Fungování systému Obchodního rejstříku od ledna 2014

13. 1. 2014 | Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti (MS)

motiv článku - Fungování systému Obchodního rejstříku od ledna 2014 Dnem 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a zákon č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Nová zákonná úprava s sebou přináší nutné změny Informačního systému obchodního rejstříku (dále jen ISROR).

Od 1. ledna 2014 došlo k postupnému nasazování úprav systému s důrazem na zajištění funkcionality formulářů pro podání prvozápisů a změn v obchodním rejstříku na stránkách Ministerstva spravedlnosti, tak jak předpokládá nařízení vlády č. 351/2012 Sb. ze dne 16. 10. 2013. V rámci první etapy nastanou pro veřejnost následující změny a omezení:

  • Ke dni 31. 12. 2013 byla ukončena platnost formulářů ve formátu ZFO a PDF.
  • Ke dni 31. 12. 2013 došlo k automatickému vymazání dat rozpracovaných inteligentních formulářů na stránkách justice.cz.
  • Od 6. ledna 2014 jsou dostupné nové inteligentní formuláře rozšířené o možnost zápisu nových právních forem a rozšířené o skutečnosti dle nové legislativy. Návrhy lze podat v listinné nebo elektronické podobě. Ať už je návrh podáván v listinné nebo v elektronické podobě, musí být elektronicky vyplněn na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti (§ 17 odst. 1 nařízení vlády č. 351/2013 Sb.).

Etapový přechod na nový systém si vyžádá některá omezení

Z důvodů velkého objemu změn systému ISROR v kontextu NOZ je celkový proces kompletního upgradu rozpracován do čtyř etap s celkovou odhadovanou dobou realizace 7 až 9 měsíců. Po tuto dobu bude systém ISROR pracovat v přechodném režimu ve kterém se mohou projevovat některá omezení.

Z pohledu veřejně přístupných částí systému by neměly vzniknout vážnější komplikace spojené s přechodem na novou verzi systému. Lze však předpokládat, že cca v prvních 5 měsících mohou nastat určitá omezení v rámci zpracovávání jednotlivých požadavků. Z toho důvodu bude ze strany Ministerstva spravedlnosti rozšířena uživatelská podpora přímo pro tyto případy, která pomůže veřejnosti s problémy, jež se v rámci systému mohou v souvislosti s novou úpravou vyskytovat.

Příklad omezení v aplikaci ISROR v době přechodného režimu:

  • Údaje, které lze zapsat do textu mohou být zapisovány (z již upravených IF „překládány“) do „textů“ (za osobu, ostatní skutečnosti)
  • Omezení funkčnosti inteligentního formuláře (pro fúzi, rozdělení, převod)
  • Úpravy v zápisech u některých specifických právních forem fyzických osob podnikajících, tuzemských odštěpných závodů, zahraničních právnických osob…
  • Předregistrace názvu obchodní korporace
  • Kvalita poskytovaných dat pro externí odběratele

Vyhledávání v Obchodním rejstříku

Podání do obchodního rejstříku prostřednictvím inteligentních formulářů

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek