Exportní možnosti v oboru zemědělství a výroby potravin I. - Charakteristika izraelského zemědělství a potravinářského průmyslu

13. 11. 2014

  • Země: Izrael
  • Datum zveřejnění: 13.11.2014

1. Charakteristika

Ačkoliv je izraelský zemědělský sektor poměrně omezený a tvoří pouze necelá 2 % domácího HDP, je pro zemi velmi důležitý jak z hlediska zabezpečení potravinové bezpečnosti, tak i exportu. Pro Izrael je typická intenzivní zemědělská výroba, která plyne z potřeby překonat nedostatek zdrojů, především vhodné zemědělské půdy a vody. Z celkové plochy země (21 tis. km2) tvoří zemědělská orná půda pouze asi 4,1 tis. km2, tzn. 20 %. Více než polovinu území zabírá aridní, suchá půda a většina země je hornatá. K zemědělství se hodí pouze úzký pás podél pobřeží Středozemního moře a některá vnitrozemská údolí. Voda k zavlažování je čerpána ze studní, Galilejského jezera a některých řek, z nichž je ale např. Jordán využíván tak intenzivně, že se jeho přítok do Mrtvého moře rovná téměř nule a hladina tohoto vnitrozemského moře (jezera) klesá každým rokem o jeden metr. Umělé zavlažování a klimatické podmínky společně s vysoce efektivním hospodařením umožňují rozvoj zemědělství i ve vyloženě suchých oblastech a sklizeň čerstvé zeleniny a ovoce i v zimní sezóně.

Za posledních dvacet let došlo k zásadní strukturální změně izraelského zemědělství, při které se výrazně snížil počet menších podnikatelských subjektů a samostatně hospodařících farmářů ve prospěch větších, efektivně hospodařících zemědělských jednotek. Současné farmy jsou vybaveny špičkovou technologií a vyžívají moderní metody řízení. Rovněž je patrné rozšiřování aktivit ke stále dokonalejšímu zpracování a balení potravin a různým službám. Izraelské zemědělství vděčí za své úspěchy do značné míry schopnosti reagovat na vnější podněty a chuti zavádět inovace, know-how a nové moderní metody. Farmy úzce spolupracují s vědecko-výzkumnými i technologickými centry a externími poradci. Zemědělský sektor slouží jako vědecko-technická laboratoř pro rozvoj nových technologií, které jsou potom úspěšně rozšiřovány do celého světa.

Více než osmdesát procent zemědělské výroby zajišťují dva typy družstevního společenství – kibucy a mošavy. Hospodaří na státní půdě, kterou mají v obnovitelném 49 letém pronájmu. Kibuc (hebrejsky „skupina“) je užší forma spojení několik desítek až stovek obyvatel, kteří se podílí na společné produkci a kterým kibuc poskytuje všechny služby potřebné pro život v rámci své komunity. Kibucy vznikaly již začátkem 20. století a až zhruba do poloviny 60. let neuznávaly žádnou formu soukromého vlastnictví – vše bylo společné, včetně např. oblečení. Mošav je volnější formou družstevního společenství, tvoří ho 50 až 120 individuálních farmářů, kteří společně vlastní výrobní prostředky, vodní zdroje a další výrobní vstupy. Zbývajících necelých dvacet procent produkce zajišťují samostatní vlastníci zemědělské půdy, mezi nimi jsou i zemědělci z arabským vesnic na izraelské území.

2. Zemědělská produkceIlustrační obrázek

Nejdůležitější položkou izraelské zemědělské výrobyje sklizeň zeleniny, která převyšuje 2,3 mil tun a tvoří 24 % celkové zemědělské produkce. Pěstuje se na 60 tis. ha volné plochy a 9 tis. ha skleníků. Hlavními plodinami jsou brambory, mrkev, cibule, česnek, listová zelenina, batáty, melouny (volná plocha) a rajčata, papriky, bylinky, lilek, jahody a listová zelenina (skleníky). Produkce je určena pro domácí trh i export (především do USA a Evropy) a k dalšímu průmyslovému zpracování a konzervování.

Největší podíl na produkci ovoce mají citrusové plody (pomeranče, grapefruity, další exotické druhy), které se pěstují na více než 20 tis. ha půdy. Spotřeba je rozdělena zhruba na třetiny – 1/3 pro domácí trh, 1/3 na export (Evropa, Rusko) a 1/3 pro průmyslové zpracování, především na džusy. K dalším důležitým druhům pěstovaného ovoce patří banány (146 tis. t), jablka (110 tis. t), avokádo (90 tis. t) hroznové víno (75 tis. t). Celková produkce ovoce včetně citrusů převyšuje 1,3 mil. tun ročně.

Polní plodiny se pěstují na cca 175 tis. ha. Nevíce je zastoupena pšenice (zpracovaná na mouku), ječmen, oves, luštěniny, mezi jarními a letními druhy převažují slunečnice, bavlna, kukuřice a cizrna. Většinu produkce spotřebuje domácí trh, na export jde bavlna, burské oříšky a slunečnicová semínka. Spotřeba je doplňována importem.

Rovněž produkce mléka z kibuců a mošavů je určena pro domácí trh, který kryje z více než 80%. Mléko je pasterizováno a používáno k místní výrobě dalších produktů – másla, jogurtů, sýrů apod.

Produkce hovězího masa zajišťuje cca 45 % domácí potřeby, zbytek je dovážen ve zmraženém stavu, především z Jižní Ameriky. Významná je produkce drůbežího masa a vajec – ročně se produkuje cca 430 tis. t kuřecího masa, 92 tis. t krůtího masa a 1,8 mld. vajec. Izrael je první na světě ve spotřebě krůtího masa na jednoho obyvatele a část své produkce vyváží i do Evropy.   

Jak již bylo uvedeno v předchozím textu, kromě zásobování domácího trhu je pro zemědělský sektor důležitý i export, který převyšuje 2 mld. USD a tvoří tak cca 4 až 5 % celkového izraelského vývozu. Nejdůležitějším vývozním trhem především pro produkci ovoce a zeleniny jsou země Evropské Unie, mezi nimi i ČR, která dováží např. čerstvé papriky, avokádo nebo hroznové víno.

3. Potravinářský průmysl

Izrael má vyspělý zpracovatelský průmysl, který produkuje široké spektrum potravinářských výrobků. Je pro něj typická koncentrace do velkých aglomerátů, které do značné míry určují ceny a tržní podmínky i pro importované zboží. K největším patří

Strauss Holdings Ltd. http://www.strauss-group.co.il/ – nadnárodní společnost s obratem přes 2 mld. USD a 14 tis. zaměstnanci v 22 zemích; zaměřuje se na mléčné výrobky, kávu, cukrovinky, snacky, nápoje a další.

Tnuva Group Ltd. http://en.tnuva.co.il/ – v Izraeli zaměstnává 7,5 tis. pracovníků, její obrat se blíží k 2 mld. USD, spolupracuje s 1 600 farmáři a 6500 místními dodavateli. Má dvě samostatné divize – výrobky mléčné (máslo, sýry, jogurty…) a masné (kuřata, vejce, ryby…).

Tara Agric. Prod. Cooperative Society http://www.tara.co.il/ – 600 zaměstnanců; Tara, Strauss a Tnuva dominují na izraelském trhu mléčných výrobků.Ilustrační obrázek

Osem Group Ltd. https://www.osem.co.il/ – nyní majoritně vlastněná koncernem Nestlé, obrat dosahuje 1 mld. USD, zaměstnává 5 tis. pracovníků. Zaměření je široké – těstoviny, omáčky, pudingy, cereálie, cukrářské výrobky, pečivo atd. Jeden z výrobních závodů Osemu na zpracování sóji byl v roce 2007 byl postaven v Krupce u Teplic.

Dabach Slaughterhouse Ltd. – zpracování drůbežího masa, společně s Tnuvou kontrolují tento tržní segment.

Central Bottling Company http://www.cocacola.co.il/ – téměř 5 tis. zaměstnanců, obrat více než 1 mld. USD, výroba nealkoholických nápojů (franšíza Coca-Coly).

V posledních letech na trh úspěšně vstoupila řada nadnárodních firem (např. Nestlé, Unilever, Pillsbury, Best Foods, Yoplait, Danone. Knorr atd.) a to prostřednictvím licenčních smluv nebo formou partnerství s místními výrobci.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Tel Avivu.Tisknout Vaše hodnocení: