Etiketa obchodního jednání v Lotyšsku

15. 3. 2011 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Společenská etiketa a obchodní protokol mají své tradice, které vychází z národní kultury a zvyklostí. Soubor uvedených pravidel se často u jednotlivých teritorií i států liší a v některých případech existují až zásadní rozdíly. Je proto nanejvýš žádoucí, aby účastníci jednání se zahraničními partnery měli alespoň přibližnou znalost obchodního protokolu v dané zemi. Článek přináší souhrn základních pravidel, jež je vhodné dodržovat při obchodním styku se zahraničními partnery v Lotyšsku.

Převzato z knihy „Mezinárodní obchodní a diplomatický protokol“ vydané nakladatelstvím Grada Publishing v roce 2010.

Lotyši bývají na jednání dobře připraveni. Během jednání vystupují přesvědčivě a i argumentačně bývajídobře vybaveni. Vyžadují předložení kompletní nabídky včetně dokumentace, certifikátů i referencí. Jde o velmi náročný trh, v žádném případě nelze nabízet zboží, se kterým jsem neuspěli na západoevropských trzích. Na místním trhu je obrovská konkurence a je poměrně nasycený. Lotyšský spotřebitel je náročný. Velmi aktivně zde již několik let působí firmy ze SRN, Švédska, Velké Británie, Norska, Finska apod. Na jednání přicházejí lotyšští partneři s jasnými a konkrétními požadavky a cíli. Jsou zvyklí na jednání se zahraničními partnery, vystupují jistě, jednají věcně a stručně. Obchodují s firmami, ne s lidmi, a přecházejí proto rovnou k věci. Orientační seznamovací fáze prakticky neexistuje. Ve vyjednávání jsou asertivní, tvrdí, nedělá jim problém říci „ne“. Snaží se hájit své pozice, velmi neradi ustupují. Nechybí jim sebevědomí, nadřazené vystupování ze strany zahraničních partnerů však nesnášejí. Mlčení jako součást komunikace neznají. Je nutné jasně vyjádřit kladný i záporný postoj.

Jednateli především v soukromých obchodních firmách mohou být mladí obchodníci. Neprojevuje se zde příliš velká úcta ke stáří (spíše je výhodou mládí), což je vidět i v běžném životě, např. při jízdě místní městskou hromadnou dopravou, kdy mladší nepustí nikoho sednout.

V zemi dodnes bují různá byrokratická omezení, jež mohou realizaci obchodních případů značně zkomplikovat. Bez získání kvalitního místního zástupce s dobrými kontakty na místní správu obchod často nelze vůbec realizovat, na místním trhu se nedá prosadit ani udržet. Dohodu nutno stvrdit písemně. Kontrakty bývají podrobné. Po podepsání kontraktu přistupují Lotyši k jeho plnění většinou seriózně.

Ukázka z knihy Mezinárodní obchodní a diplomatický protokol vydané nakladatelstvím Grada Publishing. Autoři: Gullová Soňa

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek