Etiketa obchodního jednání v Maďarsku

15. 3. 2011 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Společenská etiketa a obchodní protokol mají své tradice, které vychází z národní kultury a zvyklostí. Soubor uvedených pravidel se často u jednotlivých teritorií i států liší a v některých případech existují až zásadní rozdíly. Je proto nanejvýš žádoucí, aby účastníci jednání se zahraničními partnery měli alespoň přibližnou znalost obchodního protokolu v dané zemi. Článek přináší souhrn základních pravidel, jež je vhodné dodržovat při obchodním styku se zahraničními partnery v Maďarsku.

Převzato z knihy „Mezinárodní obchodní a diplomatický protokol“ vydané nakladatelstvím Grada Publishing v roce 2010.

Pro obchodní jednání v Maďarsku platí všechna doporučení, která jsou platná pro úspěšná jednání v teritoriu s vyspělou ekonomikou. Pro maďarské obchodníky je charakteristická dobrá připravenost, promyšlená strategie a velká houževnatost. Maďarský partner se vyznačuje dobrou znalostí trhu, zná své konkurenty, cenovou úroveň na trhu, málokdy blufuje, raději používá logických argumentů. Vhodné je opatřit si předem informace o konkurentech na trhu, ty se ovšem z důvodu nedostatku kvalitních informačních databází získávají poměrně obtížně.

Maďar je duchem obchodník. Při jednání je nutno počítat s tím, že Maďaři jsou tvrdými a velmi dobrými vyjednávači. Jednání s nimi probíhá bez velkých formalit a atmosféra je obvykle příjemná. Jsou velice korektní, zdvořilí a milí, i když v běžném životě hodně impulzivní. Při jednáních se chovají velmi profesionálně, jsou dobře připraveni, intuitivní jednání je u nich spíše výjimkou. Smlouvají a počítají s tím, že ač neradi, budou muset udělat kompromis. Mluví jasně a přímo, nebojí se říci „ne“, nedělá jim problémy hovořit o nepříjemných záležitostech, naopak rádi si vyjasní i všechny nepříjemné či citlivé věci předem. Neradi používají skryté významy. Slovo „zítra“ znamená zítra a snaží se ho dodržet. Jestliže Maďaři usednou k jednacímu stolu, očekávají, že bude dosaženo dohody. Nepřistupují na první nabídku a sami také vždy cenu mírně nadsadí. Platí vše, co bylo ústně dohodnuto, písemný podpis dohody je formálním, ale nutným ukončením jednání.

Svým partnerům vykají (onikají), mimo jednání jsou otevřenější a přístupnější. Navázat přátelské vztahy zpravidla netrvá dlouho, získání důvěry je však záležitostí dlouhodobou. Ve vytváření důvěry dominuje častý osobní kontakt. Lucemburčané rádi cestují, uvítají pozvání na jednání do České republiky. Nikdy neskrývají své pocity, častěji gestikulují a v porovnání s námi jsou mnohem temperamentnější.

Ukázka z knihy Mezinárodní obchodní a diplomatický protokol vydané nakladatelstvím Grada Publishing. Autoři: Gullová Soňa

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek