Finsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

5. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Helsinskách (Finsko)

  

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vývoz ČR do Finska pravidelně roste, avšak díky výraznému poklesu dovozu obrat stagnuje. Vývoz za rok 2016 dosáhl hodnoty téměř 21 mld. Kč, což představuje v korunovém vyjádření nárůst o cca 1,7 % v porovnání s loňským rokem. Na straně druhé, dovoz v korunových cenách (9,8 mld. Kč) poklesl o 9 %, čímž došlo k dalšímu nárůstu salda ve prospěch ČR o více než 13 %. Obrat vzájemného obchodu se díky výraznému poklesu dovozu snížil za rok 2016 o více než 1 %.

Vývoj vzájemné obchodní výměny (v tis. EUR):

Rok Vývoz Dovoz Obrat Saldo
EUR poř. index EUR poř. index EUR poř. index EUR
2012 586 474 22. 88,4 347 915 33. 94,2 934 389 29. 90,4 238 559
2013 587 103 23. 100,1 309 762 39. 89,0 896 865 30. 96,0 277 341
2014 693 147 22. 118,1 373 975 35. 120,7 1 067 122 26. 119,0 319 172
2015 755 372 21. 107,7 394 475 34. 103,7 1 149 847 25. 106,3 360 898
2016 774 849 23. 102,6 362 413 37. 91,9 1 137 263 27. 98,9 412 436

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Základem našeho vývozu v roce 2016 bylo (dle klasifikace SITC1) zboží seskupené ve třídě 7, což jsou stroje a dopravní prostředky (64,5 % z hodnoty vývozu). Tato skupina výrobků se vyznačuje vyšším podílem přidané hodnoty, což je pro české exportující firmy předpoklad pro udržení konkurenceschopnosti. Třída 7 zahrnuje mj. osobní automobily Škoda, s nimiž je podle dovozce firmy Helkama mezi finskou veřejností spokojenost a vzhledem k nastupujícímu oživení na trhu, lze předpokládat zájem o škodovky i nadále.  Další skupiny za skupinou 7 hodnotově zaostávají, druhou významnou položkou je třída 6 (průmyslové zboží, mj. i televizory Panasonic, které patří mezi 3 nejprodávanější značky) s podílem přes 15 % a třetí v pořadí je třída 8 (různé hotové výrobky) s cca 12% podílem. Uvedené tři skupiny (7, 6 a 8) zahrnují přes 90 % veškerého českého exportu do Finska.

V dovozu z Finska dominují třídy 6 (průmyslové zboží) a 7 (stroje a dopravní prostředky), s podílem 38, resp. 29 %, třída 5 (chemikálie) pak tvoří 17 % finského dovozu.

V rámci podrobnějšího členění (dle HS2) byla největší vývozní položkou v roce 2016 motorová vozidla (tř. 87), jež se na celkovém exportu do Finska podílela více než 28 %, dále stroje a přístroje mechanické (tř. 84) s 21,2 %, elektronické přístroje (tř. 85) s podílem 17,2 % a výrobky ze železa a oceli (tř. 73) s téměř 7% podílem.

Největší dovozní položkou byl papír a karton (tř. 48) s podílem 18 %.

10 nejvýznamnějších položek českého vývozu dle HS4 (2016):

 • 8703 Auta osobní a jiná vozidla motorová pro přepravu osob                  
 • 8471 Stroje automatického zpracování dat, jednotky, snímače ap
 • 8708 Části součásti vozidel motor osob aj traktorů
 • 8517 Přístroje telefonní,ost.přístroje pro vysílání,příjem hlasu,dat jn
 • 8542 Obvody integrované elektronické
 • 9503 Tříkolky,kolob.;kočárky pro panenky;panenky;hračky
 • 8523 Disky,pásky aj.média pro záznam zvuku,obrazu ap,ne HS 37
 • 8473 Části strojů psacích počítacích aut zprac dat
 • 8431 Součásti jeřábů vozíků ap buldozerů fréz aj
 • 7326 Výrobky ostatní z železa, oceli.

10 nejvýznamnějších položek českého dovozu dle HS4 (2016)

 • 4810 Papír karton ap natírané kaolínem aj barvené
 • 4703 Buničina dřevná nátronová sulfátová
 • 8536 Zařízení el.k ochraně,spínání el.obvodů,‹1000V;konekt.pro opt.vlákna
 • 8532 Kondenzátory elektr pevné otočné dolaďovací
 • 3004 Léky odměřené ne krev antisera ap vata aj
 • 3902 Polymery propylenu olefínů v primár formách
 • 8504 Transformátory el měniče statické induktory
 • 7219 Výrobky ploché válce z oceli nerez nad 600 mm
 • 4823 Papíry kartony lepenky vata buničitá ap jiné
 • 4011 Pneumatiky nové z pryže.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V roce 2016 patřily mezi nejvíce vyvážené služby do Finska telekomunikační, IT a informační služby (39% podíl), dále služby v oblasti cestovního ruchu (23 %), dopravy (17 %) a služby zpracování zboží (8 %). V oblasti dovozu služeb největší podíl zaujímaly služby v oblasti dopravy (28 %), telekomunikační, IT a informační služby (27%), podnikatelské služby (17 %) a  služby v oblasti cestovního ruchu (13 %). 

Bilance vzájemné výměny služeb (v mil. Kč):

  Vývoz služeb (příjmy) Dovoz služeb (výdaje) Obrat Saldo
2012 2 128 1 813 3 941 315
2013 3 557 1 366 4 923 2 191
2014 3 763 1 654 5 417 2 109
2015 4 807 1 827 6 634 2 980
2016 5 110 1 891 7 001 3 219

Zdroj: ČNB, statistika platební bilance, struktura b.ú.  

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Podle statistiky Finské banky se každoroční finské investice v ČR pohybují v řádu 100-150 mil. EUR (161 mil. EUR v roce 2015), investice českých firem ve Finsku jsou pak přibližně o řád menší (8 mil. EUR v roce 2015) - podrobné údaje jsou uvedeny v tabulce v části 2.5.

Nejvýznamnější FI investice v ČR:

 • KONE -  výroba výtahů a eskalátorů, závod v Ústí nad Labem postaven v roce 2004.
 • TIETO -  IT služby, software, consulting, činnost zahájena v roce 2004, celkem 2 500 osob, s IBM největší firma v ČR v oblasti softwarových a konzultačních řešení.
 • STORA ENSO -  dřevařská výroba, pelety, teplárna (z bioodpadů), výstavba kombinovaného závodu na výrobu tepla a energie ve Ždírci nad Doubravou otevřen v r. 2016.
 • YIT -  developerská společnost, výstavba a prodej bytů, na českém trhu od roku 2008, v roce 2012 odkoupil YIT developerský projekt na výstavbu 300 bytů v pražských Modřanech.
 • ALMA MEDIA - koncem roku 2011 oznámila největší finská mediální skupina Alma Media, že koupila za 35 mil. EUR největší českou firmu na zprostředkování práce LMC, s.r.o. 

Nejvýznamnější česká investice ve Finsku:

 • ŠKODA TRANSPORTATION - v srpnu 2015 zakoupila Škoda Transportation majoritní části akcií (75 %) společnosti Transtech Oy, jediného FI výrobce železničních a tramvajových vozů. V roce 2016 společnost několikrát výrazně uspěla na místním trhu. Po Helsinkách, kde již jezdí prvních 13 z celkem 40 ks objednaných nízkopodlažních tramvají ForCity Smart Artic, byla na konci října 2016 podepsána dohoda o dodávkách tramvají i do Tampere. V první fázi firma dodá 15 až 20 strojů s tím, že město na opci může odebrat dalších až 46 tramvají. Hodnota kontraktu závisí na konečném objemu objednaných vozidel a pohybuje se mezi 3,2 až 3,8 milionu eur (87 milionů až 103 milionů Kč) za jednu tramvaj. Po úspěchu v Tampere podepsali v prosinci 2016 představitelé Helsinek a Škody Transportation smlouvu na dodávku dalších 49 tramvajových souprav za cca 150 mil. EUR (cca 4 mld. Kč). Nová typová řada Artic bude nasazena v tramvajové dopravě v Helsinkách (20 souprav v hodnotě cca 57,3 mil. EUR) a na nově budované okružní lince okolo hlavního města (29 souprav v hodnotě cca 95,2 mil. EUR).

Dle dostupných informací lze zařadit mezi nejvýznamnější níže uvedené firmy a společnosti, které se významnou měrou podílely na rozvoji česko-finských obchodních vztahů:

Český vývoz:

 • ŠKODA AUTO, a.s.
 • PANASONIC CZECH REPUBLIC, s.r.o.
 • METROSTAV, a.s.
 • VÍTKOVICE STEEL, a.s.
 • KONE, s.r.o.
 • PHILIP MORRIS ČR, a.s.
 • MITAS, a.s.
 • MITTAL STEEL OSTRAVA, a.s.
 • TOS VARNDSDORF, a.s.
 • ŠKODA POWER, a.s.
 • UNILEVER ČR, s.r.o.
 • OP PAPÍRNA, s.r.o.
 • FERONA, a.s.
 • PROCTER & GAMBLE
 • KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY, a.s.
 • NOKIAN TYRES, s.r.o.
 • MERIMEX, s.r.o.
 • NOKIA CZ, s.r.o.
 • OUTOKUMPU, s.r.o.
 • RUUKI CZ, s.r.o.

Český dovoz:

 • UNILEVER ČR, s.r.o.
 • OP PAPÍRNA, s.r.o.
 • FERONA, a.s.
 • PROCTER & GAMBLE
 • KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY, a.s.
 • NOKIAN TYRES, s.r.o.
 • MERIMEX, s.r.o.
 • NOKIA CZ, s.r.o.
 • OUTOKUMPU, s.r.o.
 • RUUKI CZ, s.r.o.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

 V obchodní oblasti platí v současné době tyto smlouvy a dohody:

 • Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii, podepsána 16. 4. 2003 v Athénách, vstup v platnost 1. 5. 2004
 • Dohoda o ochraně a podpoře investic, podepsána 6. 11. 1990, vstup v platnost od 23. 10. 1991 (zákon č. 478/91)
 • Dohoda o zabránění dvojímu zdanění, podepsána 2. 12. 1994, vstup v platnost od 12. 12. 1995 (zákon č. 43/96).

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Bilaterální spolupráce v oblasti rozvojové pomoci se soustřeďuje pouze na vzájemnou výměnu zkušeností. V tomto směru jsou Finové velmi vstřícní a ochotně (na žádost české strany) organizují školení českých expertů na finských partnerských ministerstvech a technických centrech.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: