Etiketa obchodního jednání na Maltě

16. 3. 2011 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Společenská etiketa a obchodní protokol mají své tradice, které vychází z národní kultury a zvyklostí. Soubor uvedených pravidel se často u jednotlivých teritorií i států liší a v některých případech existují až zásadní rozdíly. Je proto nanejvýš žádoucí, aby účastníci jednání se zahraničními partnery měli alespoň přibližnou znalost obchodního protokolu v dané zemi. Článek přináší souhrn základních pravidel, jež je vhodné dodržovat při obchodním styku se zahraničními partnery na Maltě.

Převzato z knihy „Mezinárodní obchodní a diplomatický protokol“ vydané nakladatelstvím Grada Publishing v roce 2010.

Obyvatelé maltských ostrovů jsou nejenom velmi schopní obchodníci – zboží dovážejí z Izraele, Španělska, Itálie, Sicílie a dalších zemí – ale také mimořádně pracovití lidé. Zaměstnáni jsou především v oblasti cestovního ruchu, dále ve stavebnictví, dřevovýrobě, v loděnicích, ale i na malých zemědělských farmách. Běžné je druhé zaměstnání.

Obchodním jazykem je výhradně angličtina, nelze očekávat, že by rozhovor či korespondence byly vedeny v jiném jazyce. Na Maltě se používá britská angličtina, která se může lišit od angličtiny používané v USA, Kanadě či v Austrálii. Malťané sice mluví plynnou angličtinou, ale hodně gestikulují (asi jako Italové). Obchodní zvyklosti jsou velmi podobné zvyklostem ve Velké Británii. Každá obchodní schůzka se domlouvá s poměrně velkým předstihem. Není možné přiletět na Maltu a dožadovat se okamžitého přijetí. Zejména to nelze doporučit při navazování kontaktů, tj. když se partneři vůbec neznají. Maltští obchodníci obvykle jednají s každým jako rovný s rovným, vystupují dost suverénně, nadřazené vystupování však nesnášejí. Jako obchodníci jsou velmi houževnatí, cílevědomí, vytrvalí a ke kompromisům dochází až po dlouhých, úporných jednáních.

Obchodní jednání vždy začíná volnou konverzací, není zdvořilé hned přejít k samotným otázkám jednání. Program jednání se zasílá předem včetně všech ostatních materiálů (katalogů, návrhu smlouvy apod.). Tento program je nutno dodržet. V České republice často používaná taktika, že „pošlu program a pak chci jednat o něčem úplně jiném“, je považována za velmi nekalou a může vést k úplnému ukončení obchodních vztahů. Veškeré materiály musí být v anglickém jazyce a velmi pěkně upravené i po formální stránce. Na každou korespondenci či dotaz je nutno odpovědět prakticky okamžitě, jinak maltští obchodníci získávají dojem, že druhá strana nemá o obchod velký zájem. Také v Čechách často používanou a doporučovanou taktiku „mám zde jednání i s někým jiným, mám na Maltě i jinou obchodní možnost“ nelze v tomto teritoriu použít, pokud to skutečně není pravda, neboť Malta je velmi malá a obchodníci se mezi sebou dobře znají. Pro služební cesty jsou nejvhodnější jarní a podzimní měsíce. Na rozdíl od všech jižních národů jsou maltští obchodníci dochvilní, dohodnuté schůzky začínají včas. Obchodní smlouvy bývají podrobné a závazné. Platí i každá ústní dohoda.

Ostrované mají zakotvené příkladné morální principy, jsou disciplinovaní a relativně klidní, mají silně vyvinutý smysl pro rodinu, jejímž základem je vlastní, perfektně vybavený a zařízený dům na vlastním pozemku. Mladí Malťané spolu chodí před svatbou několik let, zákon nepovoluje interrupci ani rozvod. Pouze ve výjimečných případech je možné zrušení sňatku. Převážná většina Malťanů vyznává římskokatolickou víru, církev tu drží rozsáhlé majetky a má značný vliv ve společnosti.

Smysl pro disciplinovanost však neplatí pro jízdu za volantem. Každý cizinec je překvapen nejen množstvím od vápencového prachu zaprášených a „jižanskou“ jízdou poznamenaných, ze všech stran otlučených aut, kterých je na Maltě více než obyvatel ostrova (asi 380 tisíc). Obchodníci z Čech budou jistě mile překvapeni také velkým počtem vozů značky Škoda 120 a Favorit (jezdí v nich i místní policie), které se řítí po silnicích vlevo (pozůstatek britské nadvlády). Na maltských vozovkách zaujme i množství dědečků autobusů původem z britských zdrojů. Povolená rychlost v obci je 40 km/hod. a mimo obec 64 km/hod. – předepsané rychlosti se však nedodržují.

Ukázka z knihy Mezinárodní obchodní a diplomatický protokol vydané nakladatelstvím Grada Publishing. Autoři: Gullová Soňa

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek