Etiketa obchodního jednání na Slovensku

17. 3. 2011 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Společenská etiketa a obchodní protokol mají své tradice, které vychází z národní kultury a zvyklostí. Soubor uvedených pravidel se často u jednotlivých teritorií i států liší a v některých případech existují až zásadní rozdíly. Je proto nanejvýš žádoucí, aby účastníci jednání se zahraničními partnery měli alespoň přibližnou znalost obchodního protokolu v dané zemi. Článek přináší souhrn základních pravidel, jež je vhodné dodržovat při obchodním styku se zahraničními partnery na Slovensku.

Převzato z knihy „Mezinárodní obchodní a diplomatický protokol“ vydané nakladatelstvím Grada Publishing v roce 2010.

Slováci jsou při obchodním jednání temperamentnější a emocionálnější než Češi, všechny problémy řeší impulzivněji. Čím více na východ, tím jsou lidé přátelštější, tím lehčeji a snadněji navazují i obchodní vztahy. Slováci jsou ve srovnání s Čechy otevřenější v přístupu k jednání i během jednání samotného. Češi jsou mnohem tvrdší, Slováci zase přizpůsobivější. Většina Slováků se totiž při obchodních jednáních chová velmi přátelsky, otevřeně a spontánně. Za důležité považují navázání osobních kontaktů. Někdy je však třeba být opatrnější, neboť v jednání nemusí být Slováci přímí a hodně dají a spoléhají především na své známosti, na reference svých známých apod. Dá se říci, že na Slovensku je spousta věcí ještě jaksi neoficiálních, postranních.

Slováci podobně jako Češi na bonton, etiketu a formality příliš nehledí. Jsou-li však na jednáních přítomny ženy, chovají se k nim Slováci galantněji a zdvořileji než Češi. Kdykoliv mohou, nemají problém zalichotit a dát najevo, že mluví s přitažlivou a krásnou ženou. V obchodních vztazích jsou podle některých obchodníků, kteří mají zkušenosti se slovenskými firmami, Slováci poněkud lehkomyslní a někdy až příliš optimističtí. Výhodu má při jednáních ten, kdo přijde důkladně připraven, s jasným, ale reálným cílem. Slovenská strana takový přístup zpravidla ocení a obchod se snadněji uzavírá. Navíc pak nehrozí nebezpečí, že nastanou táhlá a nekonečná jednání, na která slovenská strana neustále přichází s novými a novými připomínkami a doplňky. Proto je někdy skutečně lepší přitvrdit a vyvíjet vlastní iniciativu. Budeme-li však vystupovat příliš tvrdě a asertivně v pozici, kdy my sami jsme prodávajícími, je možné, že slovenská strana ztratí o obchod s námi zájem.

Při prvním jednání je možné prakticky vynechat seznamovací orientační fázi a přejít rovnou k věci, k hlavnímu tématu jednání. Nedoporučuje se však na první či druhé schůzce žádné obchody uzavírat. Dejte Slovákům více času na rozmyšlenou a zvážení všech závazků, jinak se můžete setkat i s přeceněním vlastních sil.

Na Slovensku je spousta šikovných, vzdělaných a podnikavých lidí, mnohé projekty jsou dobré a zboží kvalitní. Slováci však někdy nedokážou dovést věci do konce. Je to dáno jak jejich mentalitou (jsou laxnější), tak i tím, že si stále ještě dostatečně neuvědomují, že nestačí, aby byl výrobek kvalitní, ale že musí např. i dobře vypadat, být pěkně zabalený a že vyžaduje i kompletní kvalitní poprodejní servis.

Ukázka z knihy Mezinárodní obchodní a diplomatický protokol vydané nakladatelstvím Grada Publishing. Autoři: Gullová Soňa

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek