Gruzie: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Tbilisi (Gruzie)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Sektorové příležitosti Gruzie

Perspektivní sektory

Konkrétní   příležitosti

Zdůvodnění ZÚ

Automobilový průmysl

8703 Auta osobní aj vozidla motorová pro přepravu osob

Určitě existuje jistý potenciál zvýšení objemu vývozu CZ automobilů do GE. Značka Škoda má v zemi dobré jméno a například GE policie používá mimo terenních vozidel výhradně Škody Oktávie. Nicméně za vysokou hodnotou dovozu aut do GE stojí především import ojetých vozidel z USA a JAP. GE působí jako hlavní reexportní dodavatel automobilů do AM a AZ a v omezené míře i některých zemí Střední Asie. Plánované zavedení povinných technických kontrol povede zřejmě k redukci počtu normám neodpovídajících vozidel na GE silnicích, a tím ke vzniku „window of opportunity“ pro EU výrobce aut, čemuž napomůže i postupné odbourávání tarifů v souvislosti s uzavřením DCFTA.

Strojírenství

8471 Automatické stroje, datové jednotky, snímače

Vzhledem k množství dováženému do GE a relativně malému podílu CZ exportu je v tomto segmentu opět velký potenciál.

8701 Traktory

S ohledem na priority v sektoru zemědělské výroby podle vládní strategie Produce in Georgia, kterými jsou výstavba moderních skleníků, živočišná výroba, zpracování ovoce a zeleniny, zpracování ořechů, zpracování vlny a kůže, zpracování tabáku a čaje, je potenciál dovozu CZ traktorů vysoký. Prostor k vývozu tedy bezpochyby existuje (ačkoliv v roce 2013 položka „8701 Traktory“ nebyla mezi Top 15 dovozními komoditami). S traktory Zetor jsou zde velmi dobré zkušenosti. ZÚ Tbilisi je s firmou Zetor, která je v začátcích jednání o možných dalších dodávkách, v kontaktu. Zemědělské firmy v GE neplatí DPH a daň z příjmu a nevztahuje se na ně placení cla na dovoz zemědělské techniky.

Elektrotechnika

8517 Přístroje telefonní, ost. přístroje pro vysílání

V tomto segmentu GE dováží zboží v hodnotě 152 101 tis. USD. ČR v této položce dodává do GE zboží v hodnotě pouhých 2145 tis. USD. Zde vidíme možnost navýšení. Telekomunikace jsou jedním z nejrychleji se rozvíjejících odvětví s rychle se rozšiřujícím trhem a zaváděním nejmodernějších technologií. V letech 2005-2008 vzrostl počet uživatelů mobilních telefonů z 1,4 mil. na 2,8 mil. V současnosti využívá internetu 38% obyvatel Tbilisi (od roku 2008 došlo ke zdvojnásobení počtu uživatelů). V ostatních velkých městech se počet uživatelů internetu pohybuje mezi 20-31%. V Gruzii platí poměrně liberální "elektronická" legislativa, která přináší případným investorům v této oblasti značné příležitosti. Liberální je získávání licencí, získání licence je požadováno pouze pro rádiové frekvence.

8528 Monitory, projektory bez TV, přijímače televizní

Podle vládní strategie přejde GE v červenci 2015 k digitálnímu vysílání, což pravděpodobně zvedne poptávku po set-top boxech. Dle nepotvrzených informací by měla jistá CZ firma dodat GE zařízení na měření sledovanosti televizních kanálů, tzv. peoplemetery. Další potenciál ZÚ Tbilisi vidí v otevírajícím se konferenčním businessu (vybavení konferenčních místností, audiotechnika, projekce) v souvislosti s výstavbou hotelových zařízení. S ohledem na celkovou hodnotu této položky v dovozu do GE (65 000 tis. USD), tradici výroby elektrotechnických výrobků v ČR a malé zastoupení těchto výrobků v CZ vývozu do GE, považujeme položku 8528 za velmi perspektivní.

Chemický průmysl

3402 Mycí a čisticí prostředky povrchové aktivní

Za posledních 10 let stoupl dovoz těchto prostředků do GE více než desetkrát. Absence velkoobjemového domácího závodu na výrobu čisticích prostředků. S postupným nástupem velkoobchodních řetězců v Gruzii lze očekávat stálý nárůst prodeje těchto výrobků. V loňském roce dosáhla hodnota CZ vývozu do GE v tomto segmentu pouhých 66 tis. USD.

Výrobky ze skla

7010 Demižony, láhve, baňky, aj. ze skla

V posledních 10 letech se dovoz těchto výrobků osminásobně zvýšil. Poptávce pomáhá i absence vratného systému lahví, kdy se např. i všechny použité pivní lahve vyhazují. Potenciál je jak v dodávce vlastních výrobků (lahví), tak v dodávce výrobních celků na produkci lahví na místě. Lze využít zkušeností CZ sklářského průmyslu a jeho dobrého jména v GE. Malý objem dovozu z CZ (v roce 2013 cca 80 tis. USD).

Výrobky ze železa a oceli

7326 Ostatní výrobky ze železa a oceli

Desetinásobný nárůst dovozu za posledních 10 let. Lze využít dobrého jména CZ v této oblasti. V roce 2013 obsahoval CZ vývoz v tomto segmentu 364 tis. USD. GE dovoz představoval 21 300 tis. USD.

Železniční doprava

8607 Součásti železničních vozidel vč. tramvají

Více než zdvacetinásobení hodnoty dovozu za posledních 10 let. Možné využití dobrého jména a zkušeností CZ v tomto oboru. Možnost navázání na úspěšné dodávky tramvají, trolejbusů a lokomotiv z doby Československa do Sovětského svazu. Absence kvalitní veřejné dopravy v Tbilisi a záměr obnovení tramvajového provozu. V CZ dovozu za minulý rok tato položka nefiguruje. Potenciál rozvoje železniční infrastruktury a nákup železničních vozidel v souvislosti s plánovaným otevřením napojení GE železnice na tureckou prostřednictvím projektu Baku-Tbilisi-Kars.

Aktuální sektorové příležitosti pro Gruzii

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

Vzhledem k tomu že Gruzie je rozvojovou ekonomikou, dováží převážné množství technologií, strojírenského zařízení a materiálů nutných pro ekonomický rozvoj. To platí především pro obnovu a modernizaci infrastruktury, výstavbu domů a zemědělskou výrobu.

I přesto, že více než 50% obyvatelstva pracuje v zemědělství, část potravin je dovážena – domácí potravinářský a zpracovatelský průmysl se rozvíjí jen pomalu. Zpracovatelské technologie se také dovážejí.

Uplatnění českých podnikatelů je možné u modernizace malých a středních vodních elektráren, ve výstavbě spalovem, tepláren, ve výrobě skla, v realizaci výrobků sanitární techniky, stavebních materiálů, ale i elektroniky, zabezpečovacích systémů, loveckých zbraní, potravinářských a zemědělských strojů, obnovy turistické infrastruktury, ochrany přírody a  stavebnictví. Gruzie má také zájem o firmy, které budou zkoumat minerální naleziště, včetně nalezišť ropy a zemního plynu.

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Hlavním pořadatelem veletrhů regionálního významu na výstavišti Expo je ExpoGeorgia, které každoročně pořádá výstavy ze sektorů stavebnictví, moto, potravinářství, telekomunikací atd. Kalendář akcí je k dispozici na výše uvedené webové stránce v odkazu Events.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: