Guerriglia Pallet - obalářský průmysl jako protagonista green economy

4. 4. 2012

  • Země: Itálie
  • Datum zveřejnění: 03.04.2012
  • Zdroj: beverfood

Zboží točí ekonomiku, palety točí zboží, palety točí ekonomiku".

Mnozí se domnívají, že paleta nemá žádný vliv na ekonomiku Made in Italy, na udržitelnost a lidské zdraví. Z tohoto důvodu vznikla 31. 3. 2012 iniciativa Guerriglia Pallet, která chce zastřešit všechny aktéry ve výrobním a spotřebním řetězci dřevěných palet v Itálii. Iniciativa podporuje 4 hlavní faktory: snížení, opětovné využití, recyklaci a vratnost.

Guerriglia Pallet chce být aktivní kampaní s cílem zvýšit povědomí, inspirovat a směřovat účastníky obchodu ke „zdravému chování" prostřednictvím participativní komunikace mezi výrobci, obchodníky a uživateli. Cílem je tedy následně vytvořit kanál dřevěných palet MADE IN ITALY, který by aktivně řídil místní zdroje dřeva, vytvářel pracovní příležitosti v tomto sektoru (ve výrobních závodech na dřevěné palety) a napomohl k vytvoření nového inovativního modelu ekonomiky, která dokáže překonávat krizi. Guerriglia Pallet se zrodila z iniciativy společnosti PALM a.s., která do projektu dokázala zapojit převážnou část hlavních společností z oblasti výroby, prodeje, oprav a užívání dřevěných palet.

V přípravě jsou webové stránky, které by měly usnadnit komunikaci se všemi hráči na vnitrostátní úrovni v sektoru dřevěných palet (uživatelé, university, výzkumná střediska, dodavatelé, novináři, bloggers, nevládní organizace, sdružení spotřebitelů, aj.).

Zpracovala kancelář CzechTrade Milano.

 

Tisknout Vaše hodnocení: