Evropská komise spolu s odvětvím zpracování dat zahajují partnerství pro data velkého objemu

18. 10. 2014 | Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR

motiv článku - Evropská komise spolu s odvětvím zpracování dat zahajují partnerství pro data velkého objemu Technologie zpracování velkého objemu dat by mohly přinést až 100 000 nových pracovních míst do roku 2020 a až desetiprocentní snížení spotřeby energie.

Evropská komise a evropské odvětví zpracování dat se zavázaly investovat 2,5 miliardy eur do partnerství veřejného a soukromého sektoru, jehož cílem je posílit toto odvětví a zajistit Evropě vedoucí postavení v oblasti zpracování dat ve světě.

Ovládnutí velkoobjemových dat by mohlo přinést:

  • až 30% podíl na světovém trhu zpracování dat pro evropské podniky,
  • 100 000 nových pracovních míst v oblasti zpracování dat v Evropě do roku 2020,
  • 10% snížení spotřeby energie, lepší zdravotní péči a produktivnější průmyslové stroje.

Memorandum o porozumění, kterým se zřizuje partnerství veřejného a soukromého sektoru pro data velkého objemu, dnes podepíší místopředsedkyně Evropské komise Neelie Kroesová a předseda sdružení Big Data Value Association Jan Sundelin, který zastupuje společnosti, jako jsou ATOS, Nokia Solutions and Networks, Orange, SAP a SIEMENS, a výzkumné instituce, jako je Fraunhoferův institut a Německé středisko pro výzkum umělé inteligence. EU vyčlenila z programu Horizont 2020 více než 500 milionů eur na investice v průběhu pěti let (2016–2020) a od soukromých partnerů se očekává, že poskytnou nejméně čtyřikrát tolik (2 miliardy eur).

Data jsou základem budoucí ekonomiky

Neelie Kroesová uvedla: „Data jsou motorem a základem budoucí ekonomiky. Základní prvky, které posílí jejich výkonnost, potřebují všechny možné organizace, ať je to zemědělský podnik, továrna, laboratoř nebo prodejna.“

Toto partnerství pomůže zaměřit výzkum ve veřejné, soukromé i akademické sféře na podporu výzkumu a inovací týkajících se průlomových nápadů v oblasti velkoobjemových dat například v odvětví energetiky, výroby či zdraví. Cílem je poskytovat služby, jako je personalizovaná medicína, logistika potravin a prediktivní analýza. Prováděním strategického programu výzkumu a inovací a zaměřením podpory z programu Horizont 2020 na společné priority posílí partnerství evropské společnosti pracující s velkoobjemovými daty a pomůže položit základy budoucí prosperující ekonomiky založené na datech. Partnerství bude rovněž podporovat „prostory pro inovace“, které zajistí bezpečné prostředí pro experimentování se soukromými i veřejně přístupnými daty. Ty budou také fungovat jako podnikatelské inkubátory a centra pro rozvoj dovedností a osvědčených postupů.

Partnerství veřejného a soukromého sektoru, které má být zahájeno 1. ledna 2015, je jedním z prvních výsledků nové politiky a akčního plánu Evropské komise, jež mají urychlit rozvoj evropské ekonomiky založené na datech.

Každou minutu vzniknou miliony gigabajtů

Na celém světě vzniká každou minutu 1,7 milionu gigabajtů dat, což odpovídá 360 000 DVD. To je každý den více než 6 megabajtů dat na každého člověka. Tyto informace pocházejí z mnoha různých zdrojů, například od lidí, z přístrojů a z různých čidel. Může jít o klimatické informace, satelitní snímky, digitální fotografie a videozáznamy, záznamy transakcí nebo signály GPS.

V důsledku toho roste odvětví zpracování dat o 40 % ročně, tedy sedmkrát rychleji než informační a komunikační trh jako celek. Podniky, které založí své rozhodovací postupy na znalostech získaných z dat, zvýší svou produktivitu o 5–6 %. Data velkého objemu nám již dnes pomáhají urychlit diagnózu poranění mozku nebo předpovídat výnosy plodin v rozvojových zemích. Technologie a služby v oblasti velkoobjemových dat dají v nadcházejících letech na celém světě vzniknout statisícům nových pracovních míst.

Přestože velké objemy dat představují velkou příležitost, přinášejí s sebou také problémy: dnešní datové soubory jsou tak rozsáhlé a obtížně zpracovatelné, že vyžadují nové nápady, nástroje a infrastrukturu. Potřebují rovněž vhodný právní rámec, systémy a technická řešení, která zajistí soukromí a bezpečnost.

Partnerství pro zpracování dat se přiřadí k osmi stávajícím partnerstvím veřejného a soukromého sektoru v rámci iniciativy Horizont 2020, která vznikla například v oblasti fotoniky, robotiky, vysoce výkonné výpočetní techniky, moderních sítí 5G pro internet budoucnosti a továren budoucnosti. Všechna se zabývají strategickými technologiemi, které podpoří růst a zaměstnanost v klíčových odvětvích evropské ekonomiky založené na znalostech, a zaměřují se na významné společenské výzvy.

Organizace partnerství veřejného a soukromého sektoru

Jedná se o partnerství mezi Evropskou komisí a sdružením Big Data Value Association, což je nezisková organizace vedená představiteli daného odvětví, jejímiž členy jsou mimo jiné společnosti ATC, IT Innovation, IBM, SINTEF, Univerzita v Boloni (konsorcium CINI), Polytechnická univerzita v Madridu, NOKIA Solutions and Networks, THALES, Univerzita Duisburg-Essen, Siemens, SAP, Engineering, TIE Kinetix, ANSWARE, Software AG, Orange, Atos, INDRA, ITI, VTT, Fraunhoferův institut, DERI a Technická univerzita v Berlíně. Ke sdružení se mohou připojit i další společnosti a výzkumné organizace.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek