Zrod agroprůmyslu v Etiopii jako příležitost pro zahraniční investory

27. 4. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Zrod agroprůmyslu v Etiopii jako příležitost pro zahraniční investory Etiopské zemědělství zaměstnává většinu disponibilní pracovní síly, praktikované metody jsou však stále na primitivní úrovni. Vláda si je této situace vědoma a snaží se o vytvoření podmínek pro vstup zahraničních investorů.

Sektor zemědělství v Etiopii se podílí 45 % na tvorbě HDP, zaměstnává 85 % práceschopného obyvatelstva a tvoří 85 % exportu země; produkce určená pro komerční účely přitom dosahuje pouze 5 % z celkové zemědělské produkce. Etiopie se nadále vyznačuje chronickým nedostatkem potravin a země je závislá na potravinové pomoci.

Jednou z nejméně rozvinutých oblastí je pak živočišná výroba, zejména výroba mléka a mléčných výrobků. Většina produkce je zpracována tradičními postupy a je určena pro vlastní spotřebu. Místní neformální trh uspokojí více než 90 % poptávky, ovšem při velmi nízké úrovni efektivnosti – např. průměrná denní produkce mléka je pouhých 1,4 l na dojnou krávu (v ČR je to 21 l). Etiopie tak je nucena svoji potřebu mléčných výrobků řešit dovozem, který se během posledního desetiletí ztrojnásobil.

Stejně tak stávající produkce masa je na minimální úrovni. Celkový počet hovězího dobytka se odhaduje na 55 milionů, z tohoto počtu bylo pouze 1,5 % určeno pro výrobu hovězího masa (v případě 30 milionů ovcí a stejného počtu koz to bylo pouze 0,5 %). Obchodní praktiky se od minulých dob příliš nezměnily – převažuje obchod se živým dobytkem, případně vývoz masa nízké kvality, která je výsledkem nedostatku kvalitních chladírenských zařízení při přepravě. Etiopské exporty se soustředí na země Středního východu a z toho více než polovinu představují SAE. Nicméně podíl vývozu masa na celkovém etiopském vývozu je zanedbatelný a tvoří pouze 2 %.

Uvedené skutečnosti naznačují vysoký potenciál rozvoje živočišné výroby a nabízí příležitost pro vstup zahraničních dodavatelů a investorů.

Rozvoj komerčního zemědělství a navazujícího agro průmyslu je také jednou z priorit vládního Plánu transformace ekonomiky na období 2015–2020; vláda je si nízké úrovně sektoru vědoma a snaží se je překonat pomocí investic do infrastruktury, technologií a výzkumu. Jsou zřizovány agro průmyslové parky, díky kterým má dojít ke spojení zemědělství a průmyslu; hlavní ideou těchto parků je jejich propojení s okolními malovýrobci, kteří se stanou dodavateli vstupních surovin.

V případě agro parků ale i samostatných výrobních závodů se vláda snaží o vytvoření podmínek pro přilákání (nejen) zahraničních investorů, mezi které patří zejména osvobození od cla a ostatních poplatků při dovozu výrobních prostředků, osvobození od daně z příjmu na určité období v závislosti na předmětu činnosti, osvobození od vývozních poplatků a další netarifní pobídky.

Investor se však musí připravit na překážky, které se typicky vyskytují v celé etiopské ekonomice: nepravidelné dodávky elektrické energie, nedostatek vody z veřejných vodovodů a v případě zemědělství a živočišné výroby na nepravidelnou dostupnost vstupů pro výrobu, kdy nelze počítat s dodávkami od místních pěstitelů v průběhu celého roku.

V nejbližším období lze nicméně v Etiopii očekávat určitý rozvoj zemědělské velkovýroby, který bude podporován již uvedenými trendy: celkovým nárůstem poptávky i vládní podporou, která se soustředí na investice do infrastruktury, agro parků, zlepšení podnikatelského prostředí a vytvoření příznivých podmínek pro tuzemské i zahraniční investory. Tento stav představuje příležitost i pro potenciální české dodavatele a investory.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Addis Abebě (Etiopie). Autor: Petr Kvaček, ekonomický diplomat Zastupitelského úřadu ČR.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek