Finsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

23. 5. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Helsinskách (Finsko)

  

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Za rok 2017 dosáhla hodnota vývozu z ČR do Finska výše 23,6 mld. Kč, což představuje nárůst o více než 15 % (!) v porovnání s rokem 2016. Po obdobích stagnace vzrostl o 9 % i finský dovoz do ČR. Saldo ve prospěch ČR zůstává i nadále velmi vysoké (cca 500 mil. EUR, tj. téměř 13 mld. Kč) - náš vývoz je více než dvojnásobkem dovozu. Obrat vzájemného obchodu za sledované období se zvýšil o téměř 14 %.

Vývoj vzájemné obchodní výměny (v tis. EUR):

Rok Vývoz Dovoz Obrat Saldo
EUR poř. index EUR poř. index EUR poř. index EUR
2013 587 103 23. 100,1 309 762 39. 89,0 896 865 30. 96,0 277 341
2014 693 147 22. 118,1 373 975 35. 120,7 1 067 122 26. 119,0 319 172
2015 755 372 21. 107,7 394 475 34. 103,7 1 149 847 25. 106,3 360 898
2016 774 849 23. 102,6 362 413 37. 91,9 1 137 263 27. 98,9 412 436
2017 895 271 22. 115,5 398 298 37. 109,9 1 293 845 27. 113,8 496 696

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Základem našeho vývozu v roce 2017 bylo (dle klasifikace SITC1) zboží seskupené ve třídě 7, což jsou stroje a dopravní prostředky (69,6 % z hodnoty vývozu). Tato skupina výrobků se vyznačuje vyšším podílem přidané hodnoty, což je pro české exportující firmy předpoklad pro udržení konkurenceschopnosti. Třída 7 zahrnuje mj. osobní automobily Škoda, s nimiž je podle dovozce firmy Helkama mezi finskou veřejností spokojenost a vzhledem k probíhajícímu oživení na trhu, lze předpokládat zájem o škodovky i nadále (v roce 2017 byla Škoda třetí nejprodávanější značkou).  Další skupiny za skupinou 7 hodnotově zaostávají, druhou významnou položkou je třída 6 (průmyslové zboží, mj. i televizory Panasonic, které patří mezi 3 nejprodávanější značky) s podílem 14 % a třetí v pořadí je třída 8 (různé hotové výrobky) s cca 9% podílem. Uvedené tři skupiny (7, 6 a 8) zahrnují téměř 93 % veškerého českého exportu do Finska.

V dovozu z Finska dominují třídy 6 (průmyslové zboží) a 7 (stroje a dopravní prostředky), s podílem 35, resp. 33 %, třída 5 (chemikálie) pak tvoří 16 % finského dovozu.

V rámci podrobnějšího členění (dle HS2) byla největší vývozní položkou v roce 2017 motorová vozidla (tř. 87), jež se na celkovém exportu do Finska podílela cca 35 %, dále stroje a přístroje mechanické (tř. 84) s 22,8 %, elektronické přístroje (tř. 85) s podílem 12,3 % a výrobky ze železa a oceli (tř. 73) s více než 6% podílem.

Největší dovozní položkou byly elektronické přístroje (tř. 85), jež se na dovozu podílely více než 15 % a dále papír a karton (tř. 48) s podílem 14 %.

10 nejvýznamnějších položek českého vývozu dle HS4 (2017):

 • 8703 Auta osobní a jiná vozidla motorová pro přepravu osob
 • 8708 Části součásti vozidel motor osob aj traktorů                 
 • 8471 Stroje automatického zpracování dat, jednotky, snímače ap
 • 8517 Přístroje telefonní,ost.přístroje pro vysílání,příjem hlasu,dat jn
 • 9503 Tříkolky,kolob.;kočárky pro panenky;panenky;hračky
 • 8431 Součásti jeřábů vozíků ap buldozerů fréz aj
 • 7326 Výrobky ostatní z železa, oceli
 • 7308 Konstrukce části desky tyče aj z železa oceli
 • 8537 Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a jiné základny
 • 8528 Monitory a projektory, bez vestavěného televizního přijímacího přístroje.

10 nejvýznamnějších položek českého dovozu dle HS4 (2017)

 • 4810 Papír karton ap natírané kaolínem aj barvené
 • 4703 Buničina dřevná nátronová sulfátová
 • 8536 Zařízení el.k ochraně,spínání el.obvodů,‹1000V;konekt.pro opt.vlákna
 • 7219 Výrobky ploché válce z oceli nerez nad 600 mm
 • 8532 Kondenzátory elektr pevné otočné dolaďovací
 • 8436 Stroje ost pro zemědělství lesnictví ap líhně
 • 3004 Léky odměřené ne krev antisera ap vata aj
 • 3902 Polymery propylenu olefínů v primár formách
 • 8517 Telefonní přístroje, včetně telefonů pro celulární sítě
 • 8504 Transformátory el měniče statické induktory.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V roce 2017 patřily mezi nejvíce vyvážené služby do Finska jednoznačně telekomunikační, IT a informační služby (45% podíl), dále služby v oblasti cestovního ruchu (22 %), dopravy (18 %) a služby zpracování zboží (6 %). V oblasti dovozu služeb největší podíl zaujímaly telekomunikační, IT a informační služby (36 %), dále služby v oblasti dopravy (28 %), podnikatelské služby (15 %) a  služby v oblasti cestovního ruchu (13 %). 

Bilance vzájemné výměny služeb (v mil. Kč):

  Vývoz služeb (příjmy) Dovoz služeb (výdaje) Obrat Saldo
2013 3 557 1 366 4 923 2 191
2014 3 763 1 654 5 417 2 109
2015 4 807 1 827 6 634 2 980
2016 5 110 1 891 7 001 3 219
2017 5 391 1 902 7 293 3 489

Zdroj: ČNB, statistika platební bilance, struktura b.ú.  

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Zatímco se podle statistiky Finské banky pohybovaly finské investice v ČR po několik let v řádu 100-150 mil. EUR (161 mil. EUR v roce 2015), v roce 2016 pak došlo ke skokovému zvýšení investovaných financí na téměř 250 mil. EUR. Investice českých firem ve Finsku jsou pak přibližně o řád menší (5 mil. EUR v roce 2016) - podrobné údaje jsou uvedeny v tabulce v části 2.5.

Nejvýznamnější FI investice v ČR:

 • KONE -  výroba výtahů a eskalátorů, závod v Ústí nad Labem postaven v roce 2004.
 • TIETO -  IT služby, software, consulting, činnost zahájena v roce 2004, celkem 2 500 osob, s IBM největší firma v ČR v oblasti softwarových a konzultačních řešení.
 • STORA ENSO -  dřevařská výroba, pelety, teplárna (z bioodpadů), výstavba kombinovaného závodu na výrobu tepla a energie ve Ždírci nad Doubravou otevřen v r. 2016.
 • YIT -  developerská společnost, výstavba a prodej bytů, na českém trhu od roku 2008, v roce 2012 odkoupil YIT developerský projekt na výstavbu 300 bytů v pražských Modřanech.
 • ALMA MEDIA - koncem roku 2011 oznámila největší finská mediální skupina Alma Media, že koupila za 35 mil. EUR největší českou firmu na zprostředkování práce LMC, s.r.o. 

Nejvýznamnější české investice ve Finsku:

 • ŠKODA TRANSPORTATION - vlastník dceřiné společnosti TRANSTECH OY, převzetí v srpnu 2015, přední evropský výrobce dvoupodlažních železničních jednotek, výrobce nízkopodlažních tramvají určených převážně pro náročné klimatické podmínky ve Skandinávii, více než 550 zaměstnanců, záměr proniknout i na evropské trhy.
 • VAFO PRAHA – výrobce prémiových krmiv pro psy a kočky značky Brit, v roce 2018 vstup do finské společnosti Prima Pet – lídra na finském trhu krmiv pro domácí zvířata (pobočky i ve Švédsku a Polsku, výrobní závod v Estonsku).

Dle dostupných informací lze zařadit mezi nejvýznamnější níže uvedené firmy a společnosti, které se významnou měrou podílely na rozvoji česko-finských obchodních vztahů:

Český vývoz:

 • ŠKODA AUTO, a.s.
 • PANASONIC CZECH REPUBLIC, s.r.o.
 • METROSTAV, a.s.
 • VÍTKOVICE STEEL, a.s.
 • KONE, s.r.o.
 • PHILIP MORRIS ČR, a.s.
 • TOS KUŘIM, s.r.o.
 • MITAS, a.s.
 • MITTAL STEEL OSTRAVA, a.s.
 • TOS VARNDSDORF, a.s.
 • ŠKODA POWER, a.s.
 • UNILEVER ČR, s.r.o.
 • OP PAPÍRNA, s.r.o.
 • FERONA, a.s.
 • PROCTER & GAMBLE
 • KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY, a.s.
 • NOKIAN TYRES, s.r.o.
 • MERIMEX, s.r.o.
 • NOKIA CZ, s.r.o.
 • OUTOKUMPU, s.r.o.
 • RUUKI CZ, s.r.o.

Český dovoz:

 • UNILEVER ČR, s.r.o.
 • OP PAPÍRNA, s.r.o.
 • FERONA, a.s.
 • PROCTER & GAMBLE
 • KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY, a.s.
 • NOKIAN TYRES, s.r.o.
 • MERIMEX, s.r.o.
 • NOKIA CZ, s.r.o.
 • OUTOKUMPU, s.r.o.
 • RUUKI CZ, s.r.o.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

 V obchodní oblasti platí v současné době tyto smlouvy a dohody:

 • Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii, podepsána 16. 4. 2003 v Athénách, vstup v platnost 1. 5. 2004
 • Dohoda o ochraně a podpoře investic, podepsána 6. 11. 1990, vstup v platnost od 23. 10. 1991 (zákon č. 478/91)
 • Dohoda o zabránění dvojímu zdanění, podepsána 2. 12. 1994, vstup v platnost od 12. 12. 1995 (zákon č. 43/96).

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Bilaterální spolupráce v oblasti rozvojové pomoci se soustřeďuje pouze na vzájemnou výměnu zkušeností. V tomto směru jsou Finové velmi vstřícní a ochotně (na žádost české strany) organizují školení českých expertů na finských partnerských ministerstvech a technických centrech.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: