Guinea-Bissau: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Vývoz z ČR do GB

5

164

-

31

52

-

Dovoz do ČR z GB

0

1

-

1

0

-

Bilance

5

163

-

30

52

-

 

 

 

 

Údaje v tis. USD

Zdroj: Český statistický úřad

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

V roce 2015 neproběhla mezi G-B a Českou republikou žádná exportní/importní výměna.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

N/A

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

N/A

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

N/A

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V dřívějších letech poskytla ČR Guineji-Bissau několik studijních stipendií. V současnosti jsou kontakty sporadické.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: