Exportní možnosti v oboru zemědělství a výroby potravin III. - Dovozní předpisy, přístup na trh

13. 11. 2014

  • Země: Izrael
  • Datum zveřejnění: 13.11.2014

Klíčem k úspěchu na izraelském trhu je nalezení vhodného místního importéra/distributora nebo alespoň agenta, který zná lokální trh a jeho klíčové hráče. Možné je jednat přímo i s velkými obchodními řetězci, je to ale pro českého exportéra obtížnější.

1. Přehled největších obchodních řetězců v Izraeli

רמי לוי (RAMI LEVY)

http://www.rami-levy.co.il/

מגה (MEGA)

http://www.mega.co.il/jsfweb/

 שופרסל (SUPERSAL)

http://www.shufersal.co.il/Pages/homepage.aspx

יינות ביתן (YBITANֻ)

http://www.ybitan.co.il/

טיב טעם (TIVTAAM)

http://www.tivtaam.co.il/

ויקטורי (VICTORY)

http://www.victory1.co.il/

חצי חינם (HAZI HINAM)

http://hazi-hinam.co.il/

2. Dovozní předpisy

K dovozu potravin je zapotřebí importní licence, o kterou může požádat pouze předem certifikovaný importér. Licence je nutná pro každý typ výrobku, např. stejné cereálie musí mít samostatnou licenci pro každou příchuť. K žádosti o licenci předkládané na Ministry of Health's Foods Control Services je nutné doložit potřebné certifikáty, především tzv. košer (kašrut) certifikát - potvrzení o způsobilosti potravin a nápojů podle židovského náboženského práva (halachy). Ta stanovuje pravidla, které druhy zvířat jsou povoleny k jídlu, jakým způsobem musí být potraviny ošetřeny během výrobního procesu, zakazuje mísení masitých a mléčných potravin atd. Kašrut se sleduje i u aditiv používaných v potravinářství. Některé z nich se vyrábějí nebo mohou vyrábět ze zakázaných surovin; obsahuje-li výrobek takovou přísadu, je nutné ji nahradit.

Celý proces vystavení importní licence tak může trvat i několik měsíců.  Získání košer osvědčení ale nepředstavuje v naprosté většině případů žádný problém a desítky certifikovaných českých výrobků jsou toho důkazem. Zkušený místní importér dokáže českého výrobce na certifikaci náležitě připravit. Zpravidla při tom požaduje svoji privátní značku a dlouhodobou exklusivitu. Samotnou certifikaci provádí Rabinát Židovské obce v Praze, další informace pro české výrobce jsou k dispozici v sekci Rabinát na www.kehilaprag.cz.

Košer potraviny splňují i „halal“ požadavky, takže jsou přijatelné i pro zhruba milion muslimských obyvatel žijících na izraelském území. Dovážet je sice možné (s výjimkou masných výrobků) i „nekošer“ potraviny, tento segment je ale marginální, představuje asi jenom 5 - 10% trhu.

3. Aktuální situace

V roce 2014 se v Izraeli konečně začalo jednat o zmírnění zbytečně přísných a byrokratických dovozních předpisů, které významně zdražují dovozy a celou řadu zahraničních výrobců odrazují své zboží do Izraele vůbec nabízet. Na trhu tak nevzniká dostatečná cenová konkurence a výsledkem jsou velmi vysoké maloobchodní ceny, na které si spotřebitelé právem čím dál tím více stěžují. Pod tímto tlakem izraelská vláda schválila přípravu změnu legislativy zatím alespoň pro kategorii tzv. health non-sensitive products (patří sem např. těstoviny, cereálie, cukrovinky, trvanlivé pečivo a další). Pro tyto kategorie bude pro vystavení dovozní licence stačit písemné prohlášení výrobce o zdravotní nezávadnosti a shodě s předepsanými standarty EU. Změnu legislativy bude schvalovat Knesset (izraelský zákonodárný orgán) začátkem roku 2015.

Předpisy se zatím nemění pro kategorii tzv. health-sensitive products, kam patří mimo jiné masné a mléčné výrobky. Zde zůstane v platnosti stávající praxe, tzn. že izraelský dovozce/distributor musí obdržet importní licenci, která je podmíněna vystavením košer certifikátu pro výrobek.

4. Veletrh ISRAFOOD 2015

Zahraniční zastoupení CzechTrade v Tel Avivu, ve spolupráci s CzechTrade Praha, Velvyslanectvím ČR v Izraeli a Min. zemědělství ČR připravují pro rok 2015 společnou účast českých firem na nejdůležitějším oborovém veletrhu ISRAFOOD s primárním cílem představit české výrobce a pozvat na jednání vhodné izraelské partnery. Domníváme se, že půjde o vhodnou formu prezentace a možnost ověřit si zájem izraelského trhu o své výrobky a služby. Veletrh se bude konat v termínu 24.–26. 11. 2015. Pokud Vás nabídka zaujala, kontaktujte prosím přímo zahraniční kancelář CzechTrade Tel Avivu, rádi s vámi danou záležitost probereme.

Ing. Jiří Rak – ředitel zastoupení

telaviv@czechtrade.cz

mob. +972 52 8797159Tisknout Vaše hodnocení: