Estonsko: Zahraniční obchod a investice

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Tallinnu (Estonsko)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Vývoj estonského zahraničního obchodu (v mil. EUR)

Roky

Vývoz

Dovoz

Saldo

2010

8 743,0

9 268,3

-525,3

2011

12 003,4

12 726,8

-723,5

2012

12 521,1

14 096,5

-1 575,4

2013

12 288,2

13 902,5

-1 614,4

2014

12 083,1

13 776,5

-1 693,3

2015

11 626,7

13 083,9

-1 457,2

Zdroj: Estonský statistický úřad

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Teritoriální struktura estonského vývozu a dovozu v roce 2015

Země (vývoz)

miliony EUR

%

Země (dovoz)

miliony EUR

%

1. Švédsko

2 188,1

18,82

1. Finsko

1 901,5

14,53

2. Finsko

1 863,1

16,03

2. Německo

1 444,6

11,04

3. Lotyšsko

1 204,9

10,36

3. Litva

1 239,6

9,47

4. Rusko

773,6

6,65

4. Lotyšsko

1 143,6

8,74

5. Litva

677,6

5,83

5. Švédsko

1 108,6

8,47

6. Německo

606,7

5,22

6. Polsko

961,0

7,35

7. Norsko

480,5

4,13

7. Rusko

755,5

5,78

8. Nizozemsko

374,1

3,22

8. Nizozemsko

721,2

5,51

9. USA

363,3

3,13

9. Čína

519,4

3,97

10. Dánsko

333,7

2,87

10. UK

350,2

2,68

24. ČR

54,8

0,47

16. ČR

190,8

1,46

Zdroj: Estonský statistický úřad

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Komoditní struktura estonského vývozu v roce 2015

Skupina zboží

Vývoz - miliony EUR

%

Stroje a elektrické spotřebiče

2 899,4

27,1

Dřevo a výrobky z něj

1 102,3

10,3

Minerální produkty

1 060,0

9,9

Ostatní průmyslové výrobky

963,6

9,0

Kovovýrobky

775 4

7,2

Dopravní zařízení

672,1

6,2

Výrobky chemického průmyslu

467,8

4,3

Předpřipravená hotová jídla, nápoje

457,3

4,2

Živá zvířata a produkty

379,7

3,5

Výrobky z plastů a pryže

338,9

3,1

Zdroj: Estonský statistický úřad

Komoditní struktura estonského dovozu v roce 2015

Skupina zboží

Dovoz - miliony EUR

%

Stroje a elektrické spotřebiče

3 427,0

28,2

Minerální produkty

1 297,2

10,7

Dopravní zařízení

1 163,9

9,6

Výrobky chemického průmyslu

981,2

8,0

Kovovýrobky

894,5

7,3

Předpřipravená hotová jídla, nápoje

756,7

6,2

Výrobky z plastů a pryže

621,0

5,1

Textil a výrobky z něj

542,3

4,4

Dřevo a výrobky z něj

389,7

3,2

Ostatní průmyslové výrobky

323,6

2,6

Zdroj: Estonský statistický úřad

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V Estonsku se nacházejí 4 zóny volného obchodu: Muuga, Sillamäe, Paldiski (přístavy na severu a severovýchodě Estonska) a Valga  (město na jihu Estonska). Jsou otevřeny pro přímé zahraniční investice, zboží je zde považováno za zboží mimo celní území, re-exportované zboží není předmětem DPH, spotřební daně ani cla.

Zóna volného obchodu v přístavu Muuga u Tallinnu:

Většina výhod plyne při tranzitu v relaci moře-moře a Muuga je proto využívána zeměmi, ležícími při pobřeží Baltského moře.

Další informace o zóně Muuga lze získat na adrese:

http://www.portoftallinn.com/muuga-harbour

Mr. Raivo Plumer
Chief expert
Warehousing, Customs Dept. 
Estonian National Customs Board
Lökke 5
EE 0100 Tallinn
e-mail raivo@keskus.costoms.ee
tel. +372.696 77 22
fax +372 .696 77 27

Zóna volného obchodu v přístavu Sillamäe:

Jedná se o nově budovaný přístav na severovýchodě poblíž města Narva. Zóna je na pozemku o rozloze 600 ha se zajištěnou infrastrukturou a 100% celní a daňovou úlevou při importu a exportu zboží.
Další informace lze získat na adrese:

www.silport.ee

AS Sillamäe Sadam
Kesk Str. 2
Sillamäe 40231
e-mail silport@silport.ee
tel. +372 640 5267
tel. +372 392 9416
fax +372 640 5261

Zóna volného obchodu v přístavu Paldiski:

http://www.portoftallinn.com/paldiski-south-harbour

Paldiski South Harbour
Rae põik 10, 76806 Paldiski
e-mail m-kapten@ts.ee
tel. +372 6 318 800
fax +372 6 318 803

Zóna volného obchodu ve městě Valga:

http://www.arenguagentuur.ee/for-investor/free-zone-in-valga-town/

Valga free trade zone
Kesk tn 12, 68203 Valga
Tel: +372 7 679 800

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Příliv přímých zahraničních investic do Estonska dosáhl v roce 2015 hodnoty 17,37 mld. EUR. Výše estonských přímých investic do zahraničí dosáhla v roce 2015 hodnoty 5,57 mld. EUR.

Teritoriální struktura přímých zahraničních investic v roce 2015

Příliv investic - země 

miliony EUR

%

Odliv investic - země

miliony EUR

%

1. Švédsko

4 366,5

25,1

1. Kypr

1 210,5

21,7

2. Finsko

3 925,0

22,6

2. Litva

1 208,0

21,7

3. Nizozemsko

1 682,1

9,7

3. Lotyšsko

1 027,8

18,5

4. Rusko

843,8

4,9

4. Finsko

396,2

7,1

5. Norkso

680,3

3,9

5. Ukrajina

282,6

5,1

Zdroj: Estonská centrální banka


 

Komoditní struktura přímých zahraničních investic v roce 2015

Příliv investic - oblast

miliony EUR

%

Odliv investic - oblast

miliony EUR

%

1. Finančnictví a pojišťovnictví

4 576,40

26,3

1. Administrat. služby

1 217,60

21,8

2. Realitní trh

3 228,50

18,5

2. Finance a pojišťovnictví

886,9

15,9

3. Velkoobchod a maloobchod

2 461,50

14,1

3. Průmyslová výroba

772,2

13,8

4. Průmyslová výroba

2 337,60

13,4

4. Realitní trh

710,9

12,7

5. Věda a technologie

1 234,60

7,1

5. Velkoobchod a maloobchod

435,6

7,8

6. Doprava a skladování

885,5

5,0

6. Ostatní

416,4

7,4

Zdroj: Estonská centrální banka

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Podmínky pro vstup zahraničního kapitálu vytvářejí stejné konkurenceschopné prostředí pro všechny zájemce, domácí i zahraniční.

Investice jsou podpořeny průhledným daňovým systémem, poměrně vysokou vzdělaností  a dobrou jazykovou vybaveností. Důležitou pro zájem investorů je také skutečnost, že reinvestovaný zisk je osvobozen od daní.

Od 1. 1. 2011 je Estonsko členem eurozóny, což významným způsobem ovlivnilo investiční prostředí země.

Pokud jde o případné daňové prázdniny, lze je povolit jenom ve zvlášť odůvodněných případech a pro specifické oblasti podnikání a regiony.

Estonsko nezavedlo žádná restriktivní opatření, která by bránila přílivu zahraničních investic. Pouze u některých oblastí, jakými jsou například těžba nerostných surovin, správa veřejných prostředků, oprava drah, letišť, přístavů a přehrad, telekomunikací, prodej léků, výroba alkoholu, loterie a bankovnictví je nutné splnit požadavky příslušných zákonů
o licencích.

Konkrétní informace k jednotlivým zákonům upravujícím výše uvedené oblasti podnikání poskytne Estonská agentura pro investice a obchod/Estonian Investment and Trade Agency na e-mailové adrese: invest@eas.ee)

Další informace týkající se investování v Estonsku lze získat od agentury Enterprise Estonia, která zastřešuje jednotlivé estonské agentury pro investice i export.  

Enterprise Estonia
Liivalaia 13/15
10118 Tallinn
tel. +372 6279700
fax +372 6279427
web: http://www.eas.ee/

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: