Exportu se dále daří, vývozci si pochvalují stabilní korunu

21. 4. 2016 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Poslední statistiky ukazují pozitivní vývoj zahraničního obchodu. Aktuální data potvrzují konkurenceschopnost českých firem na evropských a globálních trzích. Nahrávají tomu příznivý kurz koruny či nízké ceny ropy. I o tom byla řeč na konferenci na podporu českého exportu HSBC Trade Forum 2016 v sídle České národní banky.

trade forumV roce 2015 dosáhl tuzemský vývoz vůbec nejvyššího objemu v historii - 3,4 bilionu korun a meziroční nárůst byl 6,4 %. Letos v únoru se export se meziročně zvýšil o 4,5 % a bilance zahraničního obchodu skončila přebytkem 22 miliard korun.

Podle ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka je za pozitivní bilancí i proexportní politika současné vlády.

Klíčová je ale podle ministra aktivita malých a středních podniků.„Věřím, že jejich důležitost poroste, proto jsou současné proexportní aktivity Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) zaměřeny především na ně," řekl Jan Mládek na úvod konference.

„MPO bude podporovat projekty a zahraniční aktivity poptávané na základě preferencí českých exportérů včetně osvědčené praxe pracovních cest ministra a dalších vládních a ústavních činitelů, doprovázených misí českých podnikatelů,“ doplnil člen vlády.

Klíčové trhy rostou pomaleji

Čeští vývozci se přes pozitivní vývoj musejí potýkat s tím, že většina exportních trhů roste pomaleji než Česko. „Kromě Polska rostou pro Českou republiku klíčové exportní trhy pomalejším tempem, průměrně o méně než 2% ročně. Společně se změnami v některých rozvíjejících se trzích tak vzniká pro exportéry složité prostředí. Rostoucí vývoz ukazuje na schopnost přizpůsobit se měnícímu se prostředí a otevřenost spolupráci s partnery ze vzdálenějších a exotičtějších zemí. Aby čeští exportéři dokázali uskutečnit své ambiciózní plány, budou potřebovat pomocnou ruku jak od české vlády, tak od soukromých institucí. Ty mají potřebné vědomosti, zkušenosti a síť kontaktů, které mohou efektivně podpořit české společnosti v jejich expanzi do zahraničí," říká generální ředitel HSBC Bank v České republice Michael Hordley.

Jednou z možností, jak ještě více posílit konkurenceschopnost českých firem na trzích třetích zemí jsou podle Jana Mládka dohody o volném obchodu. V současné době se jedná především o dohodu o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP) mezi EU a USA. Česko je podle vlády nadále aktivní při vyjednávání o jednotlivých kapitolách. „Nadále aktivně participujeme na negociačních procesech jednotlivých dohod a prosazujeme obchodní zájmy v pracovních orgánech EU,“ doplňuje ministr.

„Slabinami, se kterými musí počítat sami exportéři, jsou především nízká národní přidaná hodnota vývozu, závislost na trhu EU a nedostatek odborné pracovní síly," připomněl ještě ministr.

Z diskuze z exportéry vyplývá, že většina oceňuje devizové intervence k udržení kurzu české koruny. Pro český export je zásadní dlouhodobá stabilita a fixace české měny, neboť tím vývozcům odpadá nutnost řešení kurzových výkyvů.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek