Financování podnikání v Číně pro malé a střední podniky

10. 2. 2015 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

Nejčastějším zdrojem financování zahraničních podniků usazených v Číně stále zůstávají vlastní prostředky, či lepe řečeno prostředky, které si podnik přinese s sebou ve formě kapitálu investovaného do společnosti, či v podobě tzv. zahraniční půjčky.

I když se podmínky regulace uvolňují, Čína stále uplatňuje přísnou kontrolu přeshraničního pohybu měny. Zjednodušeně řečeno, kontrola probíha po dvou liniích, a to jako kontrola přeshraničních transakcí na kapitálovém účtu a kontrola přeshraničních transakcí na běžném účtu.

Prostředky z kapitálového účtu, tj. základní kapitál a prostředky ze zahraniční půjčky, lze použít pouze k financování činností, které jsou zapsány v obchodní licenci společnosti jako její předmět činnosti, či k financování činností přímo souvisejí s provozem společnosti tj. nájem kanceláří, výplaty zaměstnancům, nákup strojů pro výrobu apod. Prostředky z kapitálového účtu nemůže společnost, s vyjímkou např. tzv. zahraničních investičnich společností, použit na investice do realit, cenných papírů, založení dceřinné společnosti, půjček třetím stranám apod.

Finanční prostředky, které společnost obdrží v zahraniční měně jako výsledek své podnikatelské činnosti, tj. platby za poskytování služeb, prodej zboží apod., se budou sdružovat na běžném účtu společnosti. Pro to, aby tyto prostředky mohly být bankou uvolněny, tj. převedeny do RMB, je potřeba předložit doklady o důvodu platby, přinejmenším smlouvu mezi společností a zahraničním přijemcem služby, zboží.

Nicméně financování podnikání z těchto prostředků na běžném účtu v zahraniční měně je pro zahraničně investovanou společnost ve většině případů pouze doplňkovým zdrojem, a to zejména z toho důvodu, že společnosti, které investovaly v ne mají většinu klientů v Číně, ne v zahraničí, a tedy příjímají platby v místní měně. Některé společnosti se snaží přes tento bězný účet v zahraniční měně financovat své finanční potřeby pomocí transfer pricing, kdy např. poskytují služby mateřské společnosti a ta je za to platí. Nicméně Čína uplatnuje poměrně striktní pravidla na transfer pricing, a dodržování pravidel kontroluje.

Klíčové slovo při uvolňování zahraniční měny mají nyní banky provádějící foreign exchange transakce, a tyto jsou dohlíženy State Administration for Foreign Exchange – SAFE.

Donedávna byl jednou z překážek založení společnosti, zejména pro malé a střední podniky, tzv. minimální registrovaný kapital, který sice podle zákona o obchodních společnostech byl pouze 30 000 RMB, resp. 100 000 RMB v případě jednoho investora, nicméně ve skutečnosti byl mnohem vyšší pro zahraniční investice a také pro různa odvětví.

Podle nových pravídel byl tento limit zrušen, nicméně v praxi zrušení tohoto požadavaku nemá většího významu, a to zejména ze dvou důvodů: prvně stále existují předpisy regulující některá odvětví, kde se vyžaduje minimální registrovaný kapitál, a to i ve značné výši. A za druhé náklady na fungování společnosti, byť je to jen malá konzultační firma, několika násobně přesahují dříve vyžadovaný minimální kapitál 30 000 RMB, resp. 100 000 RMB.

Jako další zdroj financování podnikání příchází v úvahu tzv. zahraniční půjčka. Tato půjčka je více známa pod názvem „shareholders loan“, neboť je nejčastě- ji poskytována mateřskou společností. Ale může být poskytnuta i jinou institucí. Výše půjčky je limitována tzv. total investment ratio, což je stanovený poměr mezi základním kapitálem a zahraniční půjčkou. Např. je-li základní kapitál 700 000 USD, zahraniční půjčka bude moci být maximálně ve výši 300 000 USD.

Toto ratio se s vyšším kapitálem mění ve prospěch zahraniční půjčky. Samořejmě základní kapitál lze zvýšit, ale i přesto, že procedura je mnohem snazší než dříve, je potřeba plánovat finanční potřeby podniku dostatečně dopředu (v řádu měsíců), a vyhnout se tak situaci, kdy se společnost dostane do platební neschopnosti.

Dalším zdrojem financování jsou samozřejmě externí zdroje, a banky zůstávají nejčastějším poskytovatelem externího financování. Přestože čínské bankovnictví dostalo v minulosti od centrální i od místních vlád množství finančních prostředků, které měly být určeny na podporu malých a středních podniků, banky neposkytovaly úvěry v takovém množstí, jak bylo očekáváno, a raději úvěrovaly velké státní podniky, kde náklady na poskytnutí a správu ale také samotné riziko, byly nižší.

Největší překážkou pro zahraniční podniky obecně, ale pro malé a střední podniky zvláště, zůstává jejich nedostatečná „čitelnost“ pro místní banky schvalující úvěr. Zahraniční společnosti se také mnohdy nevyznají v komplikovaném systému čínských bank, a nevědí, jak funguje proces schvalování. Čínská banka může z počátku také vyžadovat garanci domácí bankou zahraniční společnosti, a také účel půjčky bude přesně vymezen, nicméně získat úvěr od čínské banky není nemožné, a zahraniční společnosti by tuto možnost neměly vylučovat. Jak přistupovat k bankám a jak zvýšit šanci na získání úvěru najdete v publikaci Financování zahraničních investic, link viz niže.

Kromě tradičního bankovního úvěrování jedné společnosti existují i dalši možnosti např. získání úvěru v rámci tzv. supply chain financing, kde je posuzová- no riziko a hodnota celého řetězce, jehož součástí je jedna či více větších společnosti.

V úvahu přichází také samozřejmě private equity; venture capital, angel investment, IPO apod. Vhodnost toho, kterého modelu je případ od případu, a záleží na plánech, které se společností původní investor má. Poněkud opatrně je potřeba přistupovat k získání finančních prostředků vytvořením joint venture s čínským spoluinvestorem. Na první pohled to může být snadná cesta k získání kapitálu, na druhé straně to může vést ke ztrátě kontroly nad společností, či jiným komplikacím spojeným např. s ochranou práv duševního vlastnictví.


Převzato z publikace Šanghaj plus. Autorka: Ludmila Hyklová, Legal Advisor, EU SME Centre China. Vydavatel: Generální konzulát České republiky v Šanghaji.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek