Francie je nejdůležitějším obchodním partnerem, se kterým nemáme společnou hranici

4. 11. 2015 | Zdroj: Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR)

motiv článku - Francie je nejdůležitějším obchodním partnerem, se kterým nemáme společnou hranici Exportní fórum pro malé a střední podniky 2015, pořádané Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) v rámci Dne podnikatelů ČR, bylo letos zaměřeno na Francii. Analýza AMSP ČR, jejímž partnerem je Komerční banka, ukázala, že Francie je hned po našich sousedech nejvýznamnějším ekonomickým partnerem, a to jak s ohledem na přímé obchody, tak investice.

Analýza AMSP ČR ukazuje, že export do Francie roste zatím největším tempem v historii (17,8%) což je více než je míra růstu všech našich exportů (13,1 %). Jen v roce 2015 celkový vývoz do Francie dosáhne hodnoty téměř 200 miliard korun, čímž si Francie upevní pozici čtvrtého nejvýznamnějšího exportního partnera, s podílem 5,15 % na celkovém vývozu.

Společně s USA, Francií a Itálií, se drží Francie s podílem 5,5 % ihned za Německem (19 %) i s ohledem na podíl exportu na bázi přidané hodnoty. Pro malé a střední podniky to znamená, že ve Francii můžeme realizovat obchody se solidními cenami, a Francie tím pro nás není typickou tranzitní, tzv. reexportní zemí. Skladba exportovaného sortimentu je vyvážená, žádná z komodit nemá více než čtvrtinový podíl, nejvíce vyvážíme produkty z odvětví automobilového průmyslu, s celkovým podílem 23 %, následují kancelářské stroje a zařízení k automatickému zpracování dat a služby, každé ve výši 10 %.

Stejně intenzivně jako export roste i import z Francie, a to o 13,1 %, což je těsně nad růstem celkových importů (12,2 %).

Francie je historicky rovněž čtvrtým největším investorem v ČR, přičemž hodnoty francouzských investic v ČR jsou v celkovém součtu vyšší než investice americké a jsou přibližně třetinové vůči celkovému německému kapitálu investovaném v ČR. Celkový počet francouzských firem v ČR je přibližně 500.

„Francouzští investoři jsou pro nás zajímaví, protože se v současné době orientují na projekty s vysokou přidanou hodnotou. Ať již jde o firmy z oborů jako je letectví, nebo tradiční obory jako je automobilový průmysl, mají zájem rozvíjet design a vývoj včetně prototypování a nové koncepty výroby jako například Industry 4.0, tedy nové úrovně průmyslové výroby,“ říká Karel Kučera, generální ředitel agentury CzechInvest. „Na místě je určitě i zmínka o francouzské spoluúčasti na jednom z nejvýznamnějších investičních projektů – automobilce Toyota Peugeot Citroën Automobile v Kolíne,“ dodává.

Předseda AMSP CŘ Karel Havlíček vidí další spolupráci mezi českými a francouzskými firmami optimisticky: „Vzájemný obchod a investice rostou nebývalým tempem a poslední měsíce naznačují, že zažité obavy našich firem s ohledem na spolupráci s francouzskými partnery jsou minulostí. Francie se stává nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR ze zemí, se kterými nemáme společné hranice.“

„Dvouciferný růst vzájemného obchodu mezi ČR a Francií vychází nejenom z historicky silných ekonomických vazeb, ale i kulturní blízkosti a v neposlední řadě i bankovní podpory. Uplatnění českého exportu na francouzském trhu například výrazně usnadňuje silná provázanost mezi Komerční bankou a mateřskou Société Générale. Tato skutečnost zvyšuje vývozní a investiční možnosti českých firem v zemi galského kohouta, ale funguje přirozeně i opačným směrem,“ uvedl Radek Basár, zástupce výkonného ředitele pro Marketing a Komunikaci v Komerční bance.

Jaroslav Hubata-Vacek, ředitel Francouzsko-české obchodní komory, která společně s AMSP ČR toto exportní fórum spolupořádala, k tomu dodává: „Pro každou malou a střední firmu je vždy méně riskantní a méně nákladné se pohybovat v kulturně i geograficky blízkém prostředí. Francouzský trh je druhý největší v Evropě a pro české podnikatele skýtá do budoucna velký a doposud nevyužitý potenciál. Příklady firem jako Linet, TESCAN, Alukov nebo PBtisk dokazují, že po překonání počátečních nedorozumění či překážek, může být úspěch na francouzském trhu zásadní pro jejich další růst a rozvoj.“

Setkání proběhlo za podpory Velvyslanectví Francie v Praze, a za osobní účasti francouzského velvyslance Jean-Pierra Asvazadouriana. Více než 80 podnikatelů diskutovalo s nejvýznamnějšími českými exportéry nebo francouzskými investory v ČR jakou zvolit obchodní taktiku, jak vyjednávat o vstupu cizího kapitálu do českých firem nebo jak financovat české aktivity ve Francii.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek