Finanční podpora zemědělcům ve 2,91 miliardy bulharských lev (téměř 1,5 mld. EUR)

24. 1. 2018

  • Země: BG - Bulharsko
  • Datum zveřejnění: 24.01.2018

Částka ve výši 2,91 miliardy bulharských lev (cca 1,5 mld. EUR) bude vyplacena bulharským zemědělcům z fondů EU ve formě přímých plateb v rámci Programu rozvoje venkova, pro námořní program a rybolov.

Dne 18.1. byla schválena roční účetní závěrka prostředků EU ze Státního zemědělského fondu na rok 2018. Z toho 2 636 703 700 bulharských lev již bylo z fondu EU vyplaceno a 275 890 800 BGN bylo uhrazeno ze státního rozpočtu.

Rozdělení je následující:
857,9 mil. BGN je vyčleněno na rozvoj venkova. Přímé platby, ve výši 319,8 mil. BGN budou hradit životní prostředí v oblasti venkova, dále ekologické zemědělství a program Natura 2000.

V rámci režimu jednotné platby byla stanovena částka ve výši 1,551 miliardy BGN, které budou hradit náklady spojené s chovem dobytka, pěstování ovoce a zeleniny, zpracováním zemědělských produktů, atd.

V rámci programu pro námořní záležitosti a rybolov na období 2014-2020 se odhaduje čerpání prostředků z fondů EU ve výši 38,3 mil. BGN.

145,2 milionu BGN je vyčleněno pro programy včelařství, program podpory konzumace ovoce do škol, programu pro mléko ve školách, národního programu pro podporu odvětví vinohradnictví, restrukturalizace vinic, promo programů, vývozních náhrad a dalších.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Sofia
Zdroj: Capital, 18.1. 2018

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: