Guatemala: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Mexiku (Mexiko)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Objem obchodní výměny v roce 2015 dosáhl hodnoty 13,683 mil. USD při vývozu 7,629 mil. USD a dovozu 6,054 mil. USD.

Obchodní výměna ČR – Guatemala 2011 – 2015 (tis. USD)

 

2011

2012

2013

2014

2015

I-III/2016

Vývoz

5 832

5 902

12 886

13 236

7 629

1 383

Dovoz

1 896

2 945

3 375

4 435

6 054

1 321

Obrat

7 728

8 847

16 261

17 671

13 683

2 704

Bilance

3 936

2 957

9 511

8 801

1 575

62

Zdroj: Český statistický úřad

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavními položkami českého vývozu do Guatemaly v roce 2015 byly:

 • umělá střeva z tvrzených bílkovin,
 • papír kraft,
 • turbovrtulové pohony do 1100 kW,
 • skleněné perly,
 • silniční dusadla a válce,
 • zbraně,
 • cementové a betonová tašky a dlaždice,
 • kruhové pletací stavy,
 • bezdrátové a celulární telefonní přístroje,
 • strojní nákladní zařízení a otočná nástavba o 360 st.

Hlavní položky dovozu v roce 2015:

 • rum a jiné destiláty z cukrové třtiny,
 • nedenaturovaný ethylalkohol nad 80 %,
 • bavlněná trička a tílka,
 • čerstvé nebo sušené banány,
 • třtinový, řepný cukr, sacharóza,
 • nepražená káva s kofeinem,
 • konzervované ovoce slazené nebo s alkoholem,
 • pepř Capsicum nebo Pimenta,
 • kardamom,
 • čerstvé listí, větve, trávy, mechy, lišejníky.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Zatím prakticky neexistuje, výjimkou byl zájem guatemalské centrální banky o tisk bankovek, z něhož však z technických důvodů sešlo.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

České přímé zahraniční investice do země nikdy nesměřovaly. V poslední době se naskýtá možnost v obnově infrastruktury, textilu, zemědělství, zalesňování a dopravy. Možnost investic však ani po vstupu do EU není využívaná.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Guatemalské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, konzulárních a služebních nebo úředních pasů sjednaná výměnou nót (Praha 17. 10. 2000, vstup v platnost 17. 11. 2000)
 • Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic (podepsána, Praha 8. 7. 2003) - Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic po procesu renegociace vstoupila v platnost 4. května 2011.
 • Protokol mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 8. července 2003 v Praze (podepsána, Praha, 20. 8. 2009)
 • Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních pasů (vstup v platnost 6. 11. 2004)

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Guatemala je v souvislosti s pravidelnými přírodními katastrofami (zemětřesení, záplavy) častým žadatelem a příjemcem humanitárních pomocí. Zatím poslední finanční humanitární pomoc ČR poskytla Guatemale ve výši 2 300 000 Kč v souvislosti s odstraňováním následků tropické bouře Stan, která zemi zasáhla v roce 2005.

Vláda ČR udělila tři stipendia pro školní rok 2013/2014 v českém jazyce. Stipendia byla v oboru vodní hospodářství, životní prostředí a hi-tech.

V zemi pracují NGOs, které se v činnosti soustřeďují převážně na problematiku rozvojové pomoci Guatemale.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: