Exportní možnosti v oboru zemědělství a výroby potravin II. - Dovoz zemědělských produktů a potravin do Izraele, perspektivní obory pro český export

13. 11. 2014

 • Země: Izrael
 • Datum zveřejnění: 13.11.2014

Izrael svou potřebu zemědělských produktů a potravin doplňuje importem. Celkový dovoz potravinářských výrobků a surovin pro výrobu potravin dosáhl v roce 2013 podle Central Bureau of Statistics hodnoty 4,4 mld. USD. Perspektivní exportní položky pro české výrobce můžeme odvodit z celkových izraelských dovozů a jejich rozdělení na komodity a exportní země.

1. Celkový dovoz podle skupin zboží

Kód

Název zboží

Hodnota dovozu 2013 USD   (tis.)

01

Zvířata živá

148 433

02

Maso a droby   poživatelné

507 487

03

Ryby korýši měkkýši a   ost. vodní bezobratlovci

286 272

04

Mléko, vejce, med, výrobky   jedlé živočiš. původu

78 150

05

Výrobky živočišného   původu jinde neuvedené

6 835

06

Rostliny živé a   výrobky květinářské

13 184

07

Zelenina, rostliny,   hlízy, kořeny poživatelné

106 182

08

Ovoce, ořechy, jedlé   slupky citr. plodů melounů

200 118

09

Káva, čaj, maté,   koření

155 843

10

Obilí

1 042 166

11

Výr. mlýnské, slad,   škroby, inulin, lepek pšeničný

70 078

12

Semena plody rostliny   léčivé průmysl sláma apod.

416 896

13

Šelak, gumy, pryskyřice   aj. štávy, výtažky rostl.

35 972

14

Materiály rostlinné   pletací aj výr rostlinné

2 970

15

Tuky oleje živočišné   rostlinné pokrmové vosky

212 719

16

Přípravky z masa ryb   korýšů aj vod. bezobratl.

157 795

17

Cukr a cukrovinky

309 493

18

Kakao a přípravky   kakaové

167 680

19

Přípravky z obilí   mouky škroby mléka pečivo

241 827

20

Přípravky ze zeleniny   ovoce ořechů

212 853

21

Přípravky potravinové   různé

312 433

22

Nápoje tekutiny lihové   ocet

221 359

23

Zbytky odpad v   potravinářském průmyslu krmivo

364 733

24

Tabák náhražky   tabákové vyrobené

2167

  

2. Dovoz podle kategorií a exportních zemí

01 Zvířata živá

Kód

Název zboží

Hodnota USD (tis.)

0101

Zvířata živá

148 433

 

z toho např. 0102 živý dobytek Jordánsko

65 264

Nejedná se o hodnotově příliš významnou dovozní skupinu a z pohledu českého vývozu ani ne příliš zajímavou. Ve statistikách se sice ČR objevuje jako vývozce exotického ptactva a primátů, jedná se ale o obchod pouze v řádu tisíců USD.

02 Maso a droby poživatelné

Kód

Název zboží

Hodnota USD (tis.)

0201

Maso hovězí čerstvé   chlazené

168

0202

Maso hovězí zmrazené

477 187

 

z toho např. Argentina

128 211

 

Uruguay

126 442

 

Paraguay

90 338

 

Brazílie

75 680

 

Polsko

15 223

0203

Maso vepřové čerstvé   chlazené zmrazené

18

0204

Maso skopové kozí   čerstvé chlazené zmrazené

3 211

0206

Droby jedlé hovězí   vepř aj., čerstvé chlazené zmrazené

11 588

0207

Maso droby drůbeží   jedlé čerstvé chlazené zmrazené

14 711

 

z toho Maďarsko

14 711

0208

Maso droby ostatní   jedlé čerstvé chlazené zmrazené

6

0209

Slanina vepřová tuk   vepř., drůbeží, neškvařený

598

V dovozu masa hrají prim latinsko-americké země, zajímavé množství vyváží ale i naši sousedé – Polsko a Maďarsko. Na jejich příkladu je vidět, že splnit košer certifikaci (viz Část III.) je možné i pro tzv. sensitivní komodity, kam maso spolu s mléčnými výrobky patří. ČR mezi vývozci není.

03 Ryby, korýši a ost. vodní bezobratlovci

Kód

Název zboží

Hodnota USD (tis.)

03

Ryby, korýši a ost. vodní   bezobratlovci

2 294

Pro úplnost je uvedena i tabulka s touto statistikou, praktický význam pro český export nemá.

04 Mléko, vejce, med, výrobky jedlé živočišného původu

Kód

Název zboží

Hodnota USD (tis.)

0402

Mléko smetana   zahuštěná slazená

28 870

 

z toho např. Německo

12 422

 

USA

8 501

0403

Podmáslí mléko smetana   kyselá jogurt kefír

241

0404

Syrovátka výrobky z   mléka zahuštěné slazené

2 928

0405

Máslo a jiné tuky z   mléka

7 761

0406

Sýry tvaroh

21 579

 

z toho např. Francie

5 946

 

Holandsko

4 224

 

Polsko

1 451

0407

Vejce ve skořápkách   čerstvá konzerv vařená

14 104

0408

Vejce bez skořápek   žloutky čerstvé sušené apod.

86

0409

Med přírodní

2 483

0410

Výrobky živočišného   původu jedlé jn.

98

Ani v mléku a mléčných výrobcích nejsou čeští výrobci zastoupeni, přitom právě v této kategorii exportní předpoklady určitě mají. Mléko je dováženo výhradně v sušené formě a kromě dvou největších exportérů (Německo, USA) se na dovozu podílí dalších 15 zemí. V kategorii sýry a tvaroh statistiky uvádí mezi exportéry kromě Polska i další země EU – např. Rakousko, Bulharsko, Řecko, Kypr, Litvu nebo Lotyšsko.

05 Výrobky živočišného původu jinde neuvedené

Kód

Název zboží

Hodnota USD (tis.)

05

Ostatní výrobky   živočišného původu

6 835

 

06 Rostliny živé a výrobky květinářské

Kód

Název zboží

Hodnota USD (tis.)

06

Rostliny živé a   výrobky květinářské

13 184

 

z toho např. Holandsko

10 720

Z hlediska objemu a komoditního složení se nejedná o zajímavé skupiny pro český export.

07 Zelenina, rostliny, hlízy, kořeny poživatelné

Kód

Název zboží

Hodnota USD (tis.)

07

Zelenina, rostliny,   hlízy, kořeny poživatelné

106 182

 

z toho např. 0701 brambory Holandsko

13 270

 

                    0701 brambory Belgie

12 301

Kromě brambor se ve větším množství dováží luštěniny - cizrna (Francie, Itálie), fazole (Argentina, Kanada), čočka (Kanada, Itálie) a některé druhy zeleniny – cibule, šalotka (Holandsko) a česnek (Čína). Mezi dalšími vývozci jsou i Maďarsko (sladká kukuřice), Polsko (houby), ČR zastoupena není.

08 Ovoce, ořechy, jedlé slupky citr. plodů, melounů

Kód

Název zboží

Hodnota USD (tis.)

08

Ovoce, ořechy, jedlé   slupky citr. plodů, melounů

200 118

 

z toho např. 0802 mandle, pistácie,   lískové, vlašské ořechy USA

83 421

 

                   0808 jablka Itálie

5 248

Izrael je v pěstování ovoce do značné míry soběstačný a velkou část své produkce vyváží, především do Evropy, včetně ČR. Více než 2/3 dovozů v této slupině tak tvoří různé ořechy, objemem dominují USA. Ve statistice dovozů ovoce lze nalézt menší objemy i u Polska, Srbska, Bulharska, Maďarska nebo Bosny a Hercegoviny (v tomto případě sušené ovoce). ČR opět v přehledu není. 

09 Káva, čaj, maté, koření

Kód

Název zboží

Hodnota USD (tis.)

09

Káva, čaj, maté,   koření

155 843

 

z toho např. 0901 káva Švýcarsko

71 051

 

                     0901 káva Itálie

23 734

Ve spotřebě a tím i v dovozu jednoznačně převažuje káva nad čajem. Mezi exportéry koření převažují asijské země (Vietnam, Čína, Indie).

10 Obilí

Kód

Název zboží

Hodnota USD (tis.)

1001

Pšenice a sourež

447 794

 

z toho např. Švýcarsko

180 318

 

Holandsko

123 087

 

USA

68 315

 

Singapur

20 807

 

Německo

15 860

1002

Žito

6 316

1003

Ječmen

90 491

 

z toho např. Švýcarsko

38 451

1004

Oves

162

1005

Kukuřice

381 040

 

z toho např. Švýcarsko

283 194

1006

Rýže

85 522

1007

Zrna čiroku

18 477

1008

Pohanka, proso,   lesknice kanárská, obilí ostatní

12 364

Obiloviny tvoří velmi významnou položku izraelského dovozu. Ze statistik je ale patrné, že obchod částečně probíhá prostřednictvím zemí, které samy nejsou vlastním producentem.

11 Výr. mlýnské, slad, škroby, inulin, lepek pšeničný

Kód

Název zboží

Hodnota USD(tis.)

1101

Mouka pšeničná nebo ze   soureži

7 599

1102

Mouky obilné jiné ne   pšeničné nebo ze soureži

2 988

1103

Krupice krupička   výrobky z obilí aglomerované

18 502

1104

Zrna obilná jinak   zpracovaná (ne rýže) klíčky

7 119

1105

Moučka krupice vločky   bramborové

4 572

1106

Mouka krupice z   luštěnin manioku ap ovoce aj

986

1107

Slad i pražený

9 419

1108

Škroby inulin

9 821

1109

Lepek pšeničný i   sušený

9 072

Ani v této kategorii zboží nejsou čeští výrobci zastoupeni. Přitom například mezi vývozci sladu dominují Velká Británie, Holandsko nebo Německo a mezi exportéry mlýnských výrobků najdeme i Ukrajinu, Bulharsko, Polsko a další východoevropské země.

12 Semena, plody, rostliny léčivé, průmysl, sláma apod.

Kód

Název zboží

Hodnota USD (tis.)

12

Semena, plody,   rostliny léčivé, průmysl. sláma apod.

416 896

 

z toho např. 1201 sójové boby USA

134 138

 

                   1207 sezam Etiopie

 64 618

Mezi vývozci sójové moučky je i Rakousko a Srbsko, mák vyváží Turecko, K vývozcům sušeného chmele patří i ČR, ovšem se zanedbatelným množstvím 11 tis. USD.

13 Šelak, gumy, pryskyřice aj. štávy, výtažky, rostl.

Kód

Název zboží

Hodnota USD (tis.)

13

Šelak, gumy, pryskyřice   aj. štávy, výtažky, rostl.

35 972

 

z toho např. 1302 šťávy, výtažky   rostlin, pektiny apod. Indie

10 868

 

                   1302 šťávy, výtažky   rostlin, pektiny apod. ČR

        18

 

14 Materiály rostlinné pletací aj. výr. rostlinné

Kód

Název zboží

Hodnota USD (tis.)

14

Materiály rostlinné   pletací aj. výr. rostlinné

2 970

 

15 Tuky, oleje živočišné i rostlinné, pokrmové vosky

Kód

Název zboží

Hodnota USD (tis.)

15

Tuky, oleje živočišné   i rostlinné, pokrmové vosky

212 719

 

z toho např. 1507 sójový olej Estonsko

1 932

 

                    1512 slunečnicový olej   Ukrajina

6 060

 

                    1514 řepkový olej   Estonsko

3 948

 

                    1514 řepkový olej   Bělorusko

1 943

Poměrně významná skupina výrobků, na exportu participuje celá řada zemí, bez zapojení ČR. 

16 Přípravky z masa ryb, korýšů aj.

Kód

Název zboží

Hodnota USD (tis.)

16

Přípravky z masa ryb,   korýšů aj.

157 795

 

z toho např. 1604 přípravky, konzervy   z ryb Čína

45 331

 

                    1604 přípravky, konzervy   z ryb Filipíny

30 807

V dovozech převažuje Asie (Čína, Filipíny, Thajsko, Tchaj-wan, Vietnam), z Evropy Portugalsko, Lotyšsko, Polsko.

17 Cukr a cukrovinky

Kód

Název zboží

Hodnota USD (tis.)

1701

Cukr třtinový, řepný,   sacharóza

212 719

 

z toho např. Velká Británie

182 220

 

                    Rakousko

    29 056

1702

Cukry ost., sirupy,   med umělý, melasy                 

13 694

1703

Melasy získané   rafinací cukru

1 326

1704

Cukrovinky bez kakaa

48 250

 

z toho např. Španělsko

12 085

 

                      ČR

 1   318

Další významnou součástí izraelského dovozu, a to i pro Českou republiku, je cukr a cukrovinky. Ve statistikách ČSÚ je v roce 2013 vykazován vývoz do Izraele položky č. 1704 (dražé, gumovité cukrovinky) ve výši 1,2 mil. USD, což odpovídá i izraelským statistikám. Dále ČSÚ uvádí položku č. 1701 (bílý cukr) v hodnotě 6,2 mil. USD, tento obchod je ale pravděpodobně realizován prostřednictvím třetí země (Rakousko, Velká Británie?), protože v izraelských statistikách není.

18 Kakao a přípravky kakaové

Kód

Název zboží

Hodnota USD (tis.)

18

Kakao a přípravky   kakaové

167 680

 

z toho např. 1806 (čokoládové výrobky)   Švýcarsko

11 815

 

                    1806 Německo

11 194

 

                    1806 Rakousko

    3 459

 

                    1806 Polsko

    3 151

 

                    1806 ČR

       222

U této skupiny výrobků je jistě prostor ke zvýšení objemu našeho vývozu, protože před námi jsou i takové země jako Rumunsko nebo Lotyšsko.

19 Přípravky z obilí, mouky, škroby, mléka, pečivo

Kód

Název zboží

Hodnota USD (tis.)

1901

Výtažek sladový   přípravky potravinářské

42 510

 

z toho např. Dánsko

12 469

 

                    Holandsko

10 751

1902

Těstoviny

48 836

 

z toho např. Itálie

28 556

1903

Tapioka a náhražky ze   škrobu

57

1904

Výrobky z obilí   získané bobtnáním pražením apod.

56 146

 

z toho např. Polsko

5 827

 

                    ČR

     366

1905

Zboží pekařské,   pečivo, oplatky, rýžový papír, apod.

94 278

 

z toho např. Rumunsko

2 733

 

                    ČR

  348

Zde jsme zastoupeni ve skupinách 1904 (cereálie) a 1905 (knackebrot, oplatky, slané pečivo), ve stejných kategoriích ale jsou před námi kromě Polska a Rumunska i Bulharsko, Rakousko, Řecko a Makedonie.

 

20 Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů

Kód

Název zboží

Hodnota USD (tis.)

2001

Zelenina ovoce ořechy   aj části rostl upravené

4 116

2002

Rajčata připravená   konzervovaná ne v octě apod.

10 000

2003

Houby lanýže   připravené konzerv ne v octě apod.

18 880

2004

Zelenina ost. připrav   konzerv ne v octě zmraz.

1 980

2005

Zelenina ost. připrav   konzerv ne v octě nezmr.

32 855

 

z toho např. 20055100 konzervované   fazole ČR

    257

2006

Ovoce ořechy kůry   slupky konzervované cukrem

2 437

2007

Zavařeniny želé kaše   ovocné aj pasty slazené

15 957

 

z toho např. 20071000 homogenizované   přípravky ČR

1 216

2008

Ovoce ořechy aj části   rostlin jn

56 581

2009

Šťávy ovocné   zeleninové nezkvašené i slazené

70 047

Přestože je izraelský sektor zpracování ovoce a zeleniny velmi silný, trh je doplněn dovozem dalších kategorií zboží, na kterém se podílí řada zemí z celého světa. Určitě zde je exportní potenciál i pro české producenty, zatím úspěšně vyvážíme především homogenizované ovocné výživy.

21 Přípravky potravinové různé

Kód

Název zboží

Hodnota USD (tis.)

2101

Výtažky esence   koncentráty kávy čaje maté apod.

46 382

2102

Droždí aj   mikroorganismy prášky do pečiva

8 984

2103

Přípravky pro omáčky   směsi kořenité hořčice

38 776

 

z toho např. 210320 kečupy ČR

3 564

 

                    210330 hořčice ČR

     253

 

                   210390 přípravky pro   omáčky, směsi koření ČR

1 708

2104

Přípravky pro polévky   směsi přídavků potravin

477

2105

Zmrzlina eskymo apod.   výrobky i s kakaem

6 415

2106

Přípravky potravinové   jiné

211 399

Konečně kategorie, kde jsme (alespoň podle izraelských statistik) významněji zastoupeni exportem kečupů, hořčice a přípravků pro omáčky. Poslední kategorii – přípravky potravinové jiné – nelze podrobněji rozklíčovat, ČR ale zde není významněji zastoupena.

 22 Nápoje tekutiny lihové ocet

Kód

Název zboží

Hodnota USD (tis.)

2201

Voda vody minerální   sodovky neslazené led

12 074

2202

Voda vody minerální   sodovky slazené ne šťávy

51 185

2203

Pivo ze sladu

34 801

 

z toho např. ČR

3 564

2204

Víno z čerstvých   hroznů mošt vinný jiný

25 409

2205

Vermut víno ost z   hroznů a bylin aromatických

2 114

2206

Nápoje zkvašené   ostatní (medovina apod)

1 584

2207

Ethylakohol nedenatur   nad 80% destiláty denat

18 828

2208

Ethylalkohol nedenat   pod 80% destiláty likéry

92 290

2209

Ocet stolní náhražky z   kyseliny octové

1 902

V dovozu piva jsme podle statistik na 7. místě, za Holandskem, Belgií, Německem, Velkou Británií, Irskem a Španělskem. Spotřeba alkoholických nápojů je v Izraeli nemá tradici a je částečně omezena díky vysoké spotřební dani. V posledních letech ale roste v souvislosti s růstem nových přistěhovalců z území bývalého Sovětského svazu. Marginální podíl máme na dovozech tvrdého alkoholu, který tvoří většinu dovážených alkoholických nápojů. Nejoblíbenější je vodka, své produkty v této kategorii vyváží i Slovensko.

23 Zbytky, odpad v potravinářském průmyslu, krmivo

Kód

Název zboží

Hodnota USD (tis.)

2301

Moučka apod. z masa   drobů ryb apod. nepoživatelné

26 210

2302

Otruby výrobky mlýnské   vedlejší aj. zbytky

54 830

2303

Zbytky škrobárenské   řízky řepné bagasa mláto

48 705

2304

Pokrutiny odpad po   extrahování sójového oleje

36 623

2306

Pokrutiny odpad po   extrahování rostl tuků aj

106 240

2308

Látky odpady zbytky   rostlin pro výživu zvířat

2 917

2309

Přípravky používané k   výživě zvířat

89 208

 

z toho např. ČR

3 584

Zajímavý objem v této skupině představují přípravky pro výživu zvířat, kde máme i svůj podíl díky exportu granulí pro psy a kočky.

 

24 Tabák náhražky tabákové vyrobené

Kód

Název zboží

Hodnota USD (tis.)

24

Tabák náhražky   tabákové vyrobené

216 237

 

z toho např. 2402 cigarety Turecko

77 216

Nejvýznamnějším vývozcem cigaret je Turecko, následované Belgií a Švýcarskem. ČR mezi exportéry není.

3.  Perspektivní položky pro český export

Export českých potravinářských výrobků do Izraele dosáhl v roce 2013 podle ČSÚ celkové výše 12,5 mil. USD, přesto ale zdaleka nedosahuje hodnot, který tento trh pro nás potencionálně může mít. Izrael je na importech do značné míry závislý, ročně dováží potraviny a nápoje za 4,4 mld. USD, náš podíl na těchto dovozech je tedy pouze cca 0,3%. Hlavními vývozci potravin do Izraele stále zůstávají země Evropské Unie.

Prostor na zvýšení českého vývozu je u položek, které do Izraele již exportujeme:

 • Cukrovinky, sacharóza, cukr
 • Cereálie, sušenky, slané pečivo
 • Homogenizované ovocné výživy
 • Krmivo pro domácí zvířata
 • Pivo

A po analýze izraelských dovozů i u dalších importovaných položek, dále například

 • Sýry, tvaroh
 • Sušené ovoce
 • Slad
 • Rostlinné oleje
 • Čokoládové výrobky
 • Destiláty, likéry

Tento seznam není konečný, trh se neustále vyvíjí. Neustále například stoupá poptávka po zdravých, nízkokalorických potravinách, potravinách obsahujících vlákninu, gluten-free apod. Velmi oblíbenou a vyhledávanou skupinou se stávají organické potraviny.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Tel Avivu.Tisknout Vaše hodnocení: