Evropská železnice roste, v některých zemích až o 70 procent

24. 6. 2014 | Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR

motiv článku - Evropská železnice roste, v některých zemích až o 70 procent Konkurence na železnici funguje, zjistila Evropská komise. Na tratích, kde mezi železničními společnostmi existuje otevřená soutěž, jsou nižší ceny.

Zveřejněná zpráva Evropské komise o evropském železničním trhu ukazuje, že i když železniční doprava jednoznačně roste, její efektivitu a kvalitu služeb lze v řadě členských států ještě zlepšit. Zpráva rovněž upozorňuje na to, že otevřená konkurence a větší míra zadávání veřejných zakázek zajišťují lepší služby cestujícím a efektivnější využití prostředků daňových poplatníků. Evropské železnice ročně absorbují 36 miliard eur veřejných subvencí, což se téměř rovná částce, kterou vyberou na jízdném.

„Železnice má velký potenciál jako ekologický a udržitelný druh dopravy. Je však potřeba přijmout odvážná opatření, aby se železnice v EU dostaly na trať vedoucí do 21. století: Musíme zjednodušit povolovací procedury pro vozový park, navýšit investice do infrastruktury a akcelerovat výzkum a inovace v sektoru železnic, ale také otevřít konkurenci domácí trhy v oblasti meziměstské dopravy a zavést obecnou povinnost zadávat veřejné zakázky týkající se smluv o veřejné službě, jak navrhuje čtvrtý železniční balíček," říká místopředseda Evropské komise Siim Kallas, odpovědný za dopravu.

Komise nedávno přijala podrobnou zprávu o vývoji na železničním trhu. Tato zpráva potvrzuje, že osobní železniční doprava zaznamenala od poloviny devadesátých let velmi značný růst - například ve Spojeném království (+70 %), Švédsku (+42 %), Francii (+37 %) a Belgii (+26 %). Zdůrazňuje význam vysokorychlostních služeb, které představují čtvrtinu objemu celkové dopravy v EU. Roste objem mezinárodní osobní dopravy a hlavní evropští železniční dopravci už nejsou tradiční státem vlastněné veřejné monopolní podniky, ale čím dál tím více mezinárodní železniční skupiny, které více než čtvrtinu svého obratu vytvářejí mimo svou domovskou zemi.

Nákladní doprava také roste a téměř polovinu jejích přepravních výkonů v současnosti zajišťují přeshraniční služby. Dopravci, kteří do odvětví nově vstoupili, zaměstnávají asi 120 000 osob a dosahují již tržního podílu ve výši 21 % v osobní a 28 % v nákladní dopravě.

Zpráva zjistila, že ceny jsou nižší tam, kde mezi železničními společnostmi existuje otevřená soutěž, ta také vede k lepším službám pro cestující. Ceny jsou například nižší na těch vysokorychlostních tratích, na nichž panuje konkurence. Na trati z Říma do Milána, kde spolu soutěží dva dopravci, jsou jízdenky o 25 až 40 procent levnější než na trati z Madridu do Barcelony, která dosud nebyla otevřena konkurenci. Frekvence jízd na italské trati je dvojnásobná, což ukazuje pozitivní korelaci mezi frekvencí a otevřenou soutěží, která v současnosti existuje hlavně na vysokorychlostních tratích a v dálkových meziměstských službách.

Na druhé straně zpráva rovněž ukazuje, že železniční odvětví je dosud velmi závislé na veřejných subvencích (v roce 2012 ve výši přibližně 36 miliard eur). A to téměř ve stejné míře, jako na příjmech z jízdného. Dále stojí za pozornost, že růst železniční nákladní dopravy zaostává za růstem ostatních druhů dopravy. Například přístavy Rotterdam nebo Antverpy by mohly v oblasti železniční nákladní dopravy dosahovat lepších výsledků.

Prostor ke zlepšení existuje také pokud jde o spokojenost s železniční dopravou a stanicemi (58 % spokojených respondentů). Železnice mimo jiné nevyužívá významný potenciál zákazníků z řad osob se sníženou mobilitou: 19 % Evropanů nejezdí vlakem z důvodu obtížné přístupnosti (a jen 6 % Evropanů jezdí vlakem alespoň jednou týdně). Také jízdné v mnoha vysokorychlostních vlacích je i nadále relativně vysoké, zejména ve srovnání s některými tratěmi, na nichž byla zavedena konkurence.

Plných 94 procent služeb osobní železniční dopravy je vnitrostátních, přibližně polovinu tohoto objemu představuje příměstská doprava. V současnosti projednávaný návrh čtvrtého železničního balíčku, který předložila komise, obsahuje povinnost členských států vyhlašovat pro takové služby veřejná nabídková řízení v zájmu vyšší kvality železničních služeb a lepší efektivity nákladů. Ze stejného důvodu balíček povinně zavede otevřenou soutěž na vysokorychlostních a meziměstských tratích.

Podle zprávy znamená veřejné nabídkové řízení na výběr provozovatele příměstských služeb lepší hodnotu pro daňové poplatníky. Například příměstské trati ve Spojeném království, kde byl trh otevřen konkurenci, jsou vnímány jako frekventovanější a spolehlivější a pro daňové poplatníky méně nákladné než v Belgii a ve Francii, kde jsou trhy dosud uzavřené. Z tohoto důvodu bude čtvrtý železniční balíček pro zakázky na veřejné služby ve větší míře vyžadovat veřejná nabídková řízení.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek