Eurostat: v červenci bylo Lotyšsko na druhém místě v EU v růstu průmyslové výroby

15. 9. 2017

  • Země: LV - Lotyšsko
  • Datum zveřejnění: 14.09.2017

Podle údajů Eurostatu bylo Lotyšsko v ročním růstu průmyslové produkce v červenci 2017 na druhém místě v EU.
Tento ukazatel představoval v Lotyšsku 8,9%. Vyšší než v Lotyšsku byl tento ukazatel jen na Slovensku (+ 9,2 %). V Litvě činilo zvýšení 5 % a v Estonsku 4,7 %.
Meziroční růst průmyslové produkce v červenci byl zaznamenán ve 21 zemích EU. Pokles zaznamenaly ve třech zemích: v Irsku (-9,2 %), Dánsku (3,1 %) a na Maltě (o 1,7 %).
Měsíční nárůst průmyslové výroby byl v červenci zaznamenán v devíti zemích a pokles v 15 zemích EU. K největšímu poklesu došlo v České republice (-9,8 %). V Lotyšsku vzrostla meziměsíčně průmyslová výroba o 0,1 %, v Litvě poklesla o 0,9 %, v Estonsku o 3,1 %. Největší nárůst byl zaznamenán v Portugalsku (+ 1,9 %).
V EU jako celku činil v červenci meziroční růst průmyslové produkce 3,1 %, v eurozóně - 3,2 %. Měsíční pokles v EU byl 0,3 % růst v eurozóně - 0,1 %.
Údaje o červencových změnách v průmyslové výrobě v Rakousku, Belgii, Kypru a Lucembursku nejsou k dispozici.

Zdroj: LETA 14.9.2017
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Riga 

 

 

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: