Gruzie: Vztahy země s EU

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Tbilisi (Gruzie)

3.1. Zastoupení EU v zemi

EU je v Gruzii zastoupena následujícím způsobem:

  • DEU: Delegace EU
  • EUSR: Úřad zvláštního představitele EU pro Jižní Kavkaz a krizi v Gruzii
  • EUMM: Monitorovací mise EU

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Ke klíčové události ve vztahu Gruzie s EU došlo dne 27. června 2014, kdy předseda vlády Irakli Garibašvili v Bruselu podepsal Asociační dohodu mezi EU a Gruzií, včetně DCFTA. Gruzínský Parlament smlouvu ratifikoval dne 18. července 2014. Evropský Parlament ji pak ratifikoval dne 18. prosince 2014. Smlouva vstoupila v plastnost dne 1. července 2016.

Klíčová ekonomická událost obchodních vztahů Gruzie s EU nastala bezpochyby dne 1. září 2014, kdy v platnost vstoupila DCFTA, tedy dohoda o bezcelním dovozu gruzínské produkce na trhy EU. Gruzínská produkce směřující na EU trh musí od tohoto okamžiku odpovídat evropským standardům. Business se musí nové situaci přizpůsobit a vypracovat novou strategii. Adaptace probíhá až nyní a nějaký čas bude trvat. Podle odhadů expertů může jít cca o dva roky. Překážkou rychlejší adaptace je také fakt, že pro gruzínské podnikatele jsou lákavější trhy bývalého SSSR, včetně ruského, který se nedávno gruzínské produkci otevřel. Růst exportu gruzínské produkce na trhy EU je proto možné očekávat až začátkem roku 2015, v každém případě však ne ve velkém rozsahu.

Obchodní vztahy Gruzie s EU charakterizují také následující grafy:

 

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Do Gruzie proudí značná rozvojová i humanitární pomoc od Světové banky, Evropské banky pro rekonstrukci a rozvoj, MMF, EU, USA, stejně jako bilaterálně od unijních zemí.

Evropská unie 

V letech 1992/2006 Gruzii poskytla 506 mil. EUR. Humanitární pomoc poskytovaná zejména v kritické polovině 90. let dosáhla výše 160 mil. EUR. Další pomoc EU poskytuje prostřednictvím programu TACIS (pomoc transformaci ekonomiky), Food Security Programme, makrofinanční pomoci (snižování gruzínského dluhu), EIDHR (podpora občanské společnosti, řešení konfliktů) atd. Další informace na webu Evropské unie.

Česká republika vydělila rozhodnutím vlády v roce 2008 na obnovu válkou postižené Gruzie částku 150 milionů Kč. Tyto prostředky se čerpají v letech 2008 - 2010 na projekty zaměřené na zlepšení životní úrovně obyvatelstva a ekonomický rozvoj země. Na rok 2015 poté ČR vyčlenila na rozvojovou pomoc cca 32 mil. Kč + 1 mil. Kč na malé lokální projekty.

Světová banka

Gruzii, která je jejím členem od roku 1992, pomáhá zejména v dosažení trvalého hospodářského rozvoje, vytváření příznivého prostředí pro rozvoj soukromého sektoru, zlepšování sociálních služeb a ochraně životního prostředí. SB bylo doposud odsouhlaseno 39 projektů v hodnotě 832 mil. USD.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: