Firmy zemí V4 se představily v ruském Inovačním centru Skolkovo

10. 5. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Firmy zemí V4 se představily v ruském Inovačním centru Skolkovo Dne 26. dubna 2016 v rámci předsednictví České republiky ve Visegrádské skupině uspořádal ZÚ Moskva mezinárodní delegaci do ruského Inovačního centra Skolkovo. Akce proběhla za účasti cca 20 představitelů diplomatických misí a zástupců vybraných firem z České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska.

V úvodu vystoupil s úvodním pozdravem vedoucí ekonomického úseku ZÚ Moskva M. Bašta, který zmínil důležitost spolupráce zemí V4 a potvrdil, že: „Firmy zemí V4 mají zájem o rozvoj konkrétních projektů v oblasti vědy, výzkumu a inovací ve Skolkovu.“ Poté A. Nikina, vedoucí mezinárodních projektů v nadaci Skolkovo, seznámila účastníky s možnostmi spolupráce s Inovačním centrem Skolkovo a představila zaměření jednotlivých klastrů. Návazně ruská strana upřesnila informace o místní univerzitě a probíhajícím výzkumu. Ve druhé části programu představili zástupci firem zemí V4 aktivity svých společností.

Během jednání zástupci nadace Skolkovo Foundation projevili zájem o další spolupráci s některými ze zúčastněných firem, a to se společnostmi Fatra (CZ), Vítkovice Machinery Group (CZ) a Nivelco (HU). Tyto firmy návazně budou jednat již o konkrétních možnostech spolupráce přímo s odpovědnými pracovníky Skolkova.

Projekt Skolkovo je iniciován ruskou vládou, v němž se angažuje zejména premiér D. Medveděv, který je v současnosti předsedou správní rady. Řídícím orgánem centra je Skolkovo Foundation. Aktuálně je Skolkovo tvořeno čtyřmi klíčovými pilíři, a to startupy, průmyslovými partnery, investory a Skoltechem. Společně pak vytvářejí dvě infrastruktury: Inovation City a Technopark.

Hlavním posláním Skolkova je diverzifikace a růst ruské ekonomiky prostřednictvím komercializace inovací a technologií. Za tímto účelem podporuje zejména tzv. startupy, které se realizují v pěti klastrech – energetickém, informačních technologií, jaderného výzkumu, biomedicíny a vesmíru. Každý rok chce Skolkovo Foundation do projektu přijímat okolo jednoho tisíce začínajících firem. Jejich financování je z 52 % z veřejných zdrojů.

Na univerzitě Skoltech nyní působí 315 magisterských a doktoranských studentů a asi padesát učitelů z mnoha zemí světa. Strategickým partnerem je americký MIT. Chlouba Skoltechu, supermoderní kampus kruhového tvaru, má být dokončen koncem roku 2017.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Moskvě (Rusko).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek