Etiketa obchodního jednání v JAR

15. 3. 2011 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Společenská etiketa a obchodní protokol mají své tradice, které vychází z národní kultury a zvyklostí. Soubor uvedených pravidel se často u jednotlivých teritorií i států liší a v některých případech existují až zásadní rozdíly. Je proto nanejvýš žádoucí, aby účastníci jednání se zahraničními partnery měli alespoň přibližnou znalost obchodního protokolu v dané zemi. Článek přináší souhrn základních pravidel, jež je vhodné dodržovat při obchodním styku se zahraničními partnery v JAR.

Převzato z knihy „Mezinárodní obchodní a diplomatický protokol“ vydané nakladatelstvím Grada Publishing v roce 2010.

Obchodní jednání v JAR se v zásadě neliší od průběhu jednání kdekoli v západní Evropě; nejblíže má patrně k jednání ve Velké Británii, zejména proto, že pro partnery z JAR je typická zdvořilost přisuzovaná Britům. Přesto je možno charakterizovat některé odlišnosti, například oproti britské racionalitě při jednání vzbuzují jihoafričtí partneři někdy přehnaná očekávání. Byť je jejich iniciativa dobře míněna, občas jejich návrhy překračují reálné možnosti. Proto je nutné brát příliš optimistické nabídky s jistou rezervou a dopředu počítat s tím, že ne všechny návrhy a představy dojdou svého naplnění. To je také důvod, proč je velký důraz kladen na právní stánku uzavíraných dokumentů. Zapojení právníků sice jednání prodlužuje a prodražuje, opomenutí právní stránky se však nemusí vyplatit.

Velmi častým jevem při jednání v JAR je přítomnost celého týmu, samozřejmě v závislosti na typu obchodu a partnerovi. Přítomnost více jednajících osob je také jedním ze způsobů, jak čelit poměrně rozšířené korupci. Tohoto opatření využívají především soukromé podniky. Dalším specifickým jevem, zejména při jednáních na úrovni státních či polostátních podniků, je probíhající obměna personálu, související s revolučními změnami po odstranění apartheidu. Občas se pak může stát, že se na jednání dostaví partner, který není ještě v problematice zcela orientován, a jednání se může nečekaně zkomplikovat. S pokračující konsolidací státní správy však těchto incidentů ubývá.

Ukázka z knihy Mezinárodní obchodní a diplomatický protokol vydané nakladatelstvím Grada Publishing. Autoři: Gullová Soňa

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek