Filipíny: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Manile (Filipíny)

 

 

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

 

Civilní letecký průmysl

V zemi dochází k rozsáhlé modernizaci civilních i vojenských letišť, přičemž vládní modernizační programy aktuálně pokrývají prakticky každý významnější ostrov. Vzhledem k vysoké úrovni českého průmyslu v oblasti letištního vybavení a již dosaženým obchodním úspěchům např. při prodeji pasivních sledovacích prostředků nebo námořních SD radarů do zemí v regionu, se nabízí možnost spolupráce i v této oblasti. Novou platformu pro oblast obchodu s vojenským materiálem přitom představuje nedávný podpis Statutu společného česko-filipínského výboru pro obranu, který je předjímán v MoU mezi resorty obrany z roku 2004.  Ekonomický růst na Filipínách a integrace v rámci ASEAN také určuje nutnost navýšení přepravních kapacit filipínských letišť, které vede k nastolení jednotného integrovaného vzdušného prostoru-Asean Single Aviation Market (ASAM). Vláda i nadále pokračuje v iniciativě navýšení absorpčních kapacit v rámci civilního letectví mimo region metropole Manily. Snaha rozvinout regionální letiště formou spolupráce se soukromým sektorem je evidentní i přesto, že avizované tendry na letiště Iloilo, Bacolod, Davao, Laguindingan and Bohol momentálně stagnují. Agentura Civil Aeronautics Board dále plánuje navýšení kapacity letiště Aquino International na 40 událostí za hodinu.

Dopravní průmysl a infrastruktura

Želízkem v ohni ČR byly po dlouhou dobu dodávky týkající se tramvají na trati MRT3 manilské nadzemní dráhy, kde jsou vozidla české provenience provozována již od 90. let. Do budoucna lze počítat s nově vyhlašovanými tendry týkajícími se jiných tratí městské veřejné dopravy se soukromým financováním anebo mimoměstské železniční infrastruktury, ke které se zjevně začínají Filipíny také přiklánět. Vláda dále připravuje projekt podzemní dráhy (metra) pro Manilu a jsou potřeba opravy tramvajových tratí v Manile (vyhlašována výb. řízení). Vláda dále vyhlašuje rozsáhlé infrastrukturní projekty včetně staveb dálnic ať již jako přímé zakázky, tak i jako PPP projekty. Veřejné výdaje na dopravní infrastrukturu dosáhly 345.3 miliardy PhP na konci roku 2015. Samotná schopnost vyplácení alokovaných prostředků se zlepšila o 25.1%. V květnu 2016 filipínská vláda udělila 12 PPP projektů v hodnotě 197 miliard PhP. Filipínská administrativa se i nadále snaží integrovat do globálních zásobovacích řetězců formou legislativních úprav. Dne 21. července 2015 došlo k novele zákona tzv. Cabotage Law, která umožňuje přepravním lodím využití více přístavů po celé zemi a tím poskytuje přepravcům finančně atraktivní volby v rámci svých import/export aktivit.Administrative prezidenta Duterteho dále planuje vyčlenit 7% celkového HDP jako součást socioekonomického plánu navýšení rozpočtu na infrastrukturu v rámci zrychlení implementace projektů PPP. V dlouhodobém měřítku plánuje filipínské Ministerstvo dopravy obnovení plánu na výstavbu metra ve hlavním městě Manile.

Energetický průmysl

Energetika je jednou z priorit místní vlády a do sektoru směřují rozsáhlé státní investice (viz i státní rozpočet). Stav jak infrastruktury, tak i výrobních kapacit přitom dosud není dobrý, což nahrává rostoucím cenám na trhu a akcentu místních vlád v rámci státní energetické politiky. Filipíny jsou zemí s jednou z nejvyšších cen elektrické energie a trpí velkou mezerou v oblasti instalace nových zdrojů. Budování nových elektráren více než pokulhává v porovnání s celkovým růstem země a její ekonomiky, stávající zařízení se blíží ke konci životnosti. V zemi přitom také stoupá environmentální povědomí a zájem o zelené zdroje energie. Od roku 2008 platí  zákon o obnovitelných zdrojích (Renewable Energy Law), který zvýhodňuje projekty obnovitelné energie formou feed in tarifů, nižší spotřební daně a bezcelního dovozu technologií na stavbu obnovitelné infrastruktury. V posledních dvou a půl letech došlo k instalaci více než 1000MW kapacity z obnovitelných zdrojů. Zároveň dále dochází k budování elektráren na pevná paliva, kdy uhlí má stále největší podíl na trhu (34%). Dle ministerstva energetiky stoupla celková kapacita energetické sítě na 17 994 MW v roce 2014 a na 18 765 MW v roce 2015 (4.6%). V září 2016 se filipínský ministr energetiky Alfonso Cusi vyjádřil pozitivně k využití jaderných elektráren vlastněných a provozovaných soukromým sektorem za pomocí dotací filipínské vlády. International Finance Corp, který je členem Světové banky, plánuje investice 161 milionů USD do tří elektráren na biomasu v oblasti Negros Occidental.

 

Obranný průmysl

Na Filipínách probíhá široký modernizační program AFP Modernization Act, definovaný ve třech pětiletých cyklech Horizon 1,2,3. Program počítá s masivními investicemi do všech ozbrojených složek, včetně armády, námořnictva a letectva. Vlastní program má policie PNP a pobřežní stráž PCG (mj. očekáván tendr na hlídková letadla). Nová vláda z července 2016 dále zahájila „Filipínskou drogovou válku“, kde lze očekávat investice do policie obdobné podobným operacím např. v Mexiku. Nový prezident Duterte signalizoval jasný zájem na diverzifikaci obranných nákupů mimo tradiční USA.

Aktuální rozpočet na Horizon 1 (2012-2016) byl loni navýšen na objem ca 43,4 mld. Nový program Horizon 2 je nyní připravován novou vládou a jeho rozsah dosud není znám. V oboru se přesto nadále drží vysoká očekávání. Nový prezident Duterte podporuje diverzifikaci obchodu a jistý odklon od nákupů od USA. Diverzifikace by tak mohla přinést lepší výchozí pozici i pro dodavatele z ČR.

Filipínské vojenské letectvo se řídí vlastním modernizačním plánem Flight Plan 2028, v předpokládaném objemu 187 mld CZK. V jeho rámci potvrdilo zájem o rekonstrukci a výměny existujících radarových systémů tak, aby byly nově schopny pokrýt celé fragmentované souostroví a oblast Jihočínského moře. Do roku 2028 mají být instalovány další radarové stanice na v Panganiban (Camarines Norte), Balut Island, Guiuan (Samar) a Anini-y (Antique). Letectvo hodlá dále zvýšit kapacitu monitoringu území z 51-74% na finálních 100% mj. cestou nákupů radarových systémů, hlídkových letadel a letounů AEWCS, bitevníků i cvičných letadel, stejně jako doplnit svá vybavení o raketové systémy. Nákup hlídkových letadel připravuje i Filipínská pobřežní stráž PCG.

Sklářský a keramický průmysl

Současný stavební boom na Filipínách vyjádřený stabilním růstem vydaných stavebních povolení přes 11% klade stále větší nároky na kvalitu materiálů. Sklo ve stavebnictví se těší velké oblibě vzhledem ke svým ekologickým benefitům v rámci minimalizace solárního tepla a vysoké světelné prostupnosti. Mnohé kancelářské komplexy využívají skla v rámci zachovaní moderních standardů. Další uplatnění sklářských produktů je možné v rychle rostoucím farmaceutickém průmyslu společně s dekorativními produkty ze skla, které jsou stále více žádané vzhledem k rostoucí a bohatnoucí střední třídě. Filipíny také patří mezi největší producenty dioptrickým brýlí s pryskyřičnými skly, které jsou sice filipínské výroby, nicméně spojené s produktem dalších nástrojů a produktů ze skla. V rámci stavebního rozkvětu také roste poptávka po rozměrných sklářských instalacích jak pro soukromé rezidence, tak i nově budované hotely a kasina.

Stavební průmysl

Plán nového prezidenta Rodrigo R. Duterteho robustně navýšit investice do infrastruktury je realizován především v oboru stavebnictví, jakožto jednoho z hlavních stimulantů rostoucí ekonomiky v rámci PPP a rozvoje venkova. Sektor stavebnictví již opustil fázi neznámého vývoje v rámci povolební situace v zemi a dle odhadů je zaznamenán růst ve stavebnictví kolem 7,5 % v roce 2016 a odhadovaných 8.9% v roce 2017. Ratingová agentura Fitch Ratings odhaduje průměrný růst 8% v následující dekádě. Dle filipínského statistického úřadu rostlo stavebnictví v minulých letech o 9,4% (2015) a 7,2% (2014). V prvním kvartále roku 2016 došlo k růstu 10,8% zejména zásluhou veřejného sektoru, čímž došlo k 6,9% navýšení HDP v měřeném kvartále. Současná rétorika filipínské vlády je i nadále dodržet již uzavřené smlouvy a zajistit transparentní procesy v rámci veřejných transakcí, které budou podporovat růst tohoto sektoru. Momentální alokace na stavebnictví v roce 2017 činí 890,9 miliard PhP. Projekty železniční a letecké dopravy jsou očekávanými lídry ve stavebním průmyslu a to společně s energetickými projekty a plánem radikálního odlehčení dopravní situace v hlavním městě Manila.

Vodohospodářský a odpadní průmysl 

Celkový stav odpadového hospodářství vyžaduje modernizaci a vláda do oboru směřuje značné investice, se 100 mil. obyvatel rostou nároky v oblasti urbanizace. Filipíny se každoročně potýkají s rozsáhlými záplavami a snaží se omezit jejich ničivost budováním zadržovacích nádrží a regulováním toků. Souvisejícími tématy jsou zdroje pitné voda a čištění odpadních vod. Z minulosti existují na Filipínách funkční projekty české provenience v těchto oblastech. Poptávka po kvalitních vodních zdrojích i nadále stoupá s předpokládanou domácí spotřebou 7,43 miliard krychlových metrů do roku 2025. Největší spotřeba je dlouhodobě evidována v rámci průmyslu (72,97 miliard do roku 2025) a zemědělství (4.99 miliard do roku 2025). Probíhající efekty klimatických změn a časté přírodní katastrofy vyžadují zlepšení vodního hospodářství a sofistikovaná protipovodňová opatření. V návaznosti na rozvojové aktivity Světové banky má filipínské Ministerstvo veřejných prací dokončit protipovodňový plán po oblast Manily v podobě 11 projektů v hodnotě 350 miliard PHP do roku 2035.

Textilní a obuvnický průmysl

Dle statistického úřadu Filipín (Philippine Statistics Authority) se v roce 2015 utratilo 36,35 miliard PhP za textilní a obuvnické výrobky. V roce 2014, kdy byl HDP růst nižší (6.3%) dosahovala tato částka 32,928 miliard PhP. V roce 2015 rostl tento perspektivní sektor o 10,2%. Obecně lze tento trend považovat za stabilní vzhledem k rostoucí populaci, narůstající kupní síle a pravidelnému příjmu od Filipínců pracujících v zahraničí.  Tyto faktory jsou dále podpořeny atraktivní legislativní úpravou. V roce 2013  filipínský kongres schválil zákon, jenž podporuje lokální textilní produkty (RA 10557) nikoliv z hlediska materiálu, ale designu. Dle předběžných odhadů má textilní a obuvnický průmysl dosáhnout průměrný růst 9.1% a s celkovým obratem 4,5miliary USD do roku 2019.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

V zemi pokračuje růst střední třídy a demografický vývoj nahrává stavbě nových nemocnic a vybavování starých (letos země dosáhla počtu 100 mil. obyvatel). Prudce rostou soukromé investice. V této oblasti bezpochybně existuje značný potenciál, spolu s růstem kvality života roste na Filipínách i tato oblast. Špička sektoru (velké nemocnice v Manile) je přitom na úrovní zcela srovnatelné s ČR. Zdravotnictví funguje v zásadě na čistě tržní bázi, Filipínci jsou zvyklí platit za své zdraví velmi vysoké částky, povolání lékaře patří k nejlépe placeným. Filipíny také očekávají strmý růst ve využití informačních technologii a řízení obchodních procesů ve zdravotnictví, kdy se očekává růst tohoto segmentu z 170.47 miliard USD v roce 2016 na 276.79 miliard USD v roce 2021. Hlavními faktory v tomto ohledu jsou konsolidace mezi plátci a poskytovateli, telemedicína, robotika, automatizace procesů, nové možnosti účtovacích modelů. Stoupající ekonomika a zvyšující se životní standart má za důsledek narůstající poptávku po kvalitní zdravotní péči. Dále pokračují investice největších soukromých filipínských konglomerátů do sektoru zdravotnictví. Jedna z největších investičních společností Ayala Group společně s Mercado group plánují otevření čtyř až pěti klinik ročně pod značkou QualiMed  do konce roku 2020. Do dvou let má být také hotova první nemocnice investiční skupiny Villar Group.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Pivo patří na Filipínách k nejoblíbenějším alkoholickým nápojům, trh je však prozatím ovládán hlavním místním pivovarem San Miguel. Na trhu však i přesto působí známé zahraniční značky a zákazníci jsou za importované zboží ochotni zaplatit vyšší cenu. V zemi se nárazově dostává na trh drobný objem reexportovaného Prazdroje.
Řadě zemí EU se aktuálně daří na Filipínách prosazovat s exportem potravin, včetně masných a mléčných výrobků a sýrů. Česká republika má kromě toho v zemi tradici v dodávkách vybavení pro cukrovary a strojů na zpracování tabáku. V roce 2015 činil podíl potravin a nápojů 40% spotřebních výdajů domácností s průměrným růstem 6.2%. Filipíny také zažívají rapidní expanzi supermarketů spojenou s poklesem tradičních forem prodeje potravin jako jsou místní trhy. Velké potravinové řetězce neustále expandují. V období 2011-2014 bylo otevřeno přes 210 velkých a 97 malých supermarketů. Agentura FDA (Food and Drug Agency) spadající pod Ministerstvo zdravotnictví  zavedla v roce 2016 jednotné požadavky a postupy na vydání licence formou elektronického portálu (FDA electronic portal). I přesto, že došlo ke komputerizaci licenčního procesu, jsou stále velice časté  případy, kdy registrace trvá více než avizovaných 60 dnů.  Ministerstvo zemědělství plánuje investice v hodnotě 49 milionů PhP na obnovu a podporu pěstování kakaa na ostrově Mindanao a další 4 milliardy v roce 2017 na navýšení rozpočtu Národní agentury pro zavlažování. V současné době probíhá pod hlavičkou Ministerstva zemědělství PH speciální program SAAD (Social Area for Agricultural Development). Program se soustředí na 10 prioritních provincií (Východní Samar, Severní Samar, Západní Samar, Negros Oriental, Zamboanga del Norte, Sarangani, Severní Cotabato, Maguindanao, Lanao del Sur a Apayo). Program SAAD alokuje přes 100 milionů PhP (cca. 50 mil CZK) na projekty zdrojů obživy pro filipínský venkov. SAAD má potenciál pozvednout nejchudší provincie a zavést technologie, které budou efektivní a zároveň šetrné k životnímu prostředí, jehož ochrana je i nadále prioritou pro resort zemědělství. V rámci programu SAAD lze vést diskuzi o možném dovozu českých zemědělských strojů a technologií. Dále vzniká koncept modelových farem, které jsou budovány v jednotlivých provinciích za účelem konkrétní pomoci, ale zároveň slouží jako předváděcí prostor pro jednotlivé technologie a stroje. V podobné struktuře jsou již zapojeny korejské a japonské firmy. Dle EP by podobnou farmu hradilo Ministerstvo zemědělství PH pravě z prostředků SAAD.

 

 

Příležitosti pro rozvojovou spolupráci

Kategorie vyspělosti země: LMIC

Sektor zemědělství

Zemědělství potřebuje investice, které se vláda snaží podporovat. Potenciál skýtá také agroturistika. K podpoře zemědělství slouží např. Philippine Rural Development Project s rozpočtem více než půl miliardy USD. V jeho rámci Mindanao Rural Development Program (MRDP) Phase II podporuje zemědělství a obecně rozvoj venkovských oblastí v jižních Filipínách – program měl za cíl zvýšit příjem benefitujících domácností o 20 % a povedlo se docílit úctyhodných 36 %. Cílem projektů je zvýšit příjmy venkova, zemědělské a rybářské produktivity a zlepšit přístup na trh v celé zemi. V rámci projektu vznikají nástroje pro informační a komunikační technologie, směrem k modernímu, a vůči klimatu odolnému sektoru zemědělství a rybolovu.

Sektor vodohospodářství

Filipíny pracují na zlepšení distribuce a kvality pitné vody, na jejím čištění a institucionalizaci integrovaného řízení vodních zdrojů. Za poslední dvě dekády prošly Filipíny velkým pokrokem v distribuci vody a rozšířily též kanalizace a čističky odpadních vod. Klesla cena vody, ztráty při distribuci i průjmy způsobené nekvalitní vodou. Na zlepšení zavlažování se podílí Participatory Irrigation Development Project, který podporuje zlepšování 58 závlahových systémů v celé zemi. Od začátku roku 2011 k dnešnímu dni projekt zrenovoval a modernizoval zavlažovací infrastrukturu na 85 000 hektarech půdy sloužící více než 160 000 zemědělcům a jejich rodinám.

Sektor vzdělávání

Vláda se snaží vylepšit primárně základní vzdělání, speciálně pro znevýhodněné děti. K tomu slouží i  Learning, Equity and Accountability Program Support s alokovanou částkou 300 mil. USD. Projekt také podporuje snahy o znovuoživení profesního rozvoje učitelů, a poskytují rozsáhlé školení v oblasti jazyků v raném věku, čtenářské a matematické gramotnosti pro všechny ředitele a alespoň jednoho učitele v každé cílové oblasti. Projekt také pomáhá rozvíjet monitoring výkonu učitelů.

 

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Přehled veletrhů a výstav

Výstava/Veletrh

Místo

Datum

WORLDBEX
Philippine World Building and Construction Exposition

Manila
› World Trade Centre Metro Manila (WTCMM)

15.03 - 19.03 2017

WATER PHILIPPINES EXPO
International Trade Show for Water Sanitation, Industrial Wastewater Treatment & Purification

Manila
› SMX Exhibition and Convention Center

22.03 - 24.03 2017

PHILBEAUTY
Philipines International Beauty Show. PhilBeauty is the gateway for beauty industry professionals to be kept up to date with the latest innovations and current trends in the industry

Manila
› SMX Exhibition and Convention Center

03.05 - 05.05 2017

PHILBEX
Philippine Building and Construction Exposition

Cebu City
› Cebu International Convention Center

11.05 - 14.05 2017

POWER & ELECTRICITY WORLD PHILIPPINES
Annual Congress of Power Industry Professionals. Power & Electricity World Philippines is the definitive congress dedicated to investment, development and partnership for the power, energy and utility industries in the Philippines

Manila
› SMX Exhibition and Convention Center

24.05 - 25.05 2017

THE SOLAR SHOW ASIA
Solar Power Industry Trade Show

Manila
› SMX Exhibition and Convention Center

24.05 - 25.05 2017

THE SOLAR SHOW PHILIPPINES
Solar Power Industry Trade Show

Manila
› SMX Exhibition and Convention Center

24.05 - 25.05 2017

FEEDS EXPO PHILIPPINES
Philippines’ International Animal Feeds and Feed Ingredients Trade Show. FEEDS EXPO PHILIPPINES showcases Additives, Supplements and Premixes; Feed Quality Control; and Feeds Manufacturing and Processing Industry Show

Manila
› SMX Exhibition and Convention Center

24.05 - 26.05 2017

FOOD PROCESSING AND PACKAGING PHILIPPINES
Philippines’ International Food Processing and Packaging Expo

Manila
› SMX Exhibition and Convention Center

24.05 - 26.05 2017

LIVESTOCK PHILIPPINES
International Feed, Livestock and Meat Industry Show

Manila
› SMX Exhibition and Convention Center

24.05 - 26.05 2017

PHILCONSTRUCT VISAYAS
Philippine Construction Equipment and Building Materials Exhibition

Cebu City
› Waterfront Cebu City Hotel

01.06 - 03.06 2017

HVAC/R PHILIPPINES - CEBU
International Heating, Ventilating, Air-Conditioning and Refrigerating Technology Exhibition & Conference

Cebu City
› Waterfront Cebu City Hotel

08.06 - 10.06 2017

MANUFACTURING TECHNOLOGY CEBU
International Industrial Equipment, Hardware Products, Power Tools, Material Handling and Accessories Exhibition

Cebu City
› Waterfront Cebu City Hotel

29.06 - 01.07 2017

MAFBEX
Manila International Food and Beverage Expo

Manila
› World Trade Centre Metro Manila (WTCMM)

07.07 - 11.07 2017

MARINE PHILIPPINES + OFFSHORE PHILIPPINES
Specialized Maritime, Offshore and Shipbuilding event in Philippines

Manila
› SMX Exhibition and Convention Center

12.07 - 14.07 2017

PHILAUTO
International Automotive Aftermarket Tradeshow. PhilAuto is a B2B exhibition designed to bring together auto aftermarket & garage equipment suppliers, auto parts & accessories, retailers, distributors, services & repair workshops…

Manila
› SMX Exhibition and Convention Center

14.07 - 16.07 2017

PHILBUS & TRUCK
International Bus, Truck & Commercial Vehicles Exhibition in the Philippines. PHILBUS & TRUCK targets bus, trucks & commercial vehicle operators, leasing & logistic companies, banking & insurance, parts & service & repair workshops

Manila
› SMX Exhibition and Convention Center

14.07 - 16.07 2017

PHILTREX
Philippines International Tire Exhibition

Manila
› SMX Exhibition and Convention Center

14.07 - 16.07 2017

PHILIPPINES POWER & ELECTRICITY WEEK
Annual Power & Energy Conference

Manila
› Solaire Resort and Casino

18.07 - 21.07 2017

FRANCHISE ASIA PHILIPPINES
Franchise Expo

Manila
› SMX Exhibition and Convention Center

19.07 - 23.07 2017

WIRE AND CABLE PHILIPPINES
International specialized exhibition of cables, wires, fastening hardware, and installation technology

Manila
› SMX Exhibition and Convention Center

26.07 - 28.07 2017

COMMWORLD
International Telecommunications, Broadcasting, Electronics, Gadgets, Information Technology & E-Commerce Exhibition

Manila
› SMX Exhibition and Convention Center

Aug. 2017 (?)

MANUFACTURING TECHNOLOGY WORLD
Incorporating. ENVIRO-TECH PHILIPPINES, METAL, PHILIPPINES, PHILTRONICS, PLASTICS and PACKAGING, PHILIPPINES, PRINT AND LABEL, PHILIPPINES, WOODMACH PHILIPPINES

Manila
› SMX Exhibition and Convention Center

Aug. 2017 (?)

METAL AND HARDWARE PHILIPPINES
International Metal, Metalworking, Metal Finishing, Machine Tools, Mould and Die, Machinery, Technology and Accessories Exhibition

Manila
› SMX Exhibition and Convention Center

Aug. 2017 (?)

PHILTRONICS
International Electronics, Semiconductor, SMT and PCB Manufacturing Technology, Supplies, Accessories and Services Exhibition

Manila
› SMX Exhibition and Convention Center

Aug. 2017 (?)

SYSTEMS INTEGRATION PHILIPPINES
Systems Integration Expo Incorporating: COMMWORLD, PALMM PHILIPPINES, THE T.O.P.S. SHOW

Manila
› SMX Exhibition and Convention Center

Aug. 2017 (?)

WOFEX
World's Food Expo. WOFEX brings together all segments of the Food and Beverage Industry

Manila
› World Trade Centre Metro Manila (WTCMM)

02.08 - 03.08 2017

HOSPITAL MANAGEMENT ASIA
Hospitality Management Exhibition & Conference in the Philippines. Hospital Management Asia (HMA) brings you closer to key decision makers in the medical field from the region and beyond

Manila
› Marriott Hotel, Manila

23.08 - 24.08 2017

PDMEX
Philippine Die & Mold Machine Tools, Metalworking Machinery, Equipment, Accessories, Hardware and other related Products and Services Exhibition and Conference

Manila
› World Trade Centre Metro Manila (WTCMM)

23.08 - 26.08 2017

INTERNATIONAL TRAVEL EXPO - DAVAO
Davao International Travel, Tours, Leisure & Lifestyle Exhibition

Davao City
› Davao Convention & Trade Center

Sept. 2017 (?)

MANUFACTURING TECHNOLOGY DAVAO
International Plastics and Packaging Machinery, Factory Equipment, Hardware Products, Power Tools and Welding Technology and Services Exhibition

Davao City
› Davao Convention & Trade Center

Sept. 2017 (?)

E-COMMERCE SHOW PHILIPPINES
Specialized International E-commerce Exhibition & Conference in the Philippines. E-commerce Show will showcase the latest e-commerce technologies and solutions

Manila
› SMX Exhibition and Convention Center

Sept. 2017 (?)

INTERNATIONAL TRAVEL EXPO - MANILA
Manila International Travel Expo

Manila
› SMX Exhibition and Convention Center

Sept. 2017 (?)

RETAIL WORLD PHILIPPINES
Technology for Retailers Expo

Manila
› SMX Exhibition and Convention Center

Sept. 2017 (?)

CARDS & PAYMENTS PHILIPPINES
Cards, Payment, Systems & Identification Expo

Manila
› SMX Exhibition and Convention Center

06.09 - 07.09 2017

HVAC/R PHILIPPINES - DAVAO
International Heating, Ventilating, Air-Conditioning and Refrigerating Technology Exhibition & Conference

Davao City
› Davao Convention & Trade Center

08.09 - 10.09 2017

PHILCONSTRUCT MINDANAO
Philippine International Construction Equipment and Building Materials Exhibition

Davao City
› Davao Convention & Trade Center

08.09 - 10.09 2017

AFEX - ASIAFOOD EXPO
International Exposition on Food Processing, Packaging and Handling Machinery, Equipment & Technology

Manila
› World Trade Centre Metro Manila (WTCMM)

13.09 - 16.09 2017

CEBU AUTO SHOW
Cebu Auto Show

Cebu City
› Cebu International Convention Center

14.09 - 17.09 2017

HOTEL SUPPLIERS SHOW
Hotel Suppliers Show. This gathering of hotel industry players and leading suppliers in the hospitality business

Manila
› SMX Exhibition and Convention Center

21.09 - 23.09 2017

MANILA FAME
Giftware & Holiday Decor, Home Furnishings & Wearables Exhibition

Manila
› SMX Exhibition and Convention Center

Oct. 2017 (?)

CEFBEX
Manila International Food and Beverage Expo

Cebu City
› Cebu International Convention Center

12.10 - 15.10 2017

HVAC/R PHILIPPINES - MANILA
International Heating, Ventilating, Air-Conditioning and Refrigerating Technology Exhibition & Conference

Manila
› SMX Exhibition and Convention Center

09.11 - 12.11 2017

PHILCONSTRUCT MANILA
Philippine International Construction Equipment and Building Materials Exhibition

Manila
› SMX Exhibition and Convention Center

09.11 - 12.11 2017

ASEAN SOLAR + ENERGY STORAGE CONGRESS & EXPO
International Exhibition & Conference focusing on energy storage market in ASEAN, especially Philippines, Malaysia, Thailand, Indonesia, Vietnam, and Cambodia

Manila
› The Bellevue Hotel Manila

14.11 - 15.11 2017

CITY INFRASTRUCTURE PHILIPPINES
International Exhibition on City Infrastructure covering Green & Smart City, Rail Infrastructure, Highway Infrastructure, Logistics Infrastructure, Underground & Drainage Infrastructure in the Philippines

Manila
› Phililippine Trade Training Center (PTTC)

16.11 - 18.11 2017

INAHGEN
International Animal Health, Genetics and Nutrition Congress & Expo

Manila
› SMX Exhibition and Convention Center

Feb. 2018 (?)

PROTECT
International Exhibition & Conference on Technologies for the Protection of Strategic Facilities, Commercial Buildings and Business

somewhere in

March 2018 (?)

MIAS - MANILA AUTO SHOW
Manila International Auto Show. MIAS holds together the toughest and the fiercest parts and rides in this one grandest gathering of cars, car lovers and drivers

Manila
› World Trade Centre Metro Manila (WTCMM)

March 2018 (?)

PIFS - PHILIPPINES INTERNATIONAL FURNITURE SHOW
Philippine International Furniture Show

Manila
› SMX Exhibition and Convention Center

08.03 - 10.03 2018

 

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: