Finsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Helsinskách (Finsko)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 Vývoj vzájemné obchodní výměny (v tis. EUR)

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

EUR

poř.

Index

EUR

poř.

Index

EUR

poř.

Index

EUR

2011

663 724

21.

116,0

369 432

33.

108,3

1 033 156

28.

113,1

294 292

2012

586 474

22.

88,4

347 915

33.

94,2

934 389

29.

90,4

238 559

2013

587 103

23.

100,1

309 762

39.

89,0

896 865

30.

96,0

277 341

2014

693 147

22.

118,1

373 975

35.

120,7

1 067 122

26.

119,0

319 172

2015

746 651

21.

107,7

387 962

34.

103,7

1 134 612

25.

106,3

358 689

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Základem našeho vývozu v roce 2015 bylo zboží seskupené ve třídě 7 SITC, což jsou stroje a dopravní prostředky (65,8 % z hodnoty vývozu). Tato skupina výrobků se vyznačuje vyšším podílem přidané hodnoty, což je pro české exportující firmy předpoklad pro udržení konkurenceschopnosti. Třída 7 zahrnuje osobní automobily Škoda, s nimiž je podle dovozce firmy Helkama mezi finskou veřejností spokojenost a pokud dojde k oživení na trhu, bude i do budoucna o škodovky i nadále rostoucí zájem. Podařilo se udržet poptávku veřejného sektoru (například poštovních služeb a policie) a o vůz je zájem i mezi řidiči taxislužby (například o nový superb). Další skupiny v porovnání se skupinou 7 zaostávají, druhou významnou položkou je třída 6 SITC (průmyslové zboží) s podílem přes 14 % a třetí v pořadí je třída 8 (různé hotové výrobky) s cca 11% podílem. Obě posledně jmenované třídy SITC zahrnují stovky různých výrobků a drobných položek. Pod třídou 6 SITC jsou i televizory Panasonic, které patří mezi 3 nejprodávanější značky.

Ve finském dovozu dominují třídy 6 a 7 (v tomto pořadí), které se podílejí na exportu do ČR 44 a 27 procenty, třída 5 SITC (chemikálie) pak tvoří 15 % finského dovozu.

10 nejvýznamnějších položek českého vývozu dle HS4 (2015)

 • 8703 Auta os aj vozidla motorová pro přepravu osob
 • 8471 Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap
 • 8708 Části součásti vozidel motor osob aj traktorů
 • 8473 Části strojů psacích počítacích aut zprac dat
 • 8523 Disky,pásky aj.média pro záznam zvuku,obrazu ap,ne HS 37
 • 9503 Tříkolky,kolob.;kočárky pro panenky;panenky;hračky
 • 8542 Obvody integrované elektronické
 • 8517 Přístroje telefonní,ost.přístroje pro vysílání,příjem hlasu,dat jn
 • 8431 Součásti jeřábů vozíků ap buldozerů fréz aj
 • 2402 Doutníky doutníčky cigarety z tabáku náhražek

10 nejvýznamnějších položek českého dovozu dle HS4 (2015)

 • 4810 Papír karton ap natírané kaolínem aj barvené
 • 4703 Buničina dřevná nátronová sulfátová
 • 4011 Pneumatiky nové z pryže
 • 7219 Výrobky ploché válce z oceli nerez nad 600 mm
 • 3004 Léky odměřené ne krev antisera ap vata aj
 • 8532 Kondenzátory elektr pevné otočné dolaďovací
 • 7901 Zinek surový (neopracovaný)
 • 4804 Papír aj nenatíraný ne k popisování hyg účelu
 • 4801 Papír novinový v kotoučích listech
 • 8504 Transformátory el měniče statické induktory.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Bilance vzájemné výměny služeb (v mil. Kč)

 

Vývoz služeb (příjmy)

Dovoz služeb (výdaje)

Obrat

Saldo

2011

1 216

1 396

2 612

180

2012 

2 128

1 813

3 941

315

2013

3 557

1 366

4 923

2 191

2014

3 763

1 654

5 417

2 109

2015

4 626

1 786

6 412

2 840

Zdroj: ČNB, statistika platební bilance, struktura b.ú.  

Od roku 2009 působí pro oblasti Skandinávie kancelář CzechTourism se sídlem ve Stockholmu. Ředitelkou kanceláře je paní Lucie Vallin. ZÚ společně s kanceláří zajišťuje propagaci a prezentaci ČR na veletrhu cestovního ruchu MATKA a veletrhu GoExpo a podle potřeb podporuje incomingovou turistiku.

Od 1. ledna 2010 přestala být OK-MATKAT českou firmou, byla převzata norskou společností Nordic Ferries Center Oy. Firma nicméně stále působí na finském trhu jako největší prodejce pobytů v ČR a střední Evropě.

Mezi nejvíce vyvážené patří služby z oblasti dopravy,  cestovního ruchu a informačních služeb. Služby v oblasti spojů tvoři největší podíl na celkovém dovozu služeb z Finska - cca 50 %.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Dle dostupných informací lze zařadit mezi nejvýznamnější níže uvedené firmy a společnosti, které se významnou měrou podílely na rozvoji česko-finských obchodních vztahů:

Český vývoz

 • ŠKODA AUTO, a.s.
 • PANASONIC CZECH REPUBLIC, s.r.o.
 • VÍTKOVICE STEEL, a.s.
 • KONE, s.r.o.
 • PHILIP MORRIS ČR, a.s.
 • MITAS, a.s.
 • MITTAL STEEL OSTRAVA, a.s.
 • TOS VARNDSDORF, a.s.
 • ŠKODA POWER, a.s.
 • UNILEVER ČR, s.r.o.
 • OP PAPÍRNA, s.r.o.
 • FERONA, a.s.
 • PROCTER & GAMBLE
 • KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY, a.s.
 • NOKIAN TYRES, s.r.o.
 • MERIMEX, s.r.o.
 • NOKIA CZ, s.r.o.
 • OUTOKUMPU, s.r.o.
 • RUUKI CZ, s.r.o.

Český dovoz

 • UNILEVER ČR, s.r.o.
 • OP PAPÍRNA, s.r.o.
 • FERONA, a.s.
 • PROCTER & GAMBLE
 • KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY, a.s.
 • NOKIAN TYRES, s.r.o.
 • MERIMEX, s.r.o.
 • NOKIA CZ, s.r.o.
 • OUTOKUMPU, s.r.o.
 • RUUKI CZ, s.r.o.

Podle statistiky Finské banky jsou finské investice v ČR a českých firem ve Finsku zanedbatelné. Mezi významné finské firmy, které v ČR investovaly, patří společnosti Kone Corporation, Tieto, Stora Enso či YIT. Posledně jmenovanou společností je finský stavební gigant, který např. v říjnu 2012 odkoupil developerský projekt na výstavbu 300 bytů v pražských Modřanech. Stora Enso se v srpnu 2011 rozhodla investovat 21 mil. eur do výstavby kombinovaného závodu na výrobu tepla a energie ve Ždírci nad Doubravou (v centru dřevařského průmyslu ČR). Koncem roku 2011 oznámila největší finská mediální skupina Alma Media, že koupila největší českou firmu na zprostředkování práce LMC, s.r.o. Podle finského tisku přesáhla investice částku 35 mil. eur. Patrně největší finskou investicí v ČR je však firma Tieto (IT, software, consulting), která zaměstnává cca 2500 lidí a s IBM soutěží o pozici jedničky na českém trhu v oblasti softwarových a konzultačních řešení.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

 V obchodní oblasti platí v současné době tyto smlouvy a dohody:

 • Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii, podepsána 16. 4. 2003 v Athénách, vstup v platnost 1. 5. 2004
 • Dohoda o ochraně a podpoře investic, podepsána 6. 11. 1990, vstup v platnost od 23. 10. 1991 (zákon č. 478/91)
 • Dohoda o zabránění dvojímu zdanění, podepsána 2. 12. 1994, vstup v platnost od 12. 12. 1995 (zákon č. 43/96)

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Bilaterální spolupráce v oblasti rozvojové pomoci se soustřeďuje pouze na vzájemnou výměnu zkušeností. V tomto směru jsou Finové velmi vstřícní a ochotně (na žádost české strany) organizují školení českých expertů na finských partnerských ministerstvech a technických centrech.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: