Estonsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

6. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Tallinnu (Estonsko)

Česká i estonská ekonomika mají mnoho společného - obě jsou otevřené a proexportně orientované. Vzájemné obchodní vztahy mezi EE a CZ  jsou dlouhodobě dobré a od vstupu České republiky i Estonska do EU v roce 2004 se provádějí v podmínkách jednotného trhu EU. Množství vývozu a dovozu mezi Českou republikou a Estonskem neustále stoupá.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

ČR má s Estonskem trvale aktivní saldo zahraničního obchodu.

Čísla za poslední období ukazují, že propad v obchodní výměně mezi ČR a Estonskem, ke kterému došlo v krizovém roce 2009, byl překonán a v současné době jde o nejlepší ukazatele vzájemné obchodní výměny vůbec.

 h

    

2012

2013

2014

2015

2016

Vývoz (z ČR)         

191,6

198,5

220,7

225,9

236,6

Dovoz (do ČR)    

36,3

39,9

41,3

66,2

82,2

Obrat

227,9 238,5 262,0 292,1

318,8

Saldo

155,3

158,5

179,4

159,7

154,4

V milionech EUR
Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

 

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Komoditní struktura vývozu z ČR v roce 2016 (v tis. EUR)

Název zbožíHodnota vývozu v tis. EUR

Stroje a dopravní prostředky

127 867

Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu

41 405

Průmyslové spotřební zboží

36 723

Chemikálie a příbuzné výrobky jinde nezařazené

22 990

Potraviny a živá zvířata

3 784

Nápoje a tabák 

1 782

Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv

1 771

Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály

299

Komodity a předměty obchodu jinde nezařazené

116

Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky

82

Zdroj: Český statistický úřad

Komoditní struktura dovozu do ČR v roce 2016 (v tis. EUR)

Název zboží

Hodnota dovozu v tis. EUR

Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu

27 783

Průmyslové spotřební zboží

27 339
Stroje a dopravní prostředky

16 503

Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv

6 942

Potraviny a živá zvířata 

2 174
Chemikálie a příbuzné výrobky jende nezařazené

2 169

Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály

1 222

Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky

889

Komodity a předměty obchodu jinde nezařazené

27

Nápoje a tabák

1

Zdroj: Český statistický úřad

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Bilance vzájemné výměny služeb

 

2012

2013

2014

2015

2016

Vývoz z ČR

13,9

13,0 14,1 15,9 26,4

Dovoz do ČR

3,9

26,2 30,7 33,3 40,8

Obrat

17,8

39,2 44,8 49,2 67,2

Saldo

10,0

-13,2 -16,6 -17,4 -14,4

V milionech EUR
Zdroj: 2012  Česká národní banka, 2013 - 2016 Estonská národní banka

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Celkový objem zahraničních investic České republiky realizovaných v Estonsku byl dle Estonské centrální banky v roce 2015 8,9 mil. EUR, v roce 2016 pak 9,1 mil. EUR.

Z dostupných informací vyplývá, že česko-estonské joint-ventures v Estonsku nepůsobí.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Smlouva mezi Českou republikou a Estonskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

  • Platnost: 26.5.1995
  • Publikace č.: 1995-08-31 184/1995
  • Publikace č.: 2004-01-30 17/2004

K 1. 5. 2004 přestala platit Dohoda o volném obchodu uzavřená v dubnu 1996.

V roce 2011 došlo k ukončení platnosti Dohody o ochraně investic s tím, že dále tato oblast podléhá komunitárnímu právu.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Česká republika neposkytuje v daném teritoriu rozvojovou pomoc.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: