Závěry Rady k Akčnímu plánu pro řešení úvěrů v selhání v Evropě

12. 7. 2017 | Zdroj: Česká podnikatelská reprezentace při EU (CEBRE)

Negativní dopady stávajících vysokých podílů úvěrů v selhání ve značném počtu členských států mohou představovat riziko přeshraničního šíření problémů. Rada proto včera přijala závěry o Akčním plánu pro řešení úvěrů v selhání v Evropě.

Rada vyzvala Komisi, aby v létě 2017 vydala výklad stávajících dohledových pravomocí, a aby v rámci probíhajícího přezkumu CRR/CRD IV zvážila obezřetnostní pojistky k řešení možné nedostatečné tvorby opravných položek a rezerv, které by se uplatňovaly u nově poskytnutých úvěrů.

Rada vyzvala Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), aby do léta 2018 vydal obecné pokyny k řízení úvěrů v selhání a podrobné pokyny pro poskytování, monitorování a vnitřní správu úvěrů bankami, které by se mohly zejména zabývat otázkami, jako je transparentnost a posuzování bonity úvěrované osoby.

Dále, aby EBA do konce roku 2018 zavedl u všech bank zesílené požadavky na poskytování informací o kvalitě aktiv a úvěrech v selhání a do konce r. 2017 vydal bankám pokyny týkající se monitorování úvěrových záznamů.

Závěry o Akčním plánu pro řešení úvěrů v selhání v Evropě

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek