Gambie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

17. 7. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Dakaru (Senegal)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2013

2014

2015

2016

2017

Vývoz z ČR do Gambie

 172

1 832

220

142

 325

Dovoz do ČR z Gambie

 113

31

34

43

 46

Bilance

59

1 801

187

99

 279

Údaje v tisících USD
Zdroj: Český statistický úřad

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz ČR do Gambie v roce 2017 podle skupin zboží dle mezinárodní klasifikace

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota USD (tis.)

84

Kotle, přístroje mechanické

141

63

Výrobky textilní

118

90

Traktory, motorová vozidla

23

70

Sklo a výrobky skleněné

10

31

Hnojiva

5

40

Kaučuk a výrobky z něj

5

42

Výrobky kožené

5

73

Výrobky ze železa a oceli

5

85

Přístroje elektronické

3

82

Výrobky nožířské z kovu

2

Dovoz ČR z Gambie v roce 2017 podle skupin zboží dle mezinárodní klasifikace

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota USD (tis.)

27

Paliva, oleje 

29

71

Drahé kovy, bižuterie

13

33

Přípravky kosmetické

2

48

Kartony, lepenka

1

68

Výrobky z kamene, sádry

1

Zdroj: Český statistický úřad

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

N/A

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Dakar nemá informace o investicích českých firem v Gambii.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

N/A

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

N/A

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: