EU a Vietnam úspěšně uzavřely po třech letech rozhovory o FTA

4. 12. 2015 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

Dne 2. prosince 2015 ministr průmyslu a obchodu Vietnamu Vu Huy Hoang podepsal v Bruselu společně s EU komisařkou pro obchod Cecilií Malmström dokument o oficiálním ukončení rozhovorů o EU – Vietnam Free Trade Agreement (EVFTA). K podpisu dochází po 14 kolech oficiálních rozhovorů a třech letech intenzivních jednání v roce, kdy EU slaví 25. výročí od navázání diplomatických vztahů.

Po tomto oficiálním aktu bude následovat právní prověrka dokumentu a překlad do oficiálních jazyků EU a vietnamštiny. Poté Evropská komise předloží návrh dokumentu Radě ministrů ke schválení a k ratifikaci v Evropském parlamentu. Smlouva by měla vstoupit v platnost počátkem roku 2018.

Smlouva zahrnuje ucelenou škálu okruhů v oblasti obchodu a investic, od pravidel původu a celních záležitostí a sanitárních a fytosanitárních opatření po státní zakázky, práva duševního vlastnictví, právní a institucionální témata a konkurenceschopnost až k ochraně investic a řešení sporů v této oblasti.

Vietnamu se na základě smlouvy více otevře evropský trh pro jeho výrobky jako je textil, obuv, zemědělské produkty, mořské plody a výrobky ze dřeva, zatímco firmy z EU budou mít snadnější přístup na vietnamský trh se stroji, zařízeními, automobily, alkoholickými nápoji a zemědělskými výrobky. Obě strany eliminují přes 99 % tarifních linek a pro zbývající budou stanoveny celní kvóty nebo částečná snížení celních tarifů.

V rámci dosavadních rozhovorů byly dohodnuty programy spolupráce a vytváření kapacit, v rámci kterých Vietnam bude moci vybudovat právní systém k plnění závazků ze smlouvy vyplývajících a zvýšit konkurenceschopnost malých a středních podniků. Vietnam podpisem smlouvy s vyspělým partnerem získá větší přístup k moderním technologiím a manažerským zkušenostem a bude moci generovat více pracovních míst a v důsledku toho posílit sociální péči.

V současné době je EU druhým největším obchodním partnerem Vietnamu. Vzájemná výměna zboží v roce 2010 dosáhla objemu 17,75 mld. USD, zatímco v roce 2014 dvojnásobek v objemu 36,8 mld. USD. Za 1. pololetí 2015 vzájemný obchod činil 19,4 mld. USD, z toho vietnamský export do EU 14,9 mld. USD a export EU do Vietnamu 4,5 mld. USD. V polovině roku 2015 28 členských států EU investovalo v zemi 38,4 mld. USD ve více než 2100 projektech.

O tom, že FTA mezi EU a Vietnamem není jen ekonomickým, ale také (nebo dokonce především) politickým manifestem, svědčí nejlépe samotná historie její „finalizace“: o „podpisu“ dohody se v Hanoji hovoří už minimálně od poloviny roku 2014, vždy v souvislosti s vrcholnými návštěvami vietnamských představitelů v Bruselu. Takovéto dílčí „podpisy“ se od té doby odehrály už tři, přičemž na skutečný podpis se stále ještě čeká. Ve vietnamských médiích se technické podrobnosti podpisových aktů příliš nerozebírají.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Hanoji (Vietnam).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek