ČR by měla snížit administrativní zátěž podnikům s pomocí e-správy

12. 7. 2017 | Zdroj: Česká podnikatelská reprezentace při EU (CEBRE)

Rada vydala své doporučení a stanoviska k hospodářské, zaměstnanostní a fiskální politice členských států pro rok 2017. Uzavřela tak letošní evropský semestr, což je každoroční proces monitorování politiky.

Rada České republice doporučila zajistit dlouhodobou udržitelnost veřejných financí s ohledem na stárnutí obyvatelstva.

Zvýšit účelnost veřejných výdajů, zejména prostřednictvím boje proti korupci a neefektivním postupům při zadávání veřejných zakázek, a odstranit překážky růstu, zejména zjednodušením postupů pro udělování stavebních povolení a dalším snižováním administrativní zátěže podniků, zavedením klíčových služeb elektronické veřejné správy, zlepšením kvality výzkumu a vývoje a podporou zaměstnanosti skupin, které jsou nedostatečně zastoupeny na trhu práce.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek