Exportní příležitosti v Japonsku – ekonomický zpravodaj (leden 2017)

4. 1. 2017 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Exportní příležitosti v Japonsku – ekonomický zpravodaj (leden 2017) Japonsko patří v ČR k nejvýznamnějším investorům a obrat vzájemného obchodu vytrvale roste. Pozitivním faktem je, že stabilně stoupají i čísla vypovídající o vývozu českých firem do Japonska. Lednový zpravodaj se zaměřuje na podporu při pronikání na japonský trh, které se českým subjektům může dostat ze strany několika různých institucí.

Organizace nabízející podporu při vstupu na japonský trh

Velvyslanectví ČR v Japonsku – obchodní úsek

České velvyslanectví dlouhodobě sleduje situaci a příležitosti na japonském trhu, o kterých informuje firmy, instituce, oborové svazy. Doporučuje sledovat webové stránky velvyslanectví, případně se přihlásit k odběru tohoto zpravodaje. K dispozici jsou rovněž konzultace pořádané v červnu MPO v Praze se zástupci obchodního úseku.

Velvyslanectví se v posledních letech podařilo, díky aktivnímu vystupování, zprostředkovat řadu úspěšných jednání českých firem, která se nyní etablují na zdejším trhu. Při zájmu o průnik na japonský trh vyhledáváme potenciální partnery, vhodné veletrhy a poskytujeme informace o zdejším prostředí. Velvyslanectví rovněž dlouhodobě sleduje vývoj jednání dohody o volném obchodu mezi EU a Japonskem, stejně jako proměňující se japonskou ekonomiku.

JETRO (Japan External Trade Organization)

Japonská vládní organizace na podporu obchodu a investic. Firmám poskytuje bohatou informační základnu, přehled o tarifech i statistikách. Podporuje firmy zakládající v Japonsku své pobočky, zprostředkovává kontakty a vyhledává veletrhy. Vedle nabídky konzultací poskytuje i kancelář na rozjezd podnikání v Japonsku. K dispozici je i internetová databáze veřejných zakázek v Japonsku. JETRO má pobočku rovněž v Praze.

Centrum pro průmyslovou spolupráci EU – Japonsko (EU-Japan Center for Industrial Cooperation)

Centrum nabízí podporu a programy určené malým a středním podnikům ze zemí EU, které mají zájem expandovat na japonský trh. Nabízí poradenství, stejně jako kancelářské prostory pro první měsíc provozu pobočky. Nabízí pomoc v otázkách daní a veřejných zakázek. Nově zřízená linka pro zájemce o japonské veřejné zakázky vyhledá nejen perspektivní obory, ale zároveň poskytne přehled konkurenčních firem a jejich úspěchů při ucházení se o veřejné zakázky.

Nadcházející účast na veletrzích Nanotech a FOODEX počátkem roku 2017

Veletrh Nanotech patří k nejvýznamnější oborovým veletrhům na kontinentu. Posledního ročníku se zúčastnilo 1300 společností z 27 zemí, veletrh včetně doprovodných akcí navštívilo 48 514 tisíc lidí, většinou odborníků. S ohledem na dosavadní úspěšnou účast českých firem byla pro rok 2017 rezervována plocha o rozsahu 90 m2, kde se od 15. do 17. února 2017 české firmy představí.

Veletrh potravin a nápojů FOODEX zažil českou účast během posledních tří ročníků a z každého z nich vzešel kontrakt k vývozu do Japonska. Jedná se o veletrh určený odborníkům, který navštěvuje nejen většina japonských oborových firem, ale i řada obchodníků z dalších zemí Asie. Zvyšujícímu se zájmu na obou stranách odpovídá i každoročně větší česká expozice. Stánek ČR bude mít v roce 2017 již velikost 150 m2. Veletrh se koná v areálu Makuhari Messe od 7. do 10. března 2017.

Cesty do méně navštěvovaných regionů Japonska

Minimálně jednou ročně zamíří zástupci velvyslanectví společně se členy České obchodní a průmyslové komory v Japonsku (CCCIJ) do některé z odlehlejších japonských prefektur, aby navázali či oživili vztahy a oslovili místní zástupce veřejného a obchodního života s nabídkou spolupráce či prozkoumali možnosti rozšíření obchodní výměny.

Takovým místem byla například v roce 2013 Ueda v prefektuře Nagano, s důrazem na další rozvoj spolupráce mezi Shinshu University a Technickou univerzitou v Liberci a debatou o navázání formálních vztahů mezi oběma městy. V roce 2015 to byla cesta na Okinawu, kde se podařilo zahájit spolupráci mezi místními skláři a zástupci českého sklářského průmyslu, prezentovat místnímu maloobchodnímu řetězci potraviny z ČR a představit ČR tamním představitelům. V prosinci 2016 navštívila delegace města Fukuoka a Kagošima na ostrově Kjúšú.

Důraz byl opět kladen na zvýšení objemu obchodu a mise byla tentokrát zaměřena na informační technologie, neboť tento region je jedním z nejaktivnějších ve spolupráci s ČR v této oblasti a má zájem vazby v oblasti IT dále rozvíjet. Stejně jako v minulých letech bylo těchto cest využito na podporu projektů a vazeb českých firem a zvýšení viditelnosti ČR v regionu.

Delegace rovněž zavítala do České vesnice poblíž Kagoshimy, která je místem navozující atmosféru české návsi s varnou piva z českých přísad, restaurací a obchody. Je to také místo, kde lze získat informace o ČR a turistických zajímavostech.

Zpravodaj vydává Velvyslanectví České republiky v Tokiu (Japonsko).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek