Guinea-Bissau: Vztahy země s EU

6. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)
Obsah neuveden

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegation of the EU to Guinea-Bissau
Bairro da Penha
CP 359 Apartado - 1122 Bissau Codex
Guiné-Bissau
Tel: (+ 245) 697.66.49

Tel: (+ 245).325.14.69/70/71

Fax: (+ 245) 325.10.44
Email: delegation-guinee-bissau@eeas.europa.eu 
Web: http://eeas.europa.eu

 

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Dominuje především import do G-B, a to ze zemí eurozóny (42 % z Portugalska, 5,4 % ze Španělska), dále pak 4,6 % z Nizozemského království, 3,2 % z Francie, 1,1 % z Polska a malý podíl má dále import z Belgie, Itálie, Německa, Velké Británie, Švédska a Malty.

 

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Hlavními oblastmi, ve kterých zemi poskytují rozvojové fondy EU největší podporu, jsou:

- prevence konfliktu,

- zásobování pitnou vodou,

- zásobování elektřinou a

- finanční podpora makroekonomické stability země. 

Další pomoc zemi plyne z fondů EPA (Economic Partnership Agreement) a z Evrospkou komisí podporovaných nestátních rozvojových agentur. V období od roku 2008 do roku 2013 EU alokovala prostředky ve výši 102.8 milion euro pro pomoc G-B. 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: