Guatemala: Zahraniční obchod a investice

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Mexiku (Mexiko)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

2011

2012

2013

2014

2015

Vývoz

10,401

9,9787

10,0258

10,8035

10,726

Dovoz

16,613

16,9944

17,5179

18,2818

17,639

Bilance

-6,212

-7,0157

-7,4921

-7,4783

-6,913

Obrat

27,014

26,9731

27,5437

29,0853

28,365

Zdroj: Banco de Guatemala,  mld. USD

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Nejdůležitějšími exportními partnery v roce 2015 byly USA (3,731 mld. USD), následoval Salvador (1,239 mld. USD), Honduras (0,903 mld. USD), Nikaragua (0,554 mld. USD), Mexiko (0,43 mld. USD), Kostarika (0,418 mld. USD), Nizozemsko (0,285 mld. USD), Panama (0,262 mld. USD), Kanada (0,232 mld. USD), Čína (0,202 mld. USD) a Japonsko (0,186 mld. USD).

Nejdůležitějšími importními partnery v roce 2015 byly USA (6,512 mld. USD), Mexiko (2,04 mld. USD), Čína (1,868 mld. USD), Salvador (0,903 mld. USD), Panama (0,606 mld. USD), Kostarika (0,599 mld. USD), Korejská republika (0,434 mld. USD), Kolumbie (0,376 mld. USD), Honduras (0,367 mld. USD), SRN (0,289 mld. USD), Japonsko (0,279 mld. USD), Indie (0,272 mld. USD) a Španělsko (0,263 mld. USD).

Postavení k EU

Nejdůležitější evropští exportní partneři v roce 2015: Nizozemsko (0,285 mld. USD), Belgie (117,5 mil. USD), Italie (108,9 mil. USD), Spojené Království (86,8 mil. USD), Německo (85,1 mil. USD), Španělsko (59,2 mil. USD), Řecko (40,7 mil. USD), Francie (21,3 mil. USD), Polsko (7,46 mil. USD), Bulharsko (7,3 mil. USD), Finsko (4,7 mil. USD).

Nejdůležitější evropští dovozní partneři v roce 2015: Německo (288,8 mil. USD), Španělsko (262,9 mil. USD), Belgie (173,6 mil. USD), Nizozemsko (131,7 mil. USD), Italie (119 mil. USD), Francie (89,591 mil. USD), Spojené Království (44,9 mil. USD), Dánsko (40,03 mil. USD), Irsko (31,7 mil. USD), Finsko (26,5 mil. USD), Litva (21,792 mil. USD), Portugalsko (15,6 mil. USD), Lotyšsko (11,5 mil. USD), Rakousko (11,1 mil. USD), Lucembursko (7,9 mil. USD), Řecko (4,73 mil. USD), Polsko (2,9 mil. USD) a Bulharsko (2,451 mil. USD).

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Vývoz v roce 2015 – cukr (850,684 mil. USD), banány (746,304 mil. USD), káva (663,005 mil. USD), sádlo a jedlé olej (361,021 mil. USD), drahokamy a polodrahokamy (331,63 mil. USD) plasty (321,779 mil. USD), farmaceutické výrobky (321,184 mil. USD),  olovo (309,286 mil. USD),   ovoce (302,66 mil. USD), cardamon (243,125 mil. USD), papír a karton (234,698 mil. USD), železo a ocel (222,896 mil. USD),   textilie (200,095 mil. USD),  cereálie (195,11 mil. USD),  zelenina (172,982 mil. USD), maso, ryby a mořské plody (166,791 mil. USD), výrobky chemického průmyslu (159,284 mil. USD), mýdla a prací prostředky (148,168 mil. USD), dezinfekční prostředky (147,07 mil. USD), kaučuk (138,82 mil. USD), parfumerie (134,385 mil. USD), ropa (126,89 mil. USD), stroje a mechanické přístroje pro elektrotechniku (119,239 mil. USD).

Dovoz v roce 2015 – stroje a zařízení  (1,562 mld. USD), dopravní prostředky (1,46 mld. USD), benzín (845,377 mil. SD), diesel (806,784 mil. USD), chemické výrobky (736,763 mil. USD), farmaceutické výrobky (726,656 mil. USD), textilie (673,295 mil. USD), přístroje pro rozvod a příjem (589,277 mil. USD), železo a ocel (461,56 mil. USD), materiál pro zpracovatelský průmysl (410,828 mil. USD), papír a karton (345,008 mil. USD),  nitě (332,93 mil. USD), ostatní ropné produkty (329,458 mil. USD), hnojiva (299,481 mil. USD),  mléko a mléčné výrobky (276,268 mil. USD), krmivo pro hospodářská zvířata (270,054 mil. USD), kovy (267,658 mil. USD), cereálie (264,734 mil. USD), zdravotní technika (254,905 mil. USD), domácí spotřebiče (237,629 mil. USD), propan butan (235,795 mil. USD), ocet (227,49 mil. USD), oblečení (216,766 mil. USD), kukuřice (213,086 mil. USD).

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V Guatemale existuje v současné době několik zón volného obchodu, které slouží jako výrobní parky nebo celní prostory. První dvě zóny volného obchodu, soukromá – Grupo Z – nacházející se na 29,5 km na Pacifické silnici směrem z hlavního města k pobřeží Tichého oceánu, a státní ZOLIC umístěná v přístavu Santo Tomás de Estalla. Statut udělení titulu zóna volného obchodu v Guatemale se řídí Dekretem č. 65–89 guatemalského Kongresu republiky.

Podobně jako v ostatních zemích regionu, existují v Guatemale tzv. maquiladoras, montovny zahraničních, zejména amerických firem. Jejich vznik je ekonomicky opodstatněn využitím levnější pracovní síly a cen vstupů ve srovnání s náklady v USA a navíc částečně zabraňují ještě většímu přílivu Guatemalců do USA a zvyšují jejich pracovní návyky a schopnosti. Postavení maquiladoras upravuje Dekret č. 29–89 (Zákon o podpoře a rozvoji zpracovatelských exportních aktivit) Kongresu republiky a Dekret č. 117–97 Kongresu republiky.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice dosáhly v roce 2015 hodnoty 1,2085 mld. USD, což oproti předchozímu roku představuje snížení o 13,4 %.

Přímé zahraniční investice 2010 - 2015 (mld. USD)

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Investice

0,8058

1,0261

1,2445

1,3089

1,3958

1,2085

Zdroj: Banco de Guatemala

V roce 2015 nejvíce investic směřovalo do výroby elektrické energie (377 mil. USD), zpracovatelského průmyslu (189,3 mil. USD), služeb spojených s obchodem (141,9), zemědělství a těžebního průmyslu (139,5 mil. USD), finančního sektoru (124,7 mil. USD), telekomunikací (105,6 mil. USD) a ostatní obory (130,5 mil. USD).

Podle původu investic převažuje USA (347,8 mil. USD), Kolumbie (181,8 mil. USD), Mexiko (97,6 mil. USD), Kanada (63,4 mil. USD), Španělsko (59,5 mil. USD), Rusko (57,1 mil. USD), Lucembursko (44,9 mil. USD), Jižní Korea (32 mil. USD), Izrael (25,3 mil. USD), Švýcarsko (17,1 mil. USD), Spojené Království (11,5 mil. USD), Německo (9,7 mil. USD) a Taiwan (1,5 mil. USD).

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Guatemalská vláda vyhlásila podporu zahraničních investic ve svém programu s tím, že zahraniční investice musí být vloženy především do infrastruktury, dopravy, energetiky a financí. Konkrétní podmínky upravuje Zákon o zahraničních investicích, Dekret č. 9-98 a jeho doplňky.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: