Finpro plánuje spolupráci finských a českých firem v sektoru informačních technologií

13. 7. 2016 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Finpro plánuje spolupráci finských a českých firem v sektoru informačních technologií Finpro, finská agentura na podporu obchodu, investic a turistiky, nově zaměřuje svoji pozornost v oblasti IT technologií na Českou republiku, kterou si pro spolupráci firem z obou zemí vytipovala jako svůj nový prioritní region. V rámci uvedeného záměru Finpro plánuje uspořádat v říjnu tohoto roku v ČR „roadshow“, na které by se měla představit i desítka předních finských IT společností.

Dne 12. července 2016 se na Velvyslanectví ČR v Helsinkách uskutečnilo jednání velvyslance a jeho zástupce s představiteli agentury Finpro o možné spolupráci firem obou zemí v sektoru informačních technologií (IT). Zástupci Finpro během diskuze nastínili svoji představu o možných formách spolupráce. Ta by se, z finského pohledu, mohla stát součástí jejich širšího programu „Capitalise your Knowledge“ a vhodně by zapadla i do geografických priorit agentury Finpro.

ČR byla totiž (spolu se Slovenskem) vytipována jako nejvhodnější země pro implementaci druhého kroku výše uvedeného programu. O rok dříve, v roce 2015, byla navázána spolupráce s první skupinou zemí – Německem, Velkou Británií, Švédskem a Dánskem.

Finpro je veřejná organizace, jež pomáhá finským malým a středním podnikům v pronikání na mezinárodní trhy, podporuje přímé zahraniční investice ve Finsku a podporuje cestování do Finska. Organizačně je Finpro členěno do tří skupin – Export Finland, Visit Finland a Invest Finland. Působí v 31 zemích a  má nyní spuštěno téměř 40 různých prorůstových programů.

Během jednání představitelé Finpro uvedli, že by v říjnu 2016 rádi uspořádali na dvou blíže nespecifikovaných místech v ČR „roadshow“ na téma „ICT and Digitalization“, které by se mělo, kromě představitelů Finpro, zúčastnit 6–10 předních finských firem IT sektoru. Akce by byla obsahově zaměřena především na oblast „internetu věcí“ („Internet of Things“) a „objemná data“ („Big Data Solution“). Podle průzkumu, který si provedla regionální pobočka Finpro ve Vídni, projevilo o akci zájem již okolo 100 českých firem, a to jak z průmyslových odvětví, tak i sektoru služeb.

V průběhu jednání velvyslanec informoval finské partnery o uskutečněných i plánovaných aktivitách zaměřených na rozvoj spolupráce obou zemí, a to především na úrovni B2B.  Vyjádřil rovněž podporu návrhu finské strany na uspořádání „roadshow“, jež by mohla výrazně pomoci při navázání kontaktů mezi IT firmami obou zemí, a přislíbil pomoc při její realizaci.

V případě zájmu o podrobné informace o program rozvoje spolupráce je kontaktní osobou na finské straně zástupce agentury Finpro p. Markku Kivistö, markku.kivisto@finpro.fi, příp. lze kontaktovat pracovníky vídeňského zastoupení agentury Finpro.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Helsinkách (Finsko). Autor: Jaroslav Mandys, zástupce velvyslance.

 

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek