Estonsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Tallinnu (Estonsko)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

ČR má s Estonskem trvale aktivní saldo zahraničního obchodu.

Čísla za poslední období ukazují, že propad v obchodní výměně mezi ČR a Estonskem, ke kterému došlo v krizovém roce 2009, byl překonán a v současné době jde o nejlepší ukazatele vzájemné obchodní výměny vůbec.

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

EUR

poř.

Index

EUR

poř.

Index

EUR

poř.

Index

EUR

2011

176,2

44.

148,8

48,8

63.

114,0

224,9

53.

139,6

127,4

2012

191,6

46.

108,8

36,3

71.

74,4

227,9

58.

101,3

155,3

2013

198,5

47.

103,6

39,9

67.

110,2

238,5

59.

104,7

158,5

2014

220,7

46.

111,2

41,3

69.

103,4

262,0

60.

109,9

179,4

2015

225,9

46.

102,4

66,2

66.

160,2

292,1

62.

111,5

159,7

v milionech EUR
Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Komoditní struktura vývozu z ČR v roce 2015 (v tis. EUR)

Název zboží

Hodnota

Stroje a dopravní prostředky

114 066

Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu

41 166

Průmyslové spotřební zboží

36 343

Chemikálie a příbuzné výrobky jinde nezařazené

24 681

Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv

3 609

Potraviny a živá zvířata

2 971

Nápoje a tabák

2 372

Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály

283

Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky

160

Komodity a předměty obchodu jinde nezařazené

105

Zdroj: Český statistický úřad

Komoditní struktura dovozu do ČR v roce 2015 (v tis. EUR)

Název zboží

Hodnota

Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu

23 928

Stroje a dopravní prostředky

22 149

Průmyslové spotřební zboží

10 291

Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv

4 825

Chemikálie a příbuzné výrobky jende nezařazené

2 203

Potraviny a živá zvířata

1 432

Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály

1 239

Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky

116

Nápoje a tabák

7

Komodity a předměty obchodu jinde nezařazené

4

Zdroj: Český statistický úřad

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Bilance vzájemné výměny služeb (mil. EUR)

 

2011

2012

2013

2014

2015

Vývoz z ČR

19,3

13,9

13,0

14,1

15,9

Dovoz do ČR

5,7

3,9

26,2

30,7

33,3

Obrat

25,0

17,8

39,2

44,8

49,2

Saldo

13,6

10,0

-13,2

-16,6

-17,4

Zdroj: 2011 - 2012  Česká národní banka, 2013 - 2015 Estonská národní banka

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Celkový objem zahraničních investic České republiky realizovaných v Estonsku byl dle Estonské centrální banky v roce 2014 10,7 mil. EUR, v roce 2015 pak 8,9 mil. EUR.

Z dostupných informací vyplývá, že česko-estonské joint-ventures v Estonsku nepůsobí.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Smlouva mezi Českou republikou a Estonskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

  • Platnost: 26.5.1995
  • Publikace č.: 1995-08-31 184/1995
  • Publikace č.: 2004-01-30 17/2004

K 1. 5. 2004 přestala platit Dohoda o volném obchodu uzavřená v dubnu 1996.

V roce 2011 došlo k ukončení platnosti Dohody o ochraně investic s tím, že dále tato oblast podléhá komunitárnímu právu.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Česká republika neposkytuje v daném teritoriu rozvojovou pomoc.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: