Exportní příležitosti pro české firmy v rámci dodávek pro kolumbijskou těžební společnost

1. 3. 2017 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Exportní příležitosti pro české firmy v rámci dodávek pro kolumbijskou těžební společnost Investiční plán největší kolumbijské státní těžební a petrochemické společnostiEcopetrol na příští čtyři roky do roku 2020 předpokládá vyčlenit na rozvoj průzkumné, těžební a zpracovatelské činnosti 13 mld. USD. Z toho na rok 2017 se plánuje alokovat 3,5 mld. USD. V rámci tohoto rozpočtu se počítá s 2,850 mld. USD na těžbu ropy a výrobu ropných derivátů (především benzínu, motorové nafty, oleje). Na nákup zboží a služeb firma ročně věnuje zhruba 2 mld. USD.

Nákupy produktů a služeb Ecopetrolu jsou centralizované jak pro průzkum nalezišť, tak i těžbu ropy a plynu, jejich zpracování a výrobu derivátů či následnou dopravu ropovody a plynovody. Z toho důvodu je poptávka po jednotlivých zbožových položkách a kontrahovaných službách velmi široká.

Největší objem finančních prostředků na nákup Ecopetrolu se soustředí do 4 skupin:

  • zboží a služby pro těžbu ropy/plynu
  • výstavba potrubí a operativní údržba ropo-/plynovodů
  • výstavba občanské infrastruktury
  • ostatní zboží a služby

Poté, co byla loni uvedena do provozu modernizovaná rafinérie v Cartageně de Indias, která patří technologicky mezi nejvyspělejší zpracovatelské závody ropy v Latinské Americe, se Ecopetrol nyní soustředí na přípravu výběrového řízení na nový závod na zpracování zemního plynu v přístavu Buenaventura (v současné době Ecopetrol již jeden provozuje v Cartageně). Závod by měl zásobovat plynovou elektrárnu, jež posílí energetickou soběstačnost rychle se rozvíjejícího regionu. Vláda předpokládá, že nový závod bude zprovozněn v již roce 2021.

V návaznosti na tento závod se připravuje realizace plynovodu mezi Buenaventurou a Yumbo v délce 102 km (náklady na jeho výstavbu se odhadují na 165 mil. USD a měl by být v plném provozu do konce roku 2020), dále modernizace plynovodu mezi Yumbo a Mariquitou (rozpočet 141 mil. USD), dále nový plynovodní „loop“ mezi Mariquitou a Gualanday v délce 150 km s náklady kolem 45 mil. USD. Celkové náklady v oblasti zpracování a dopravy plynu do roku 2020 počítají s rozpočtem 747 mil. USD.

Průzkumná a těžební činnost bude probíhat paralelně onshore i offshore, jediným kritériem pro těžbu v nových nalezištích bude rentabilita. Zhruba 5 % investičních prostředků bude destinováno v zahraničí, a to především v USA.

Ecopetrol očekává, že v roce 2017 bude schopen produkovat 715 000–750 000 barelů ropy denně (b/d). Postupně by se výroba měla zvyšovat a do roku 2020 dosáhnout 830 000 b/d.

Společnost Ecopetrol, která je smíšenou akciovou společností s 90% podílem státu a 10% podílem soukromých investorů, nakupuje pouze od certifikovaných/registrovaných dodavatelů dle tzv. seznamu schválených značek (LMA – „Listado de Marcas Aceptadas“). Registrace a certifikace probíhá samostatně pro podnikatelský subjekt a následně pro jeho nabídku produktů a služeb, kde každá zbožová položka je certifikována individuálně. Ecopetrol aktualizuje svůj LMA, jež je veřejný, dle svých operativních potřeb.

Podrobné podmínky pro registraci firem a zboží/služeb lze najít na stránce Ecopetrolu v sekci dodavatelů („contratistas“), kde jsou k dispozici jednotlivé registrační formuláře, přístup k portálu dodavatelů a aktuální nabídka poptávek na jednotlivé druhy zbožových položek či služeb dle ročního plánu nákupů a dodávek („Plan Anual de Compras y Contratación“).

České firmy mohou usilovat jak o pozici přímého dodavatele Ecopetrolu, tak i případně subdodavatele pro již existující domácí/zahraniční registrované dodavatele a nabízet své zboží/služby jejich prostřednictvím. I tento způsob spolupráce s Ecopetrolem však vyžaduje certifikaci produktů původem z ČR.

Základním předpokladem úspěšné spolupráce s Ecopetrolem  je dle zkušeností ZÚ Bogota:

  • zájem české firmy o dlouhodobou spolupráci,
  • fyzická prezence na místním trhu (prostřednictvím pobočky či aktivního lokálního agenta, registrované u Obchodní komory v Bogotě)
  • zajištění kvalitního post-prodejního servisu (včetně nezbytného skladu ND či odborné asistence).

Proces přijetí do registru dodavatelů může být pro některé podnikatelské subjekty velmi složitý, proto je ZÚ Bogota připraven v případě potřeby zprostředkovat kontakt všem českým subjektům, které by měly zájem o spolupráci s Ecopetrolem. Zájemci mohou kontaktovat přímo DEK ZÚ Bogota M. Rejtara (bogota@embassy.mzv.cz).

Od roku 2008 je v platnosti dvoustranná česko-kolumbijská Rámcová dohoda o spolupráci v oblasti energetiky a hornictví (která zahrnuje rovněž těžbu ropy, zemního plynu a jejich zpracování) mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem hornictví a energetiky Kolumbie.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bogotě (Kolumbie).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek