Evoluční přístup k projektování stavebních projektů

12. 4. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Building Information Modeling (BIM) je nový přístup k projektování, který jde napříč soukromou či státní sférou. Svou podstatou je to platforma pro spolupráci a spolupráce je základním kamenem úspěchu (nejen) stavebních projektů.

Pokrok v projekci

Dokonce i v České republice se objevují první architekti a projektanti, kteří mají zkušenosti s komplexním procesem modelování stavby a s tím, co BIM může investorům při přípravě a realizaci stavebních projektů nabídnout.

Erik Štefanovič, jednatel české a slovenské pobočky společnosti DELTA, na úvod rozhovoru říká: „Zásadní výhodou, která také představuje velké a nové plus do stavebních projektů, které může BIM do českého stavebnictví přinést, je to, že nutí projektanty se zamyslet nad správnou spoluprací. Jak spolu komunikovat, jak ovlivňují jednotlivé části ostatní apod. Důraz kladený na spolupráci (práce v jednom společném modelu) zamezuje pozdě zjištěným chybám a kolizím."

Vedle tohoto důležitého aspektu dokáže také simulovat, jak se bude daný stavební objekt chovat v celém svém životním cyklu. Nedoprovází stavební projekt pouze ve standardních částech vývoje, projektování, výběrového řízení a realizaci projektu, ale především jasně monitoruje mnohaletý provoz, případnou přestavbu, modernizaci či sanaci.

„BIM přináší investorovi kompletní dokumentaci k budově od jejího zrodu až po demolici. Každý, kdo má vlastní zkušenosti s rekonstrukcí či modernizací nějaké budovy či objektu, ať už komerčního, či soukromého charakteru, ví, jak důležitá a těžko dohledatelná jsou potřebná data k technické správě budovy po mnoha letech jejího fungování."

Jednu třetinu nákladů vyhazujeme oknem

Zkušenosti z okolních států ukazují, že celou jednu třetinu z rozpočtu stavebního projektu promrháme vinou špatné organizace stavebního procesu. To je přece pádný důvod ke změně! Je třeba proces vývoje, přípravy a projekce posunout od výkresů nejen k 3D modelům, ale především k inteligentně řízenému procesu, který svou podstatou nutí jednotlivé členy projekčního týmu lépe spolupracovat.

Bim je nejen rodným listem, ale také poctivě vedeným zdravotním průkazem budovy, neboť ji doprovází od prvotního výkresu až po demolici.

BIM je proces, který se mimo jiné snaží odstranit chaos či špatnou organizaci spolupráce nebo sdílení informací. „Odstraňuje typická místa kolizí a chyb, které vznikají při zapojení více profesí, jež se na budově podílí a jejichž práce se doplňuje, či dokonce kříží. Tento inteligentní model s informacemi je tak silným nástrojem pro všechna řemesla a důrazně snižuje rizika chyb na rozhraních," doplňuje Štefanovič.

Hlavní „PRO" zpohledu vlastníka stavebního projektu

Na první místo staví investoři či developeři jasné pochopení podkladů a návrhů budovy, na druhém místě je to rozhodně lepší kvalita budovy díky simulacím, optimalizacím a analýzám, které proces BIM při vývoji projektu dříve, než se začne stavět, jasně zobrazuje a ukazuje, jak se bude budova při užívání chovat.

Na třetím místě stojí eliminace chyb ze strany projektantů, realizačních firem, řemeslníků a ostatních profesí, kteřé při přípravě a výstavbě díla spolupracují a velmi ovlivňují výslednou kvalitu projektu. Proces tvorby dokumentace na bázi modelu BIM nutí jednotlivé členy týmu na začátku nastavit jasná pravidla spolupráce a dodržovat je po celý průběh projektu.

Výsledkem jejich práce je totiž ucelený produkt, a ne mnoho samostatných dílčích projektů. „Mezi další plusy, které bych umístil do první desítky, je zvýšení transparentnosti při výběrovém řízení díky detailním informacím jednotlivých prvků nebo částí a přesným výkazům výměr," doplňuje Erik Štefanovič. „Jako příjemný bonus bych také uvedl možnost prezentovat projekt investorům ve 3D, která je pro mnohé daleko srozumitelnější než standardní výkresová dokumentace."

Otázka nemusí znít proč ano, ale spíš PROČ NE?

Proces vývoje a přípravy projektu v principu BIM zkrátka jasně přináší hmotné fi nanční i časové úspory, a především novou kvalitu, díky svému předvídatelnému chování a ukázce, jak se bude nasimulovaná budova chovat.

Pokud investor pokračuje ve zpracovávání dat ve formátu BIM také ve fázi realizace a po dokončení, získává silný nástroj pro plánovaný provoz nemovitosti. „Kvalitní dokumentace skutečného stavu je nejen důležitým podkladem pro bezproblémový provoz, ale také zvyšuje cenu nemovitosti při prodeji," uzavírá Štefanovič.

Převzato z časopisu Komora
Autor: René Bártek

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek