Finsko: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Helsinskách (Finsko)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

 Export do Finska lze zvýšit za předpokladu, že firmy přijdou na trh z konkurenceschopným výrobkem a cenou. Trh má všechny znaky obtížného a málo propustného teritoria, Finsko - podobně jako ČR - podporuje export a prioritní trhy, jako např. Čínu a Rusko. Je malý (5 mil. obyvatel), saturovaný (Finové se snaží vyrábět vše), konzervativní (pronikání nového výrobku či služby trvá léta) a  země leží na okraji Evropy. Subjektivně je pak příliš "vázáno" na ruský trh, na jehož absorbci finské firmy až příliš spoléhají. Rovněž je třeba připustit, že zprávy se šíří ve Finsku velmi rychle a proto je třeba dbát na to, aby to byly převážně zprávy pozitivní (dobré reference o firmách, úspěchy našich firem ve Skandinávii, neexistence korupce, atd.)       

Příležitosti pro naše firmy jsou ve dvou rovinách:

  • zvýšení exportu zavedených výrobků (automobily Škoda, obráběcí stroje TOS, nápoje, výrobky chemického průmyslu, klimatizační jednotky, zdravotnické potřeby)
  • účast ve výběrových řízeních na velké projekty v oblasti dopravy, energetiky a životního prostředí, subdodávky pro finální výrobce, služby
  • z nově se rozvíjejících sektorů lze jmenovat těžební průmysl     

Kromě uvedených hodnotově významných obchodních případů, lze obrat zvýšit vývozem komponentů a služeb. Poptávka po subdodávkách poroste, což je pro české firmy výhodné z hlediska nemožnosti zajistit kompletní investici. Některé subdodávky pro finské odběratele jsou realizovány přes Německo a další evropské země (zejména pro energetický sektor).          

Je třeba, aby české subjekty více využívaly specializovaných veletrhů a výstav. Společná účast firem, zapojení kanceláře CzechTrade ve Stockholmu (CT má v tomto směru dobrou zkušenost) nebo katalogová prezentace je vhodnou formou prvotních kontaktů.    

Z obtížně prosaditelných komodit jmenujeme například potravinářské (kromě piva) a spotřební zboží.  Hlavní překážkou je konzervativní přístup nákupních organizací.  

Perspektivní obor

Konkrétní příležitosti

Bližší informace

Potravinářský průmysl

2203 Pivo ze sladu

České pivo má na finském trhu svoje výlučné místo. Přestože se jedná o již tradiční dovozní položku, očekáváme i v těchto oblastech v dlouhodobé perspektivě další potenciál růstu.

Chemický průmysl

29 Organické chemikálie (výrobky chemické organické)
2811 Anorganické chemikálie
30 Medicínské a farmaceutické produkty
3901 Plasty v primární formě

Chemický průmysl tvoří ve Finsku jeden z největších a nejvíce se rozvíjejících sektorů. K jeho dalšímu rozvoji přispívá také pokles v elektronickém a dřevozpracujícím sektoru v posledních několika letech. Chemikálie jsou také největší jednotlivou exportní skupinou produktů, celkově se chemický průmysl podílí 23% na finském vývozu. Díky větší rozmanitosti finských chemických podniků a společností zaznamenává sektor stabilnější růst v porovnání s ostatními obory. V roce 2013 činila hodnota dovozu finského chemického průmyslu kolem 12,4 mil. eur. Z toho asi 60% činily ropné produkty (34%) a základní chemikálie (26%). Další významné položky dovozu činí výrobky z pryže (5%) a plasty (7%). Navzdory slabé ekonomické situaci Finska lze dle   Konfederace finského průmyslu v chemickém průmyslu očekávat další růst i v roce 2015 a následujících letech. Novými slibnými oblastmi budou environmentální obory, obnovitelné zdroje energie, řešení založená na využití   biomasy a chemikálie používané v elektronickém průmyslu.

Strojírenství, výrobky z kovů

7326 Výrobky ostatní z železa a oceli
7213 Ocelové tyče, pruty (tyče, pruty z železa, oceli
8432 Zemědělské stroje (mimo traktory)
8701 Traktory
8458 Stroje na opracování kovu (soustruhy pro obrábění kovů)
8501 Motory elektrické, generátory
8415 Topné, klimatizační jednotky

Strojírenství tvoří jeden z pilířů finské ekonomiky, který také přináší státu výrazné exportní příjmy. Strojírenství zaměstnává ve Finsku kolem 125 tisíc zaměstnanců, čímž představuje největšího zaměstnavatele v technologickém průmyslu. Strojírenský sektor má roční obrat kolem 24,4 miliard eur. Nejúspěšnější produkty představuje oblast stavby lodí, motorů pro lodě a pro elektrárny, stroje na výrobu buničiny a papíru, stroje na zpracování kamene a minerálů, výtahy, zvedací zařízení a jeřáby, stroje pro zemědělství a lesnictví. Informace o konkrétních příležitostech je možné získat během specializovaného strojírenského veletrhu „The Alihankinta Subcontracting Trade Fair“, který se každoročně koná během září ve finském městě Tampere. Veletrh prezentuje klíčové oblasti průmyslových subdodávek – kovy, elektronika, plasty a gumárenský průmysl jakož i ICT řešení pro průmysl a konzultační služby. Klimatizační/rekuperační jednotky: v současné době je téměř 100% nových budov ve Finsku vybaveno mechanickou ventilací a systémem rekuperace tepla, veřejné budovy jsou také standardně vybaveny chlazením (tj. klimatizací). Dle předpovědí se počet tepelných čerpadel ve Finsku v roce 2020 dostane na hodnotu kolem 1milionu. Kvůli klimatickým podmínkám ve Finsku jsou zde tepelná čerpadla využívána převážně pro vytápění. Instalovaná tepelná čerpadla mají však téměř vždy také nastavený systém pro chlazení. Pozemní tepelná čerpadla (čerpadla země/voda) jsou ve Finsku využívána jako primární metoda vytápění, vzduchová tepelná čerpadla (převážně typu vzduch/vzduch) slouží jako doplňkový zdroj vytápění. V druhém případě se jedná o klimatizační jednotky, které v zimě mohou pracovat jako tepelné čerpadlo. Vzhledem ke vzrůstající popularitě těchto jednotek ve Finsku a finanční podpoře státu na využívání obnovitelné energie v rezidenčních budovách lze v této oblasti očekávat nadále vzrůstající poptávku. Finanční podpora státu slouží na výměnu klasických zdrojů vytápění zdroji obnovitelné energie – tj. na tepelná čerpadla voda/země, tepelná čerpadla vzduch/voda a vytápění dřevem (např. dřevěné pelety).

Dopravní průmysl

8703 Silniční vozidla (auta os aj vozidla motorová pro přepravu osob)
603 Vozy motorové, železniční aj dopravy kolejové
8702 Vozidla motorová pro veřejnou dopravu osobní
8601 Lokomotivy, lokotraktory

Dlouhodobé projekty v železniční, tramvajové i silniční dopravě. Jsou sledovány možné příležitosti pro zapojení českých firem do projektů včetně potenciálních dodávek tramvají (financování projektu tramvají pro město Tampere bylo schváleno v červnu 2014 radou města Tampere, oficiální vypsání tenderu proběhlo   začátkem roku 2015), vlaků, lokomotiv a železničních zařízení. Nejúspěšnějším vývozním artiklem zůstávají automobily Škoda, které se v posledních letech ve Finsku pravidelně řadí na třetí místo v prodeji mezi automobilovými značkami.

Zdravotnictví

9402 Vybavení nemocnic - Nábytek lékářský, chirurgický apod.

Vysoce kvalitní a technologicky sofistikované lékařské vybavení má ve Finsku tržní potenciál. V souvislosti s rozšiřující se výrobou v této oblasti se však také očekává rostoucí konkurence na trhu. Finský trh se zdravotnickými technologiemi zaznamenal v posledních letech silný růst; vývoz zaznamenal v roce 2012 nárůst o 23% oproti předchozímu roku, když   dosáhl hodnoty 1,65 miliard eur. Dovoz zdravotnických technologií do Finska v roce 2012 dosáhl rekordní růst o 9,6% a jeho objem činil 910 milionů eur. V posledních letech dochází ke snižování provozních nákladů finských nemocnic a hlavní zakázky se zaměřují především na nákup nového vybavení. Investice do nového zdravotnického zařízení v privátních nemocnicích by dle očekávání měly pokračovat. Finské nemocnice mají velký zájem zavádět nové technologie a implementovat většinu moderních léčebných metod. Implementace nových technologií je efektivní díky vysoké technologické odbornosti zdravotnického personálu. V roce 2011 přišlo 80% veškerého dovezeného zdravotnického materiálu do Finska z/nebo prostřednictvím Evropské unie.  

Energetika (hlavně jaderná)

84 Generátory, čerpadla, kotle a další stroje a zařízení pro provoz elektráren

Finsko představuje jednu z mála “like-minded” zemí co se týče využívání jádra jako zdroje výroby energie. Finsko v poslední době rovněž investuje do výstavby kombinovaných elektráren, které využívají dřevní štěpky a vyrábějí bio-olej. Tyto projekty by mohly být možností pro dodávku různých turbo generatorů, čerpadel, kotlů a dalších strojů a zařízení pro provoz elektráren. Uplatnění je možné nalézt pro nové technologie pro zajištění energetické účinnosti a ochrany životního prostředí. Vzhledem k dalším plánovaným stavbám jaderných elektráren (Hanhikivi 1, Olkiluoto 4) také možnost účasti na stavbě nebo subdodávkách pro tyto projekty.

Aktuální sektorové příležitosti pro Finsko

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapěoborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Většina veletrhů je pořádána ve výstavním centru v Helsinkách - SUOMEN MESSUT, HELSINGIN MESSUKESKUS. Nejvýznamnější veletržní akce je možno vyhledat na následujících webových stránkách: http://messukeskushelsinki.fi.

Kalendář všech výstav a veletrhů konaných i v ostatních finských městech je k dispozici na internetové adrese www.messuliitto.fi. Informace o  výstavách v Tampere jsou na stránkách www.tampereenmessut.fi.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: