Estonsko: Zahraniční obchod a investice

6. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Tallinnu (Estonsko)

Po poklesu v roce 2015 došlo v roce 2016 k nárůstu vývozu zboží a služeb o 3,6 %. Dovoz zboží a služeb se zvýšil o 4,9 %. Vývoz zboží a služeb byl ovlivněn zejména zvýšením vývozu elektrických zařízení, dřeva a produktů z něj a elektroniky. Dovoz zboží a služeb byl ovlivněn nárůstem importu motorových vozidel, základních kovů, stejně jako produktů farmaceutického a chemického průmyslu. Bilance zahraničního obchodu byla v roce 2016 kladná s podílem 4 % čistého exportu na HDP, což je stejný podíl jako v roce 2015.

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Vývoj estonského zahraničního obchodu

Roky

Vývoz

Dovoz

Saldo

2011

12 003,4

12 726,8

-723,5

2012 12 521,1

14 096,5

-1 575,4

2013

12 288,2

13 902,5

-1 614,4

2014

12 083,1

13 776,5

-1 693,3

2015

11 626,7 13 083,9 -1 457,2

2016

11 897,1 13 492,9 -1 595,8

V milionech EUR
Zdroj: Estonský statistický úřad

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Teritoriální struktura estonského vývozu a dovozu v roce 2016

Země (vývoz)

miliony EUR

%

Země (dovoz)

miliony EUR

%

1. Švédsko

2 131,0

17,91

1. Finsko

1 758,4

13,3

2. Finsko

1 905,3

16,0

2. Německo

1 480,9

10,98

3. Lotyšsko

1 095,9

9,21

3. Litva

1 277,2

9,47

4. Rusko

776,0

6,52

4. Lotyšsko

1 127,7

8,36

5. Litva

712,2

5,99

5. Švédsko

1 121,4

8,31

6. Německo

696,3

5,85

6. Polsko

975,0

7,23

7. Norsko

482,9

4,06

7. Nizozemsko

848,2

6,29

8. Dánsko

378,8

3,18

8. Rusko

747,7

5,54

9. Nizozemsko

327,2

2,75

9. Čína

555,9

4,12

10. USA

317,3

2,67

10. Itálie

355,2

2,63

27. ČR

61,7

0,52

16. ČR

193,8

1,44

Zdroj: Estonský statistický úřad

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Komoditní struktura estonského vývozu v roce 2016

Skupina zboží

Vývoz - miliony EUR

%

Stroje a elektrické spotřebiče

3 497,6

29,2

Dřevo a výrobky z něj

1 209,8

10,1

Ostatní průmyslové výrobky

1 070,6

8,9

Minerální produkty

930,7

7,8

Kovovýrobky

841,1

7,0

Dopravní zařízení

740,0

6,2

Výrobky chemického průmyslu

572,6

4,8

Předpřipravená hotová jídla, nápoje

475,7

3,9

Optické a fotografické přístroje

403,0

3,3

Výrobky z plastů a pryže

390,8

3,2

Zdroj: Estonský statistický úřad

Komoditní struktura estonského dovozu v roce 2016

Skupina zboží

Dovoz - miliony EUR

%

Stroje a elektrické spotřebiče

3 774,6

27,9

Dopravní zařízení

1 442,1

10,6

Minerální produkty

1 182,1

8,7

Výrobky chemického průmyslu

1 125,8

8,3

Kovovýrobky

1 106,0

8,1

Předpřipravená hotová jídla, nápoje

813,0

6,0

Výrobky z plastů a pryže

728,0

5,3

Textil a výrobky z něj

643,1

4,6

Dřevo a výrobky z něj

422,8

3,1

Ostatní průmyslové výrobky

364,0

2,6

Zdroj: Estonský statistický úřad

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V Estonsku se nacházejí 4 zóny volného obchodu: Muuga, Sillamäe, Paldiski (přístavy na severu a severovýchodě Estonska) a Valga  (město na jihu Estonska). Jsou otevřeny pro přímé zahraniční investice, zboží je zde považováno za zboží mimo celní území, re-exportované zboží není předmětem DPH, spotřební daně ani cla.

Zóna volného obchodu v přístavu Muuga u Tallinnu:
Většina výhod plyne při tranzitu v relaci moře-moře a Muuga je proto využívána zeměmi, ležícími při pobřeží Baltského moře.
Další informace o zóně Muuga lze získat na adrese:
http://www.portoftallinn.com/muuga-harbour
Mr. Raivo Plumer
Chief expert
Warehousing, Customs Dept. 
Estonian National Customs Board
Lökke 5
EE 0100 Tallinn
e-mail raivo@keskus.customs.ee
tel. +372.696 77 22
fax +372 .696 77 27

Zóna volného obchodu v přístavu Sillamäe:
Jedná se o nově budovaný přístav na severovýchodě poblíž města Narva. Zóna je na pozemku o rozloze 600 ha se zajištěnou infrastrukturou a 100% celní a daňovou úlevou při importu a exportu zboží.
Další informace lze získat na adrese:
www.silport.ee
AS Sillamäe Sadam
Kesk Str. 2
Sillamäe 40231
e-mail silport@silport.ee
tel. +372 640 5267
tel. +372 392 9150
fax +372 392 9177

Zóna volného obchodu v přístavu Paldiski:
http://www.portoftallinn.com/paldiski-south-harbour
Paldiski South Harbour
Rae põik 10, 76806 Paldiski
e-mail paldiski@portoftallinn.com
tel. +372 6 318 800
fax +372 6 318 803

Zóna volného obchodu ve městě Valga:
http://www.arenguagentuur.ee/for-investor/free-zone-in-valga-town/
Valga free trade zone
Kesk tn 12, 68203 Valga
Tel: +372 7 679 800

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Příliv přímých zahraničních investic do Estonska dosáhl v roce 2016 hodnoty 18,21 mld. EUR. Výše estonských přímých investic do zahraničí dosáhla v roce 2016 hodnoty 6,12 mld. EUR.

Teritoriální struktura přímých zahraničních investic v roce 2016

Příliv investic - země 

miliony EUR

%

Odliv investic - země

miliony EUR

%

1. Švédsko

4 663,3

25,6

1. Litva

1 276,0

20,8

2. Finsko

4 188,9

23,0

2. Kypr

1 253,4

20,4

3. Nizozemsko

1 713,3

9,4

3. Lotyšsko

1 186,6

19,3

4. Litva

681,4

3,7

4. Finsko

409,9

6,7

5. Rusko

677,8

3,7

5. Rusko

267,4

4,3

Zdroj: Estonská centrální banka


 

Komoditní struktura přímých zahraničních investic v roce 2016

Příliv investic - oblast

miliony EUR

%

Odliv investic - oblast

miliony EUR

%

1. Finančnictví a pojišťovnictví

5 003,1

27,4

1. Administrat. služby

1 265,2

20,6

2. Realitní trh

3 317,3

18,2

2. Průmyslová výroba

972,2

15,8

3. Průmyslová výroba

2 496,5

13,7

3. Realitní trh

825,6

13,4

4. Velkoobchod a maloobchod

2 317,6

12,7

4. Finance a pojišťovnictví 

813,3

13,2

5. Věda a technologie

1 413,4

7,7

5. Velkoobchod a maloobchod

468,3

7,6

6. Doprava a skladování

864,3

4,7

6. Elektřina, plyn apod.

289,7

4,7

Zdroj: Estonská centrální banka

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Podmínky pro vstup zahraničního kapitálu vytvářejí stejné konkurenceschopné prostředí pro všechny zájemce, domácí i zahraniční.

Investice jsou podpořeny průhledným daňovým systémem, poměrně vysokou vzdělaností  a dobrou jazykovou vybaveností. Důležitou pro zájem investorů je také skutečnost, že reinvestovaný zisk je osvobozen od daní.

Od 1. 1. 2011 je Estonsko členem eurozóny, což významným způsobem ovlivnilo investiční prostředí země.

Pokud jde o případné daňové prázdniny, lze je povolit jenom ve zvlášť odůvodněných případech a pro specifické oblasti podnikání a regiony.

Estonsko nezavedlo žádná restriktivní opatření, která by bránila přílivu zahraničních investic. Pouze u některých oblastí, jakými jsou například těžba nerostných surovin, správa veřejných prostředků, oprava drah, letišť, přístavů a přehrad, telekomunikací, prodej léků, výroba alkoholu, loterie a bankovnictví je nutné splnit požadavky příslušných zákonů o licencích.

Konkrétní informace k jednotlivým zákonům upravujícím výše uvedené oblasti podnikání poskytne Estonská agentura pro investice a obchod/Estonian Investment and Trade Agency na e-mailové adrese: invest@eas.ee

Další informace týkající se investování v Estonsku lze získat od agentury Enterprise Estonia, která zastřešuje jednotlivé estonské agentury pro investice i export.  

Enterprise Estonia
Lasnamäe 2
11412Tallinn
tel. +372 6279700
fax +372 6279 701
email: eas@eas.ee
web: http://www.eas.ee/

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: