Evropské ceny za podporu podnikání 2016

25. 2. 2016 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

motiv článku - Evropské ceny za podporu podnikání 2016 Evropská komise vyhlásila již desátý ročník soutěže Evropské ceny za podporu podnikání, ve které oceňuje a odměňuje nejúspěšnější projekty veřejné správy zaměřené na podporu podnikání a podnikavosti v celé Evropě.

Výzva k účasti v této soutěži je adresována vnitrostátním, regionálním a místním správním orgánům či partnerstvím veřejného a soukromého sektoru usilujícím o podporu ekonomiky svého regionu, které působí v EU, Norsku, Srbsku a Turecku.  

Ceny se udělují v šesti kategoriích:

  • Cena za podporu podnikatelského ducha — oceňuje celostátní, regionální nebo místní aktivity, které podporují podnikatelské myšlení a podnikatelskou kulturu zejména u mladých lidí a žen.
  • Cena za investice do dovedností — oceňuje regionální nebo místní iniciativy vedoucí ke zlepšení podnikatelských, odborných, technických a manažerských dovedností.
  • Cena za rozvoj podnikatelského prostředí — oceňuje regionální nebo místní iniciativy vedoucí k zakládání a růstu soukromého podnikání, zjednodušení legislativních a zákonných procedur a implementaci principu "mysli především na malé" ve prospěch malých a středních podniků.
  • Cena za internacionalizaci podnikání — oceňuje celostátní, regionální nebo místní iniciativy zaměřené na podporu malých a středních podniků, které umožní lépe využít příležitosti, které nabízí trh v Evropské unii i ve světě.
  • NOVÁ kategorie – cena za podporu rozvoje zelených trhů a efektivního využívání zdrojů - Uznává postupy a iniciativy na celostátní, regionální či místní úrovni, jež malým a středně velkým podnikům pomáhají v přístupu na zelené trhy a pomáhají jim zlepšit efektivitu využívání jejich zdrojů například formou rozvoje ekologických dovedností, zajišťováním kontaktů, jakož i financováním.
  • Cena za odpovědné a otevřené podnikání — oceňuje regionální nebo místní aktivity, které podporují společenskou odpovědnost podniků a udržitelné obchodní praktiky v sociální oblasti nebo v oblasti životního prostředí. Tato kategorie rovněž oceňuje úsilí o podporu podnikání mezi znevýhodněnými skupinami, jako jsou nezaměstnaní, zdravotně postižené osoby a příslušníci národnostních menšin.

Soutěž probíhá ve dvou fázích. Úspěšné subjekty vybrané v národním kole soutěže se mohou ucházet o ocenění na evropské úrovni. V evropském kole vybere mezinárodní porota vítěze každé kategorie a vítěze Velké ceny poroty. Slavnostní vyhlášení výsledků a udílení cen proběhne v listopadu 2016 v Bratislavě, Slovensko.

Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je národním koordinátorem této soutěže v České republice vyzývá k účasti v soutěži všechny orgány veřejné správy, regiony, správní oblasti a města, jakož i partnerství veřejného a soukromého sektoru mezi státními úřady a podnikateli. O ceny se mohou ucházet projekty na podporu podnikání na národní, regionální či místní úrovni realizované minimálně v období posledních dvou let.

Přihlášky do českého národního kola soutěže je možné zasílat v prodloužené lhůtě do 15. června 2016 na adresu uvedenou v přihlášce, kterou naleznete v připojených dokumentech ke stažení.

Stáhněte si Factsheet k Evropské ceně za podporu podnikání (91 kB) (Czech-EEPA-factsheet-2016.docx, 91 kB).

Stáhněte si přihlašovací formulář k Evropské ceně za podporu podnikání (100 kB). (Czech-EEPA-Entry-form-2016.docx, 100 kB)

Více informací o soutěži naleznete na adrese Evropské ceny za podporu podnikání 2016 - Malé a střední podniky (MSP)-Podnikání a průmysl.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek