Francouzi a pracovní doba v roce 2015

1. 7. 2016

  • Země: Francie
  • Datum zveřejnění: 16.06.2016
  • Zdroj: L’Usine Nouvelle

ilustrační obrázekInstitut ekonomických studií Coe-Rexecode vypracoval studii o pracovní době Francouzů, jíž srovnává s ostatními členskými státy EU. Data institut čerpal z Eurostatu.

Studie uvádí, že počet odpracovaných hodin Francouzů zaměstnaných na plný úvazek byl v loňském roce v průměru 1 646 hodin. To je nejméně ze všech 28 členských zemí EU: například ve srovnání s Německém je to méně o 199 hodin, s Itálií o 130 hodin a s Velkou Británií dokonce o 228 hodin. Srovnání jednotlivých zemí EU viz přiložený Graf 1.

Francouzští zaměstnanci pracující na částečný úvazek vloni v průměru odpracovali 981 hodin, což odpovídá 60 % času odpracovaného zaměstnanci na plný úvazek, a číslo je v tomto případě nad evropským průměrem. Pro srovnání – v Německu zaměstnanci v rámci částečného úvazku průměrně odpracovali 889 hodin (48 % doby plného úvazku), v Itálii 1 017 hodin (57 % plného úvazku) a ve Velké Británii 873 hodin (47 % plného úvazku). Srovnání jednotlivých zemí EU viz přiložený Graf 2.

Francouzští podnikatelé a OSVČ (jako hlavní činnost) vloni průměrně odpracovali 2 335 hodin, což je o 42 % více než zaměstnanci na plný pracovní úvazek. Číslo se řadí mezi jedno z nejvyšších v rámci EU 28. Téměř ve všech zemích EU pracují podnikatelé a OSVČ více, než zaměstnanci na plný úvazek. V Německu je to o 26 % více, v Itálii o 21 % a ve Velké Británii „pouze“ o 8 %. Srovnání jednotlivých zemí EU viz přiložený Graf 3.

Studie přináší také srovnání pracovní doby Francie a Německa dle jednotlivých sektorů ekonomiky (průmysl, zemědělství, stavebnictví, služby tržní a netržní povahy). Ve všech sledovaných sektorech němečtí zaměstnanci v průměru odpracovali více hodin než Francouzi. Například v zemědělství to bylo o 348 hodin více, v sektoru služeb netržní povahy o 238 hodin více, v průmyslu pak o 168 hodin více (v roce 2010 činil rozdíl 184 hodin). Srovnání obou zemí viz přiložený Graf 4.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Paříži.

Tisknout Vaše hodnocení: