Fotovoltaické panely: od 1. července podpora jen v případě ekologické likvidace

9. 7. 2012

  • Země: Itálie
  • Datum zveřejnění: 04.07.2012
  • Zdroj: infobuildenergia

Od prvního července tohoto roku budou mít přístup ke státním pobídkám pouze ty společnosti, které produkují nebo importují fotovoltaické panely, u kterých budou garantovat jejich řádnou správu „konce života“. To stanoví ministerská vyhláška z 5. 5. 2011 (IV zákon o energetice) v odstavci 11, bod 6: pro fotovoltaické systémy, které přijdou do provozu po 30. červnu, odpovědný subjekt za dané zařízení musí poskytovat správci energetických služeb (GSE) potvrzení, že výrobce či importér zařízení zajistí a garantuje recyklaci fotovoltaických modulů na konci svého provozu.

Toto je první případ, kdy národní regulace výslovně stanoví požadavky na záruky v oblasti přístupu ke státní podpoře obnovitelných zdrojů energie.

Zákonodárce, ve srovnání s 13 GW instalovaného výkonu v současnosti v Itálii, a s ohledem na cíle fotovoltaických zařízení, která by měla dosáhnout výkonu 23 GW do roku 2016, považoval za nutné regulovat i recyklaci a ekologickou likvidaci těchto zařízení.

Zpracovala ředitelka kanceláře CzechTrade Milán.

Tisknout Vaše hodnocení: