EU: Kolik stojí zaměstnavatele každé euro obdržené zaměstnancem na účet?

4. 8. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Zdanění práce v členských zemích Evropské unie je poměrně vysoké. Nejvyšší je ve Francii, kde každé obdržené euro zaměstnancem pracujícího za průměrnou mzdu stojí jeho zaměstnavatele 2,20 euro. Jak vysoké je zdanění práce v Česku v porovnání s ostatními členskými zeměmi EU?

Čistá mzda zaměstnance obdržená na účet a mzdové náklady zaměstnavatele se v členských zemích Evropské unie liší o desítky procent. Zaměstnanci ze své hrubé mzdy totiž odvádí daň z příjmu fyzických osob, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Zaměstnavatelé navíc v členských zemích EU odvádí za zaměstnance povinné pojistné, v některých zemích se platí zvlášť sociální a zdravotní pojištění, v některých zemích se odvádí souhrnně jedna platba povinného pojistného.

V EU je zdanění práce vysoké

Zdanění práce ve vyspělých mimoevropských zemích světa je nižší než v členských zemích EU. Hlavním důvodem je propracovaná sociální politika v evropských zemích, která je finančně nákladná. I mezi jednotlivými členskými zeměmi EU jsou však značné rozdíly. Zdanění práce u bezdětného zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu je v Česku z členských zemí EU 9. nejvyšší (společně se Slovenskem, Finskem a Nizozemím), jak vyplývá ze studie „The Tax Burden of Typical Workers in the EU 28 (Institut économique Molinari) z roku 2016“.

Výpočet v Česku

Průměrná měsíční mzda za první čtvrtletí roku 2016 činila 26 480 Kč. Právě u této průměrné mzdy si vypočítáme čistou mzdu bezdětného zaměstnance a mzdové náklady zaměstnavatele.

Text Částka
Hrubá mzda 26 480 Kč
Zdravotní pojištění placené zaměstnancem (4,5 % z 26 480) 1 192 Kč
Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem (9 % z 26 480) 2 383 Kč
Sociální pojištění placené zaměstnancem (6,5 % z 26 480) 1 722 Kč
Sociální pojištění placené zaměstnavatelem (25 % z 26 480) 6 620 Kč
Superhrubá mzda (26 480 x 1,34, zaokrouhleno na sta nahoru) 35 500 Kč
Daň z příjmu fyzických osob (35 500 x 15 %) 5 325 Kč
Sleva na poplatníka 2 070 Kč
Záloha na daň z příjmu fyzických osob (5 325 - 2 070) 3 255 Kč
Čistá mzda (26 480 - 1 192 - 1 722 - 3 255) 20 311 Kč
Mzdové náklady (26 480 + 2 383 + 6 620) 35 483 Kč

vlastní výpočet autora

Zaměstnavatel v Česku tedy vynaloží na každou tisícikorunu, kterou obdrží bezdětný zaměstnance pracující za průměrnou mzdu, částku ve výši 1 747 Kč (35 483 Kč: 20 311 Kč) x 1 000 Kč). V Česku tedy zaměstnavatelé na každé euro zaměstnance vynaloží 1,75 eura. U Česka pracujeme s aktuálními hodnotami za první čtvrtletí letošního roku, u ostatních zemí EU uvedených níže v textu je výpočet proveden z údajů za celý kalendářní rok.

Kolik stojí jedno euro zaměstnavatele v zemích EU?

Dle publikace The Tax Burden of Typical Workers in the EU 28 (Institut économique Molinari) z roku 2016 stojí každé euro bezdětného zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu, které obdrží na účet, nejvíce zaměstnavatele

 • ve Francii (2,20 €),
 • v Belgii (2,16 €),
 • v Rakousku (2,06 €),
 • v Maďarsku (1,99 €),
 • v Německu (1,97 €),
 • v Řecku (1,91 €),
 • v Itálii (1,86 €),
 • v Rumunsku (1,76 €),
 • na Slovensku (1,75 €),
 • ve Finsku (1,75 €),
 • v Nizozemí (1,75 €),
 • v Česku (1,75 €),
 • ve Švédsku (1,74 €),
 • Lotyšsku (1,74 €),
 • v Portugalsku (1,70 €),
 • v Litvě (1,69 €),
 • v Polsku (1,69 €).

Nejméně potom

 • na Kypru (1,23 €),
 • na Maltě (1,33 €),
 • v Irsku (1,37 €),
 • ve Velké Británii (1,44 €),
 • v Bulharsku (1,50 €),
 • v Dánsku (1,57 €),
 • v Lucembursku (1,64 €),
 • ve Španělsku (1,65 €),
 • v Estonsku (1,65 €),
 • v Chorvatsku (1,67 €).

Převzato z webu Finance.cz Autor: Petr Gola

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek