Gruzie: Vztahy země s EU

13. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Tbilisi (Gruzie)

Obsah neuveden

3.1. Zastoupení EU v zemi

EU je v Gruzii zastoupena následujícím způsobem:

  • DEU: Delegace EU
  • EUSR: Úřad zvláštního představitele EU pro Jižní Kavkaz a krizi v Gruzii
  • EUMM: Monitorovací mise EU

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Klíčová ekonomická událost obchodních vztahů Gruzie s EU nastala dne 1. září 2014, kdy začala být provizorně uplatňována DCFTA (Deep and Comprehensive Freee Trade Area - v platnost oficiálně vstoupila v červenci 2016), tedy dohoda o bezcelním dovozu gruzínských produktů na trhy EU. Gruzínská produkce směřující na EU trh musí od tohoto okamžiku odpovídat evropským standardům. Adaptace místních podniků nových pravidlům stále probíhá.

Nyní v roce 2017 lze již s jistotou říci, že vliv DCTA na vzájemnou obchodní výměnu byl pozitivní, neboť ta rok od roku roste.

 

 

 

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

 

Do Gruzie proudí značná rozvojová i humanitární pomoc od Světové banky, Evropské banky pro rekonstrukci a rozvoj, MMF, EU, USA, stejně jako bilaterálně od unijních zemí.

Evropská unie 

Asistenci Evropské unie určuje dokument ů Single Support Framework for Georgia 2017-2020“, kde jsou stanovené tyto priority:

  • Ekonomický rozvoj a tržní příležitosti
  • Posílení institucí a dobré vládnutí
  • Konektivita, energetická efektivita, životní prostředí a změna klimatu

Další informace na webu Evropské unie.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: