Ghana: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

7. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)
Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2012

2013

2014

2015

2016

Vývoz ČR do Ghany 

23,59

17,71

18,1 

16

23,49

Dovoz ČR z Ghany 

16,85

10,1

3,2

3,45

3,37

Bilance

6,7

7,6

14,85

12,55

20,12

údaje v milionech USD
Zdroj Český statistický úřad) 

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz ČR do Ghany v roce 2014 podle skupin zboží dle mezinárodní klasifikace

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota USD (tis.)

0

Potraviny a živá zvířata

46

2

Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv

721

3

Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály

2

5

Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n.

794

6

Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (kovové výrobky)

2 871

7

Stroje a dopravní prostředky

13 066

8

Průmyslové spotřební zboží

604

 zdroj: Český statistický úřad

Dovoz ČR z Ghany v roce 2014 podle skupin zboží dle mezinárodní klasifikace

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota USD (tis.)

0

Potraviny a živá zvířata

1 470

2

Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv (textilní vlákna)

1 128

5

Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. (anorganické chemikálie)

1

6

Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (kovové výrobky)

540

7

Stroje a dopravní prostředky

20

8

Průmyslové spotřební zboží

64

9

Komodity a předměty obchodu

22

zdroj: Český statistický úřad

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Obsah neuveden

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

 • Společnost Knights - investice do továrny na obuv v gghanském Kumasi
 • Stallion Group – dovozce osobních automobilů Škoda, jedná se o mezinárodně operující indickou firmu
 • Ghana Heavy Equipment Ltd. – dovozce traktorů Zetor
 • BIGA International Ltd. – dovozce zahradní techniky Vari
 • Arrow Network Systems (ANS) Ltd. – česko-ghanská firma s českou majoritou. Dováží radiové modemy a vytváří sítě bezdrátového přenosu dat.
 • Interplast. Ltd. – největší výrobce plastových trubek a plastových oken v západní Africe, z ČR si dováží nástroje, plnidla a další komponenty.
 • Wellbeing Natural Products (Ghana) Ltd. - česko-ghanská firma, která se zaměřuje na výrobu bio a přírodních produktů. Nejnovějším produktem je SkyWater, balená pitná voda obohacená o jód.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Ghana o leteckých službách mezi jejich zeměmi a přes jejich území z roku 1961
 • Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Ghana z roku 1960
 • V červenci 2011 bylo na expertní úrovni uzavřeno jednání o Smlouvě o zamezení dvojímu zdanění, její podpis a ratifikaci blokuje ghanská strana.
 • Poslední kolo technických expertních jednání o Smlouvě o ochraně a podpoře investic se konalo v říjnu 2015 v Praze, její podpis se očekává do konce roku 2016.
 • Od roku 2011 je připravena k podpisu mezirezortní Dohoda o hospodářské spolupráci mezi ČR a Ghanou. Dohoda mj. předjímá vznik Smíšené komise jakožto implementačního nástroje aktivit předjímaných Dohodou. MPaO ČR uvažuje o podpisu Dohody během cesty ministra průmyslu a obchodu do Ghany někdy v průběhu roku 2015.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V rámci ZRS ČR náleží Ghana do kategorie neprioritních zemí.

V minulosti zde však byly realizovány malé lokální projekty v gesci ZÚ.

 • V roce 2006 byl realizován projekt v hodnotě 500 000 Kč zaměřený na zavedení internetu do škol.
 • V roce 2012 tak byl uskutečněn projekt dodávky generátoru na dřevoplyn vyrábějící elektrický proud a projekt zajištění zdrojů vody a jejího čerpání ve vybraných neelektrifikovaných lokalitách (vesnicích a usedlostech) pomocí vrtů (studní) osazených čerpadly poháněnými větrem.
 • V roce 2009 byl realizován projekt v hodnotě 407 237 Kč zaměřený na výměnu generátoru v uprchlickém táboře Buduburam.

Česká firma Knights prodala ghanské vládě doposud 250 kompaktních traktorů na sklízení rýže. Vláda pak poté taktory Cabrio prodává místním rolníkům s dotací 30 %. Prezident Mahama doufá v prohloubení ekonomických vztahů, které by zvýšily potravinovou soběstanočnost země. 

Pro akademický rok 2015–2016 Česká republika poskytla Ghaně 1 vládní stipendium. V současné době studují v ČR tři vládní stipendisté z Ghany. 

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: