Francouzské podniky produkující vlastní elektřinu z obnovitelných zdrojů budou mít nárok na prémie

30. 6. 2016

  • Země: Francie
  • Datum zveřejnění: 13.06.2016
  • Zdroj: L’Usine Nouvelle

Stále více průmyslových podniků má zájem konzumovat vlastní vyprodukovanou elektřinu z obnovitelných zdrojů. Ve Francii mají takové firmy nyní vhodnou příležitost na získání finanční podpory – Ministerstvo životního prostředí oznámilo první výběrové řízení na přidělení prémií firmám, jež vyrábí energii pro vlastní spotřebu. Celkem 100 až 500 projektů z oblasti obnovitelných zdrojů a s kapacitou 100 – 500 kW (celkem 50 MW) bude moci získat prémie na kW spotřebované na místě (prémie za kW dodané do veřejné sítě budou zachovány).

Hlavními cílenými subjekty jsou ty ze sektoru průmyslu, služeb a zemědělství. Ideálním „kandidátem“ na přidělení dotací je fotovoltaika, avšak všechny technologie obnovitelných energií jsou povoleny. Kompletní specifikace podmínek by měla být Ministerstvem zveřejněna na konci června nebo začátkem července.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Paříži.

Tisknout Vaše hodnocení: