Filipíny jsou ideálním místem pro obnovitelné zdroje energie

6. 4. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - Filipíny jsou ideálním místem pro obnovitelné zdroje energie Filipíny jsou zaslíbeny hydroenergetice. České firmy tam opakovaně dodaly stroje pro vodní elektrárny. Přírodní podmínky jsou ideální. Na obnovitelné zdroje energie navíc mohou investoři získat pobídky v podobě daňových prázdnin nebo celních úlev. K dispozici jsou také evropské projekty na podporu obchodu.

V minulosti se na Filipínách prosadily české strojírenské výrobky ve třech oblastech. V energetice to byly dieselagregáty, v potravinářství technologie cukrovarů a v dopravě tramvajové vozy. Především dodávka vozů pro jednu ze tří linek manilské nadzemní dráhy zvýšila ekonomické ukazatele a zájem o obchod s touto zemí. Zmíněné tři obory se společně s vodohospodářstvím a ochranou životního prostředí staly prioritami první dohody hospodářských komor podepsané v roce 2002. A zůstávají zajímavé i dnes, přestože se objevily mnohé další příležitosti.

Dodávky pro přehradu nad Manilou

Informace o FilipínáchV souladu s dohodou poskytla Česká republika Filipínám rozsáhlou rozvojovou pomoc, která proběhla v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. V letech 2001 až 2012 byly realizovány tři víceleté rozvojové projekty. První zahrnoval návrh a dodávku technologie úpravy pitné vody pro horské „letní hlavní město“ Filipín Baguio. Následovala podpora rozvoje hydroenergetiky zahrnující také dodávku částí technologie pro dvě malé vodní elektrárny.

Třetí projekt kombinoval oblasti vodohospodářství, ochrany před následky katastrof a vodní energetiky. Místem realizace byla přehrada Angat zajišťující přes 90 procent pitné vody pro Manilu. Během realizace projektů byly navázány kontakty českých podniků se státní správou i soukromými firmami, ustaveni obchodní zástupci a podepsány partnerské smlouvy. Vzhledem k vedoucí účasti brněnských firem GEOtest a Strojírny Brno bylo jedním z vedlejších efektů vytvoření honorárního generálního konzulátu Filipínské republiky v Brně.

Díky spolupráci více českých firem, osobním vazbám expertů a kvalitě dodávek se podařilo zajistit komerční návaznost v oblasti malých vodních elektráren. K základům vybudovaným během rozvojových projektů přidaly české firmy pružnost při tvorbě technických návrhů a konkurenceschopnou cenu. Ty společně s kvalitou prověřenou místními referencemi zajistily úspěch v celosvětové konkurenci. Výrobci turbín Strojírny Brno a ČKD Blansko SMALL HYDRO, které si i zde vzájemně konkurují, a subdodavatel elektročástí Ingos tak dodali technologie pro celkem pět dalších vodních elektráren na Filipínách. Obě skupiny očekávají v následujícím období nové zakázky a ukazují cestu dalším strojírenským firmám.

Na obnovitelné zdroje dají Filipíny pobídky

Právě oblast energetiky a především obnovitelných zdrojů patří k nejperspektivnějším možnostem pro český export i investice. Reformy v energetice začaly na Filipínách v roce 2001 schválením reformního zákona EPIRA, který ustavil energetickou regulační komisi (ERC), privatizoval majetek národní energetické společnosti (NPC) a dereguloval sektory výroby a přenosové soustavy elektrické energie. Uvedení programu volné soutěže a otevřeného přístupu v roce 2012 vedly k deregulaci v distribuci energie a konci jednotného výkupu.

Příslušný právní rámec vytvořil v roce 2008 zákon o obnovitelných zdrojích. Ten podporuje nákup a přenos energie z obnovitelných zdrojů, poskytuje daňové i nedaňové pobídky a ustavuje fond na podporu obnovitelných zdrojů. Jde například o sedmileté daňové prázdniny nebo desetiletou výjimku z dovozního cla na zařízení. Výkupní tarify za energii z obnovitelných zdrojů však byly vyhlášeny až v roce 2012. Pro vodní elektrárny je tato sazba 5,9 PhP/kWh (zhruba 0,12 dolaru za jednu kilowatthodinu) s půlprocentní degresí po dvou letech.

Filipíny mají obrovský potenciál pro výrobu elektrické energie v malých vodních elektrárnách, druhý největší v ASEAN po Vietnamu. S podporou obnovitelných zdrojů zažívají velký rozvoj také solární a větrné elektrárny, jejichž podíl stále stoupá. Nedostatek elektrické energie na rychle se rozvíjejících Filipínách dává prostor také budování ostatních zdrojů.

Evropská unie chce dohodu o volném obchodu

Graf obchodu ČR s FilipínamiPoslední dobou se Filipíny objevují stále více v hledáčku českých firem jako nová a perspektivní exportní destinace také co se týče rychlého rozvoje. Významný milník v pokračujícím procesu harmonizace politik v jihoasijském regionu představuje vyhlášení hospodářského společenství ASEAN (AEC-ASEAN Economic Community) letos v lednu.

ASEAN se stává stále důležitějším obchodním partnerem EU. V roce 2013 dosáhl vzájemný obchod 235 miliard eur. Po obtížích ve snaze o dosažení dohody o volném obchodu se sdružením byla jednání v roce 2009 zastavena a bylo rozhodnuto připravit bilaterální dohody s jednotlivými zeměmi. Již v červenci 2012 podepsala EU s Filipínami smlouvu o partnerství a spolupráci. Jednání o dohodě o volném obchodu byla zahájena nedávno a první kolo proběhne v první polovině letošního roku. Export EU na Filipíny dosáhl v roce 2014 celkem sedmi miliard eur a pět hlavních položek exportu tvořily dopravní zařízení, stroje, chemické produkty, potraviny včetně nápojů a živá zvířata a zvířecí produkty.

Jednou z možností podpory pro vstup na filipínský trh je zapojení do spolupráce v programu EU Gateway/Business Avenues. Jde o iniciativu financovanou EU, která pomáhá evropským firmám vybudovat si dlouhodobé obchodní vztahy v Asii. Vybrané evropské firmy mají možnost se zúčastnit týdenních obchodních misí pro perspektivní sektory. Cílovými trhy jsou Jižní Korea, Čína a ASEAN, kde se novým partnerem staly právě Filipíny. Vedle účasti v misích nabízí projekt také trénink, finanční podporu a další služby šité na míru účastníkům. Projekt je nyní v počáteční fázi a předpokládá celkem 44 misí. Více lze nalézt na adrese EUGateway.

Dalším projektem financovaným z fondů Evropské Unie je EU-Philippines Business Network. Je součástí celého souboru projektů na podporu obchodu mezi EU a zeměmi ASEAN. V případě Filipín je realizátorem projektu konsorcium evropských obchodních komor sídlících v Manile, jehož lídrem je ECCP (European Chamber of Commerce of the Philippines). Náplní projektu jsou především propagační semináře, školení formou webinářů a spolupořádání veletrhů na Filipínách. Projekt je pětiletý a vstupuje nyní do své druhé poloviny.

Účast českých subjektů dosud proběhla formou stánku klastru CREA Hydro & Energy na veletrhu Power Trends, propagačního semináře na Svazu průmyslu a dopravy ČR a stáže zástupce Filipínské smíšené hospodářské komory pro ČR a Slovensko v sídle EPBN v Manile. Ta bude pokračovat i letošním roce.

Pět malých a středních podniků získá podporu

Nově podporuje EU také spolupráci klastrů v rámci programu COSME – Go International. V první výzvě byl podpořen i projekt uskupení klastrů devíti zemí NATUREEF v oblasti udržitelného využívání přírodních zdrojů. Projekt je zacílen na tři cílová teritoria – Latinskou Ameriku, Čínu a ASEAN, kde jsou vstupní zemí Filipíny a lídrem uskupení je český klastr CREA Hydro & Energy. V rámci projektu budou zpracovány oborové studie, vytvořeny partnerské sítě, uspořádány semináře, konference a obchodní mise a v každém teritoriu bude ustaven takzvaný NATUREEF Ambasador. Toho bude na Filipínách vybírat česká strana.

V první fázi bude moci získat podporu minimálně pět malých a středních podniků z každé účastnické země pro účast na celoevropské konferenci a na obchodní misi do teritoria. V další fázi by měly být podpořeny nejlepší vybrané návrhy společných projektů evropských a místních subjektů ve všech cílových teritoriích.

Vzhledem k rozvoji politických i obchodních vztahů mezi EU a Filipínami lze předpokládat, že podmínky působení na filipínském trhu se budou nadále zlepšovat. K tomu by měla přispět i návštěva ministra průmyslu Filipín v Praze a podpis dohody o ekonomické spolupráci, obojí se chystá na nejbližší období.

Převzato z časopisu E15 Český export, přílohy divize Euro E15, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva zahraničních věcí ČR. Autor článku: Břetislav Skácel, honorární generální konzul Filipínské republiky.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek