČR. Víza lze případně prodloužit na Department of Immigration v Asmaře, nutné kontaktovat včas.

Upozornění – platby v hotovosti se na velvyslanectví v Berlíně nepřijímají! Příslušnou částku je nutné uhradit předem bankovním převodem a potvrzení o platbě připojit k žádosti.

Embassy of the State of Eritrea
Consular Section
Stavangerstrasse 18
D-10439 Berlin, Germany
Číslo účtu: 723 775 300
Kód banky: 100 700 00
Jméno banky: Deutsche Bank, Berlin
Převod ze zahraničí: IBAN: DE67 1007 0000 0723 7753 00
SWIFT IBIC Code: DEUTDEBB

Je povolen bezcelní dovoz 1 litru alkoholu a 200 kusů cigaret. Registrovat při příletu se musí elektronika, jako videokamery, notebooky, drahé fotoaparáty apod. Dovoz valut není omezen, je však zakázáno vyvážet ze země větší množství místní měny.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: